Om os 

Materialecentret er et specialpædagogisk forlag beliggende i Aalborg. Vi er landets eneste forlag, der er specialiseret inden for områderne høretab, døvblindhed og tegn til tale. 

Vores primære opgave er at lave undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, og vi udgiver i både trykt og i digital form. Alt fra lette billedbøger over tungere lærebøger til hjemmesider og apps. Alle vores produkter er – uden undtagelser – lavet specifikt til en af de tre grupper. 

Målgruppen vedrørende materialeproduktion omfatter børn, unge og voksne i undervisningsrettede tilbud med et betydeligt og varigt høretab samt de fagprofessionelle, som arbejder med dem. Undervisningsrettede tilbud er i denne sammenhæng en samlet betegnelse for dagtilbud, folkeskole, privatskole, ungdomsuddannelser (eksempelvis særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt voksenundervisning (eksempelvis forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og tilbud efter lov om specialundervisning for voksne) beliggende i Danmark. 
Desuden omfatter målgruppen PPR og tilsvarende kommunale instanser.  Målgruppen omfatter desuden tegn til tale-brugere og omfatter tegnstøttede materialer til disse. Bo- og aktivitetstilbud samt tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse er ikke omfattet af ordningen.  

 Derudover er der følgende undermålgrupper:  

  • Forældre til børn med høretab. Forældre kan ikke selv bestille vederlagsfrie materialer, men såfremt fagpersoner fra dagtilbud, undervisningstilbud eller PPR vurderer, at indsatsen omkring barnet strækker sig ind i barnets hjem, har de ret til vederlagsfrit at bestille materialer og udlevere dem til forældrene.
  • Forældre, som hjemmeunderviser efter servicelovens §32a. Det er en forudsætning, at målgruppen hører under beskrivelsen overfor.
  • Børn, unge og voksne med APD i undervisningsrettede tilbud og fagpersonerne omkring dem. 
  • Hørende børn med tegnsproglige forældre. 

Andre kan dog også have stor fornøjelse af vores produkter: børn med forsinket sproglig udvikling, tosproglige børn, senhjerneskadede og mange, mange andre. 

Materialecentret er en offentlig og ikke-kommerciel virksomhed. Vi er finansieret gennem koordinering af specialrådgivning under VISO (KaS) og hører organisatorisk til hos Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland.