FORSLAG TIL STØTTETEGN - FØLELSER

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

75,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-2 uger

Katalognummer: 1275a

”Forslag til støttetegn til Følelser – et sekvensmateriale” er et hæfte, som giver forslag til tegn til ”Følelser et sekvensmateriale” (kat.nr. 1275). "Følelser - et sekvensmateriale" skal bestilles separat.

Materialet består af en oversigt over sekvenshistorier samlet i tre eller fire sekvenser på hver side.

Der er lavet tegnforslag til hver sekvens.

Hver sekvensserie er markeret med en farvekode, som passer til farvekoderne i ”Følelser – et sekvensmateriale".

Vi har valgt ikke at beskrive de følelser, børnene i den enkelte kortserie viser.

Eleverne skal helst selv, og gerne i samarbejde med lærer eller klassekammerat, nå frem til en beskrivelse af den sindsstemning, kortet viser.

”Forslag til støttetegn til Følelser – et sekvensmateriale” er et hæfte, som giver forslag til tegn til ”Følelser et sekvensmateriale” (kat.nr. 1275). "Følelser - et sekvensmateriale" skal bestilles separat.

Materialet består af en oversigt over sekvenshistorier samlet i tre eller fire sekvenser på hver side.

Der er lavet tegnforslag til hver sekvens.

Hver sekvensserie er markeret med en farvekode, som passer til farvekoderne i ”Følelser – et sekvensmateriale".

Vi har valgt ikke at beskrive de følelser, børnene i den enkelte kortserie viser.

Eleverne skal helst selv, og gerne i samarbejde med lærer eller klassekammerat, nå frem til en beskrivelse af den sindsstemning, kortet viser.

Ingen resultater blev fundet.

Related products

FØLELSER - ET SEKVENSMATERIALE
klik på "Downloads" for at hente ekstramateriale."Følelser – et sekvensmateriale" er beregnet til at understøtte arbejdet med følelser hos mennesker med kommunikationshandicaps, særligt børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. I bl.a. specialbørnehaver og specialskoletilbud opleves netop følelser, følelsesregulering og afkodning af andre mennesker ofte som et område, der er problemfyldt. Mange børn har et mangelfuldt kendskab til følelser, et begrænset sprog om emnet og vanskeligt ved at afkode andre mennesker og indgå i socialt samspil. "Følelser – et sekvensmateriale" kan bruges til at arbejde med dette område. Materialet er særligt beregnet til at arbejde med kendskab til grundlæggende følelser, med sproglig udvikling, med afkodning af ansigtsudtryk og med mentalisering. Der er i denne 2. udgave af materialet yderligere lagt vægt på at arbejde med de enkelte følelsers funktioner og udtryk, og hvordan følelserne opleves, føles og har indvirkning på andres og egen adfærd. Samlet set kan materialet understøtte, at barnet udvikler nye kompetencer og i højere grad lærer at mestre egne og andres følelser. I udviklingen af materialet er der lagt vægt på at holde det enkelt, visuelt baseret og i tråd med ønsker fra praksis. Det følger ikke nogen bestemt teoretisk retning, men er inspireret af bl.a. Paul Ekmans arbejde med grundlæggende følelser.NB! Hvis man skal bruge materialet til en tegnbruger, skal man huske at bestille "Forslag til støttetegn til Følelser - et sekvensmateriale" (kat.nr. 1275a) separat. Udarbejdet af: Tina Bendixen, Ulrik Skov Hansen, Anette Sølvmose, Jesper Andersen Leth og Materialecentret Indhold: 100 enkeltkort 15 x 15 cm + 15 enkeltark i A4 + lærervejledning Udgivelsesår: 2021

200,00 kr. 
FØLELSER PÅ SPIL - FISK (KORTSPIL)
”Følelser på spil - Fisk” er udviklet til børn med høretab i alderen 3-7 år, som har brug for at arbejde med at forstå, aflæse og udtrykke forskellige følelser hos sig selv og andre. Materialet kan også anvendes til normalthørende børn, som har behov for at udvikle deres sociale og kommunikative færdigheder. Spillet består af 72 billedkort (2x36), som illustrerer seks basale følelser: glæde, vrede, overraskelse, afsky, tristhed og frygt. Følelsesbegreberne kan omskrives og tilpasses barnets niveau, så f.eks. ”vrede” forklares som at være ”sur”, ”tristhed” som at være ”ked af det” osv. Hvert billede viser tydeligt den enkelte følelse med særligt fokus på personens ansigt og øverste del af kroppen, så børnene har mulighed for at øve sig i at aflæse og genkende ansigtsmimik og kropssprog.  Spillet spilles i som det traditionelle kortspil "Fisk", dog med den forskel at barnet spørger efter kort ved at beskrive det kort, som han/hun spørger efter en makker til. Kortene kan også bruges på andre måder som udgangspunkt for en samtale omkring følelser. Med materialet følger en udførlig introduktion, hvor du bl.a. kan læse om anvendelsesmuligheder og hvordan man kan øge eller reducere sværhedsgraden i spillet. Du kan også bestille to andre materialer i Følelser på spil-serien, nemlig et memoryspil og et billedlotteri, som er baseret på samme billedmateriale. Memoryspillet finder du herunder som relateret produkt, mens billedlotteriet forventes udgivet i løbet af ganske få uger. Ide og udvikling: Henriette Bach-Andersen og Henriette KraghFotos: Colourbox og Adobe Stock Indhold: 2 x 36 spillekort Udgivelsesår: 2018

75,00 kr. 
FØLELSER PÅ SPIL - MEMORY
”Følelser på spil - memory” er udviklet til børn med høretab i alderen 3-7 år, som har brug for at arbejde med at forstå, aflæse og udtrykke forskellige følelser hos sig selv og andre. Materialet kan også anvendes til normalthørende børn, som har behov for at udvikle deres sociale og kommunikative færdigheder. Materialet består af 72 billedkort (2x36), som illustrerer seks basale følelser: glæde, vrede, overraskelse, afsky, tristhed og frygt. Følelsesbegreberne kan omskrives og tilpasses barnets niveau, så f.eks. ”vrede” forklares som at være ”sur”, ”tristhed” som at være ”ked af det” osv. Der er knyttet seks forskellige billeder til hver følelse, i alt 36 forskellige billeder. Billederne skildrer både børn og voksne. Hvert billede viser tydeligt den enkelte følelse med særligt fokus på personens ansigt og øverste del af kroppen. Billederne giver børnene mulighed for at øve sig i at aflæse og genkende ansigtsmimik og kropssprog. F.eks. har de overraskede personer løftet øjenbrynene i en bue, mens de sure personer har trukket øjenbrynene sammen. Billederne giver samtidig børnene mulighed for, at øve den svære kunst at sætte ord på, hvilken følelse der knytter sig til det fysiske følelsesudtryk. Desuden indeholder "Følelser på spil - Memory" også en vejledning, bl.a. med forslag til at reducere eller øge sværhedsgraden, så det passer til barnet. Memory-spillet er en del ef en trilogi under overskriften "Følelser på spil". P.t. kan du også bestille et fiskespil (kortspil), som er baseret på samme billedmateriale, og i løbet af kort tid udkommer der desuden et billedlotteri i serien. Ide og udvikling: Henriette Bach-Andersen og Henriette KraghFotos: Colourbox og Adobe Stock Indhold: 2 x 36 spillekort Udgivelsesår: 2018

75,00 kr. 
FØLELSER PÅ SPIL
”Følelser på spil - Billedlotteri” er udviklet til børn med høretab i alderen 3-7 år, som har brug for at arbejde med at forstå, aflæse og udtrykke forskellige følelser hos sig selv og andre. Materialet kan også anvendes til normalthørende børn, som har behov for at udvikle deres sociale og kommunikative færdigheder. Spillet består af 12 spilleplader og 72 billedkort (2x36). Billedkortene illustrerer seks basale følelser: glæde, vrede, overraskelse, afsky, tristhed og frygt. Billederne giver børnene mulighed for at øve sig i at aflæse og genkende ansigtsmimik og kropssprog. Desuden giver de børnene mulighed for at øve den svære kunst at sætte ord på, hvilken følelse der knytter sig til det fysiske følelsesudtryk. Halvdelen af spillepladerne (6 stk.) har fortrykte billeder, som er sat sammen af de seks forskellige følelser og følelsesudtryk fra både børn og voksne. Den anden halvdel har tomme felter, der giver mulighed for selv at sammensætte spillepladerne, så de kan tilpasses det enkelte barns læringsniveau og sværhedsgraden af aktiviteten. De tomme spilleplader giver mulighed for at arbejde specifikt med én eller flere følelser ad gangen. Det anbefales at sætte billedkortene fast på spillepladen med f.eks. ”lærerens tyggegummi”. Billedlotteriet er en del af 'Følelser på spil'-serien. Den omfatter i alt tre produkter, som er baseret på de samme grundlæggende følelser og det samme billedmateriale. Serien giver mulighed for at arbejde med følelser på flere forskellige måder ud fra et visuelt udgangspunkt, som barnet kender og forstår. Ide og udvikling: Henriette Bach-Andersen og Henriette Kragh Fotos: Colourbox og Adobe Stock Indhold: 2 x 36 spillekort, 12 spillepladerUdgivelsesår: 2018

100,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Læs mere

Download Kode