SYNET OG DØVBLINDHED

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

100,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1347

Dette hæfte er nummer to i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed.

Hæftet skal ses som en hjælp og vejledning til, hvordan fagpersoner bedst støtter en person med døvblindhed i lyset af dennes synsproblematik eller -diagnose. Idet det dobbelte sansetab udgør et større funktionsevnetab end en hørenedsættelse eller en synsnedsættelse alene, er der brug for højt specialiseret viden om synsnedsættelse i et døvblindeperspektiv.

Det er meget vanskeligt at foretage synstests af mennesker med medfødt døvblindhed, og derfor er observationer i hverdagen en vigtig kilde til information om den måde, en eventuel synsrest anvendes på. Dermed er det af afgørende betydning, at de fagpersoner, der arbejder med disse mennesker til dagligt, ved, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til synsproblematikker. Det er noget af det, der belyses i dette hæfte.

Hæftet introducerer, hvordan synet fungerer, og præsenterer derefter en række synsproblematikker og -diagnoser, som er relevante at have kendskab til i arbejdet med døvblindhed. Hovedfokus er på, hvad der kan gøres i praksis for at kompensere for disse synsproblematikker. Afslutningsvis følger en specifik vejledning til, hvad der bør være fokus på i tilrettelæggelsen af de sociale og fysiske rammer for at give den døvblinde de bedst mulige betingelser for samspil og kommunikation.

Forfatter: Louise Christensen
Faglig konsulent: Henriette Hermann Olesen
Foto: Lars Meakin, Materialecentret og Colourbox
Sideantal: 27
Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-93714-39-7

Dette hæfte er nummer to i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed.

Hæftet skal ses som en hjælp og vejledning til, hvordan fagpersoner bedst støtter en person med døvblindhed i lyset af dennes synsproblematik eller -diagnose. Idet det dobbelte sansetab udgør et større funktionsevnetab end en hørenedsættelse eller en synsnedsættelse alene, er der brug for højt specialiseret viden om synsnedsættelse i et døvblindeperspektiv.

Det er meget vanskeligt at foretage synstests af mennesker med medfødt døvblindhed, og derfor er observationer i hverdagen en vigtig kilde til information om den måde, en eventuel synsrest anvendes på. Dermed er det af afgørende betydning, at de fagpersoner, der arbejder med disse mennesker til dagligt, ved, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til synsproblematikker. Det er noget af det, der belyses i dette hæfte.

Hæftet introducerer, hvordan synet fungerer, og præsenterer derefter en række synsproblematikker og -diagnoser, som er relevante at have kendskab til i arbejdet med døvblindhed. Hovedfokus er på, hvad der kan gøres i praksis for at kompensere for disse synsproblematikker. Afslutningsvis følger en specifik vejledning til, hvad der bør være fokus på i tilrettelæggelsen af de sociale og fysiske rammer for at give den døvblinde de bedst mulige betingelser for samspil og kommunikation.

Forfatter: Louise Christensen
Faglig konsulent: Henriette Hermann Olesen
Foto: Lars Meakin, Materialecentret og Colourbox
Sideantal: 27
Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-93714-39-7

Ingen resultater blev fundet.

Related products

CHARGE SYNDROM OG STRESS
Blandt forældre og de fleste andre, der kender til personer med CHARGE syndrom, er der erfaring for, at personer med CHARGE syndrom lettere end andre mennesker føler sig stressede og kan få vældig kraftige reaktioner på stress. De mister nogle gange helt kontrollen over sig selv og går i affekt, hvilket ofte omtales som at få ”meltdowns”. Dette hæfte er et forsøg på at komme med hjælpsomme eksempler på, hvorfor skadelig stress opstår, hvordan symptomerne kan se ud, og hvad der måske kan være hjælpsomt at gøre, når man står midt i den stressede situation. Der er også gode råd til, hvad der måske kan være med til at forebygge stress fra at opstå. Personer med CHARGE har i mange situationer behov for hjælp og støtte, og de kan føle, at de konstant bliver guidet eller ført af andre. Det kan være en grundlæggende stressfaktor i sig selv, men hæftet adresserer også mange specifikke stresssituationer med henblik på at give idéer til at lægge strategier for stressreducering og -forebyggelse. Hæftet er et samarbejde mellem Materialecentret og Inge Mogensen, der gennem mere end 20 år som pædagogisk konsulent for børn med døvblindhed har været i kontakt med mange børn og unge med CHARGE syndrom og deres familier, lærere og pædagoger. Eksemplerne i hæftet er samlet fra artikler, bøger, kursus- og konferencemateriale, erfaringer med forældre, unge med CHARGE og konsulenter. Tekst: MaterialecentretFaglig konsulent: Inge MogensenFoto: Privat foto og MaterialecentretSideantal: 27Udgivelsesår: 2019ISBN: 978-87-93714-40-3

100,00 kr. 
INTRODUKTION TIL DØVBLINDHED
Dette hæfte er det første i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet definerer kort, hvad døvblindhed er, og hvilke konsekvenser det kan medføre. Da døvblindhedens konsekvenser kan påvirkes til det bedre eller til det værre gennem omgivelsernes forståelse af døvblindheden, er det nødvendigt, at omgivelserne har sat sig godt ind i de emner, som er relateret til døvblindheden. Det er vigtigt at huske, at mennesker med døvblindhed har samme fundamentale behov som andre mennesker. Alle mennesker har brug for at være deltagende i fællesskaber, at kunne udvikle sig, at kunne kommunikere med andre og mestre eget liv, med de betingelser de har. Det kræver dog, at omgivelserne er klædt på til at kunne støtte og tilpasse miljøet. Dette hæfte giver en bred introduktion til disse forskellige områder med håb om at øge den generelle forståelse for døvblindhed og de mest essentielle aspekter ved det at være et menneske med døvblindhed. Tekst: Materialecentret Faglig konsulent: Henriette Hermann Olesen Foto: Lars Meakin Sideantal: 26 Udgivelsesår: 2019 ISBN: 978-87-93714-37-3

100,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode