Filter
PLAKAT - GODE RÅD NÅR DU BRUGER TEGNSPROG TIL DØVE MED SYNSPROBLEMER
Rådene er en selvfølge for professionelle, som i hverdagen arbejder med denne problematik. Andre vil sige: "Nå, ja, selvfølgelig", men tænker ikke lige på hensyntagen i nuet.Derfor har Døvblindecentret bidraget til udgivelse af denne A3-plakat samt en folder (katalognr. 992a) som en reminder for personer, som på den ene eller anden måde kommer i berøring med målgrupperne.Oplæg: Bente Saabye og Ove Vedel AndersenIdé: Bente Heilesen Illustrationer: Bruno Jakobsen Plakat: A3-formatUdgivelsesår: 2008

20,00 kr. 
PLAKAT - INFORMATION OM DØVBLINDHED
Kender du konsekvenserne af døvblindhed? Døvblindhed påvirker både den enkelte og omgivelserne – og på denne nye plakat opsummeres nogle af de væsentligste konsekvenser, et dobbelt sansetab medfører.Plakaten kan med fordel hænges op på institutioner, hvor der kommer eller bor borgere med døvblindhed. Den kan hjælpe personale og besøgende med at huske nogle at de vigtigste ting, man skal være opmærksom på, når man er sammen med personer med døvblindhed. Plakaten minder også om, at døvblindhed ikke nødvendigvis betyder helt døv og helt blind. I mange tilfælde vil en person med døvblindhed have enten syns- eller hørerest – eller måske endda begge dele. Men uanset graden af døvblindhed, har en borger med døvblindhed behov for støtte fra nærpersoner, og vi håber, at denne plakat kan bidrage til at give endnu bedre støttemuligheder. Størrelse A2.

30,00 kr.