TAKTIL KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

100,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1388

Dette hæfte er det ottende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.

En alvorlig konsekvens af døvblindhed er, at kommunikationen næsten altid udfordres. En person med nedsat syn og hørelse har ikke samme forudsætninger for at indgå i sociale fællesskaber og kommunikere på lige fod med andre, som mennesker med fuldt syn og hørelse har. Kommunikationen må tilpasses, så personen med døvblindhed får mulighed for at deltage aktivt og nærværende, og her kommer taktil kommunikation ind i billedet.

Hæftet sætter fokus på relevante temaer og færdigheder, man som kommunikationspartner til mennesker med medfødt døvblindhed må beherske og anvende i relationen, så man kan gøre sit yderste for, at kommunikationen bliver sansemæssigt tilgængelig for begge parter. Det handler om, at personen med døvblindhed får en oplevelse af at møde og blive mødt, en oplevelse af at føle sig set og hørt og en oplevelse af, at vedkommendes stemme har vægt og værdi for samtalepartneren.

Taktil kommunikation står sjældent alene – for det meste anvendes den som støtte for enten visuel eller auditiv kommunikation. Langt de fleste mennesker med døvblindhed har en hørerest eller synsrest, som anvendes som primær kommunikationskanal, men ofte rækker de nedsatte sanser ikke til, at man kan kommunikere via dem alene, og her træder den taktile kommunikation til som støtte.

Forfattere: Bettina Kastrup Pedersen & Helle Buelund Selling
Sideantal: 38
Udgivelsesår: 2021

Dette hæfte er det ottende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.

En alvorlig konsekvens af døvblindhed er, at kommunikationen næsten altid udfordres. En person med nedsat syn og hørelse har ikke samme forudsætninger for at indgå i sociale fællesskaber og kommunikere på lige fod med andre, som mennesker med fuldt syn og hørelse har. Kommunikationen må tilpasses, så personen med døvblindhed får mulighed for at deltage aktivt og nærværende, og her kommer taktil kommunikation ind i billedet.

Hæftet sætter fokus på relevante temaer og færdigheder, man som kommunikationspartner til mennesker med medfødt døvblindhed må beherske og anvende i relationen, så man kan gøre sit yderste for, at kommunikationen bliver sansemæssigt tilgængelig for begge parter. Det handler om, at personen med døvblindhed får en oplevelse af at møde og blive mødt, en oplevelse af at føle sig set og hørt og en oplevelse af, at vedkommendes stemme har vægt og værdi for samtalepartneren.

Taktil kommunikation står sjældent alene – for det meste anvendes den som støtte for enten visuel eller auditiv kommunikation. Langt de fleste mennesker med døvblindhed har en hørerest eller synsrest, som anvendes som primær kommunikationskanal, men ofte rækker de nedsatte sanser ikke til, at man kan kommunikere via dem alene, og her træder den taktile kommunikation til som støtte.

Forfattere: Bettina Kastrup Pedersen & Helle Buelund Selling
Sideantal: 38
Udgivelsesår: 2021

Ingen resultater blev fundet.

Related products

SYNET OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er nummer to i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet skal ses som en hjælp og vejledning til, hvordan fagpersoner bedst støtter en person med døvblindhed i lyset af dennes synsproblematik eller -diagnose. Idet det dobbelte sansetab udgør et større funktionsevnetab end en hørenedsættelse eller en synsnedsættelse alene, er der brug for højt specialiseret viden om synsnedsættelse i et døvblindeperspektiv. Det er meget vanskeligt at foretage synstests af mennesker med medfødt døvblindhed, og derfor er observationer i hverdagen en vigtig kilde til information om den måde, en eventuel synsrest anvendes på. Dermed er det af afgørende betydning, at de fagpersoner, der arbejder med disse mennesker til dagligt, ved, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til synsproblematikker. Det er noget af det, der belyses i dette hæfte. Hæftet introducerer, hvordan synet fungerer, og præsenterer derefter en række synsproblematikker og -diagnoser, som er relevante at have kendskab til i arbejdet med døvblindhed. Hovedfokus er på, hvad der kan gøres i praksis for at kompensere for disse synsproblematikker. Afslutningsvis følger en specifik vejledning til, hvad der bør være fokus på i tilrettelæggelsen af de sociale og fysiske rammer for at give den døvblinde de bedst mulige betingelser for samspil og kommunikation. Forfatter: Louise ChristensenFaglig konsulent: Henriette Hermann Olesen Foto: Lars Meakin, Materialecentret og Colourbox Sideantal: 27 Udgivelsesår: 2019 ISBN: 978-87-93714-39-7

100,00 kr. 
MOBILITY, LEDSAGETEKNIK OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er nummer fire i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Det dobbelte sansehandicap medfødt døvblindhed giver nogle særlige udfordringer i forhold til at udvikle og udfolde ens evne til fri bevægelighed. Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, der opstår i arbejdet med mobility og ledsageteknikker i forhold til personer med medfødt døvblindhed. Både mobility og ledsageteknik dækkes i hæftet, fordi der er nogle berøringsflader mellem de to områder og nogle problemstillinger, de har tilfælles. Fælles er dels det at gøre de anvendte teknikker forståelige og dels at arbejde med den berørte persons tryghed og motivation. Mobility og ledsageteknikker skal være en hjælp til at udforske verden, til at man kan deltage i mere interessante aktiviteter og til at udfolde sit potentiale og sine interesser. Det er også fælles for de to emneområder, at der er stor forskel på at bevæge sig rundt i kendte og stabile omgivelser, hvor man kan kontrollere lyd- og lysforhold samt optimere den fysiske indretning (f.eks. hjemme i egen boenhed eller i skolen) og så at bevæge sig rundt i ukendte omgivelser, hvor ting kan være uoverskuelige og overraskende (f.eks. ude i byen). I hæftet er der mange illustrationer, der overskueligt viser hensigtsmæssige ledsagegreb og –teknikker. Tekst: Hanne Larsen og Cathrine Olesen  Foto: Cathrine Olesen, Klaus Anton Lundgaard og Materialecentret Sideantal: 31 Udgivelsesår: 2020 ISBN:978-87-93714-46-5

100,00 kr. 
INTRODUKTION TIL DØVBLINDHED
Dette hæfte er det første i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet definerer kort, hvad døvblindhed er, og hvilke konsekvenser det kan medføre. Da døvblindhedens konsekvenser kan påvirkes til det bedre eller til det værre gennem omgivelsernes forståelse af døvblindheden, er det nødvendigt, at omgivelserne har sat sig godt ind i de emner, som er relateret til døvblindheden. Det er vigtigt at huske, at mennesker med døvblindhed har samme fundamentale behov som andre mennesker. Alle mennesker har brug for at være deltagende i fællesskaber, at kunne udvikle sig, at kunne kommunikere med andre og mestre eget liv, med de betingelser de har. Det kræver dog, at omgivelserne er klædt på til at kunne støtte og tilpasse miljøet. Dette hæfte giver en bred introduktion til disse forskellige områder med håb om at øge den generelle forståelse for døvblindhed og de mest essentielle aspekter ved det at være et menneske med døvblindhed. Tekst: Materialecentret Faglig konsulent: Henriette Hermann Olesen Foto: Lars Meakin Sideantal: 26 Udgivelsesår: 2019 ISBN: 978-87-93714-37-3

100,00 kr. 
TRÆTHED OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er det tredje i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet ser på, hvad der gør personer med døvblindhed særligt udsatte i forhold til træthed – eller energitab, som denne form for træthed også benævnes – og giver konkrete anbefalinger til, hvordan man som partner kan håndtere trætheden og hjælpe med at frigøre energi hos personen med døvblindhed, bl.a. gennem pædagogiske og døvblindespecifikke tilgange. Hæftet er således opbygget med en indledende teoretisk del om træthed og det dobbelte sansetab og efterfølgende en mere handlingsorienteret del med de konkrete anbefalinger til at håndtering af trætheden. Tekst: Pia Solholt, Rasmus Hougaard Pedersen, Inge Mogensen og Louise Christensen  Foto: Materialecentret og forældre til børn med døvblindhed Sideantal: 28 Udgivelsesår: 2020 ISBN:978-87-93714-45-8

100,00 kr. 
HØRELSEN OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er det femte i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Hørelsen er en vigtig sans. Den hjælper os med at forstå andre mennesker, giver os viden om omgivelserne og støtter vores kognitive udvikling og kommunikation. Evnen til at udnytte hørelsen kan udvikles hos de fleste personer med hørenedsættelse. Derfor kan hørelsen hos personer med døvblindhed blive en vigtig sans, der kan være med til at skabe mening og genkendelighed, selvom den er nedsat. Det dobbelte sansetab medfører, at en person med døvblindhed ikke kan kompensere for den ene fjernsans med den anden. Dvs. at man ikke kan bruge hørelsen – i hvert fald ikke fuldt ud – til at kompensere for synstab og omvendt. Når synet er nedsat i tillæg til en hørenedsættelse, er det sværere at tolke lydkilder og få lyde til at give mening. Det kræver derfor ofte en særlig pædagogisk og kompenserende indsats, hvor personen med døvblindhed støttes i at tolke lyde i omgivelserne. Vi skal vide noget om hørelsen for at kunne arbejde med den, se udviklingspotentialerne og understøtte brugen af hørelsen. Dette hæfte er tænkt som en hjælp til at forstå både, hvordan hørelsen fungerer, hvordan høretab kan behandles, og hvordan nærpersoner kan støtte døvblinde personer til at høre bedst muligt. Hørelsen – evnen til at lytte – kan oftest udvikles. Forfattere: Inge Mogensen og Steen Brorsen Jensen  Foto: Materialecentret og colourbox Sideantal: 41 Udgivelsesår: 2020  ISBN: 978-87-93714-60-1

100,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode