Vederlagsfri og §17


Vederlagsfri

Materialecentret har en såkaldt vederlagsfri ordning. Ordningen betyder, at en lang række af vore kunder kan bestille materialer hos os, uden at skulle betale for dem. Det eneste, som vores vederlagsfri kunder skal betale, er forsendelsen.

For at kunne gøre brug af vores vederlagsfri ordning, skal du leve op til kravene i ordningens lovgrundlag. Det er lidt kompliceret læsning, men tommelfingerreglen er, at du skal undervise eller yde en specialpædagogisk indsats i et undervisningsrettet tilbud for personer med høretab, døvblindhed eller tegn til tale-brugere for at opfylde kravene.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan bestille vederlagsfrit hos Materialecentret.


§17

Materialecentret udgiver tegnstøttede materialer efter ophavsretslovens §17. Det er en paragraf, som giver mulighed for at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for personer, som på grund af et handicap er ude af stand til at tilegne sig værkerne på sædvanlig måde.

§17-udgivelser fra Materialecentret er beregnet til tegnsprogs- og tegn til tale-brugere, som har behov for tegn for at kunne afkode indholdet i en udgivelse. For at kunne rekvirere §17-udgivelser fra Materialecentret skal din arbejdsplads være oprettet som vederlagsfri bruger. Desuden skal lederen på din arbejdsplads på tro og love skrive under på, at I overholder nedenstående vilkår for brug af ordningen:

  • §17-udgivelserne er udelukkende til brug for tegnsprogs- og tegn til tale-brugere, som er omfattet af ophavsretslovens § 17.
  • Organisationen/skolen forpligter sig til at foretage individuelle faglige vurderinger og om nødvendigt indhente dokumentation for, at brugerne på grund af handicap ikke kan afkode skrifttekster på sædvanlig vis, og således er omfattet af ophavsretslovens § 17.
  •  §17-udgivelserne må på ingen måde kopieres eller på anden vis tilgængeliggøres for andre. Heller ikke til andre brugere af tilbuddet, som ikke er omfattet af ophavsretslovens §17.
  • Såfremt materialet kopieres eller på anden vis tilgængeliggøres for andre end §17-brugere, vil dette blive meddelt rettighedshavere, som kan foretage retsforfølgelse heraf.
  • Materialecentret forbeholder sig ret til at gøre regres mod organisationen/skolen, såfremt Materialecentret bliver mødt med krav fra rettighedshavere som udspringer af organisationen/skolens brug af Materialecentrets §17-udgivelser.
  • Kopiering/tilgængeliggørelse kan medføre udelukkelse for fremtidigt brug af Materialecentrets §17-udgivelser.
  • Såfremt behovet for at anvende tegnstøttede §17-udgivelser ikke længere er til stede, skal dette meddeles Materialecentret, og organisationen/skolen skal afmeldes ordningen.
  • Efter endt brug/afmelding skal alle Materialecentrets §17-udgivelser destrueres eller returneres til Materialecentret.
Såfremt I lever op til ovenstående vilkår, kan I downloade, udfylde og uploade skemaet på jeres kundeprofil.