TREPARTSSAMTALER OG SELVFORTÆLLINGER

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

30,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1329

Samtalestruktur, Kommunikative strategier, Jeg-positioner og Partnerkompetence er blandt overskrifterne, som bliver berørt i dette hæfte.

Hæftet beretter om, hvordan en gruppe på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) systematisk har arbejdet med trepartssamtaler sammen med en ung mand med døvblindhed, og hvordan samtalerne har styrket kommunikationen mellem de involverede.

Håbet med dette hæfte er at inspirere andre døvblindefaglige medarbejdere til at bruge trepartssamtaler, når det er relevant, og derved give mennesker med medfødt døvblindhed optimale muligheder for at kommunikere, udvikle sig og få et liv med kvalitet.

Citat fra hæftet: 

Mennesker med medfødt døvblindhed er afhængige af kompetente kommunikationspartnere, der prøver at forstå verden ud fra deres perspektiv, så det sociale samspil bliver fundamentet for personen med døvblindheds sproglige og kommunikative udvikling.

Forfattere: Tine Nørgaard Pedersen, Camilla Lolk Rønshøj og Helle Buelund Selling
Fotos: Forfatterne og CDH
Sideantal: 19
Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-93714-13-7

Samtalestruktur, Kommunikative strategier, Jeg-positioner og Partnerkompetence er blandt overskrifterne, som bliver berørt i dette hæfte.

Hæftet beretter om, hvordan en gruppe på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) systematisk har arbejdet med trepartssamtaler sammen med en ung mand med døvblindhed, og hvordan samtalerne har styrket kommunikationen mellem de involverede.

Håbet med dette hæfte er at inspirere andre døvblindefaglige medarbejdere til at bruge trepartssamtaler, når det er relevant, og derved give mennesker med medfødt døvblindhed optimale muligheder for at kommunikere, udvikle sig og få et liv med kvalitet.

Citat fra hæftet: 

Mennesker med medfødt døvblindhed er afhængige af kompetente kommunikationspartnere, der prøver at forstå verden ud fra deres perspektiv, så det sociale samspil bliver fundamentet for personen med døvblindheds sproglige og kommunikative udvikling.

Forfattere: Tine Nørgaard Pedersen, Camilla Lolk Rønshøj og Helle Buelund Selling
Fotos: Forfatterne og CDH
Sideantal: 19
Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-93714-13-7

Ingen resultater blev fundet.

Related products

KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 1
Medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Denne bog er den første af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus.Første kapitel beskriver, hvordan vi som seende og hørende partnere kan prøve at forstå denne unikke funktionsnedsættelse bedre. De karakteristiske træk ved døvblindhed beskrives i detaljer. Ligeledes beskrives, hvad disse træk betyder for de partnere, der er sammen med børn og voksne med medfødt døvblindhed. Denne forståelse er en forudsætning for at kunne være involveret i den proces, hvor kommunikation skaber fællesskab.Andet kapitel er en grundig, opdateret beskrivelse af den aktuelle population med medfødt døvblindhed.Sidste kapitel beskriver forskellige pædagogiske arbejdsmetoder, der er blevet anvendt fra døvblindetilbuddenes start til de tilbud, der findes i dag.Det teoretiske grundlag vil sammen med de grundlæggende principper i interventionsstrategierne være genstand for en grundigere beskrivelse i bog 2, 3 og 4.Serien på 4 bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer.Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 94Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-62-6

280,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 3
Denne bog er den tredje af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus, denne "At skabe mening". Bogen handler om medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Første kapitel beskriver oplevelsesbaserede gester og behandler spørgsmål som: Hvordan skaber mennesker sig mening om verden? Hvilke billeder er der tilbage i hukommelsen hos en døvblind person, hår han er afhængig af at opleve verden meget forskelligt fra sin seende/hørende partner? Andet kapitel omhandler de karakteristika, der er forbundet med en narrativ struktur, og forklarer, hvorfor det narrative aspekt er så vigtigt at fokusere på, når man er sammen med en døvblind person. Desuden beskrives, hvordan partnere bagefter i fællesskab kan konstruere oplevelsen som en livshistorie. Tredje kapitel fortæller, at vi ikke behøver detaljeret viden om de processer, der knytter sig til selve meningsdannelsen, når vi kommunikerer med børn, der oplever verden på en måde, der ligner vores. Men når det drejer sig om et barn med døvblindhed, er vi nødt til at vide mere om, hvordan disse processer forløber for at give os redskaber for en bedre forståelse af vores døvblinde partners hukommelse. Fjerde kapitel handler om fortolkningsstrategi. Hvis partnerens ordforråd er reduceret, og der tilbydes færre forskellige referencepunkter, er en bred fortolkningsstrategi væsentlig. Femte og sidste kapitel er en introduktion til bog 4, som beskæftiger sig med overgangen til kulturelt sprog og har følgende temaer: Hvordan får man tag i den døvblinde persons tanker? Hvordan skal ytringerne formes, og hvordan vælges den rigtige form? Hvordan sikrer man sig, at de kulturelle tegn forbindes med den døvblinde persons tanker? Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen JanssenSideantal: 115 sider Udgivelsesår: 2008 ISBN: 978-87-91274-83-1

326,00 kr. 
KORTLÆGNING AF MEDFØDT DØVBLINDHED
Før 1. januar 2004 var der officielt 125 døvblindfødte i Danmark. Efter årsskiftet steg tallet til 180. Sådan lyder det håndgribelige resultat den omfattende kortlægning. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 2
Denne bog er den anden i en serie på fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus. Denne bog handler om "Kontakt og socialt samspil".I bogen fokuseres på de grundlæggende principper for socialt samspil. Desuden skitseres udviklingsforløbet i socialt samspil i det omfang, det er vigtigt i dagligdags kommunikation med døvblinde personer, samt deres kommunikative udvikling.Bogens første del fokuserer på de dyadiske samspil eller fasen for primær intersubjektivitet.I denne fase manifesterer samspillet mellem barnet og den voksne sig på kropsligt niveau.Bogens anden del har som hovedtema de triadiske samspil eller sekundær intersubjektivitet.Serien på fire bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer. Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 96 + DVD Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-71-8

287,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 4
I denne sidste bog om medfødt døvblindhed fokuseres på "Overgang til kulturelt sprog" - hvordan personer med medfødt døvblindhed kan udforske verden, ud over de direkte kontakter de har med medlemmer af deres familier og deres omsorgspersoner. Det er opgaven at studere, hvordan de kan få adgang til den kultur, som deres medborgere deler og skaber sammen. Kapitel 1 handler om centrale og relevante syn på sprog. Døvblindhed udfordrer definitionen og de metoder, der knytter sig til beskrivelse af sprog og sprogtilegnelse. Kapitel 2 gennemgår case fortællinger fra seks forskellige lande, hvilket også visualiseres på den medfølgende video. I casefortællingerne deler forældre og professionelle en masse viden, kreativitet og villighed, for at kunne nå frem til en fælles forståelse sammen med deres døve barn eller voksne. Tredje og sidste kapitel tager fat på konstruktion af sprog som et fælles forfatterskab. Kapitlets hovedfokus lægges på typiske træk i den sproglige udvikling, der kan observeres hos mennesker med medfødt døvblindhed. Desuden fokuseres der på de kompetencer, som alle parter til døvblinde børn og voksne har brug for. Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 145 Udgivelsesår: 2010 ISBN: 978-87-91274-98-5

334,00 kr. 
MEDFØDT DØVBLINDHED
Det er ikke let at leve med medfødt døvblindhed: Man har begrænsede muligheder for selv at tilegne sig informationer om sine omgivelser, man har brug for individuelle tilpasninger, hvis man skal kommunikere med andre, og man har meget svært ved at overskue og have kontrol over sit nærmiljø. Derfor kræver medfødt døvblindhed en særlig faglig tilgang. Denne bog giver dig praktisk information om døvblindhed. Hvad er det præcist? Hvilke typer findes der? Hvilke udfordringer giver medfødt døvblindhed i forhold til den daglige funktionsevne, og hvad skal du være opmærksom på som fagperson? Hvilke udfordringer kan der være socialt og i de fysiske omgivelser, og hvilke hjælpemidler findes der? Du får tydelige svar på alle spørgsmål, og bogen kommer rundt om alle væsentlige facetter af funktionsnedsættelsen. Bogens indeholder mange praktiske eksempler. Det gør, at den er meget anvendelig i den daglige praksis. Målgruppen for bogen er fagpersoner, som arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Bogens praktiske tilgang til emnet gør den også meget anvendelig for forældre og andre pårørende, som vil vide mere om medfødt døvblindhed. "Medfødt døvblindhed" er en lettere bearbejdet oversættelse af en fagbog, som oprindeligt er udgivet i Holland. Bogen er skrevet af Saskia Damen og Mijkje Worm, som begge er psykologer og specialister inden for medfødt døvblindhed. Forfattere: Saskia Damen og Mijkje Worm. Kapitel 11: Hanne Larsen Faglig konsulent: Helle Buelund Sideantal: 123 Udgivelsesår: 2016 ISBN: 978-87-93410-36-7

250,00 kr. 
HÅNDALFABET FOR DØVBLINDE
Brug af håndalfabetet er en af mange kommunikationsformer, som kan benyttes i kommunikationen med døvblinde. Det bruges ofte til at stave nye ord, som man ikke har konventionelle tegn for, eller personnavne, stednavne m.v. I dette materiale kan du se, hvordan alle bogstaver i det danske håndalfabet udføres, og hvordan de bruges taktilt. Hvert bogstav har sit eget opslag, hvor du kan se hhv. den konventionelle og den taktile måde at udføre tegnet på. Bagerst i bogen er der en samlet oversigt over hele alfabetet. Når du bruger håndalfabetet taktilt, er der visse forhold, du bør være opmærksom på. Det gælder bl.a. at: Det er vigtigt, at de enkelte håndstillinger kan skelnes fra hinanden.Fingrene skal så vidt muligt korrespondere, så afsenderen berører de samme fingre hos modtageren, som han/hun selv anvender.Hænderne bør placeres, så ingen af parterne trættes unødigt - heller ikke ved længere tids brug.Fotos: Materialecentret Håndmodel: Annette Tindbæk Hansen Sideantal: 64 Udgivelsesår: 2018 ISBN: 978-87-93714-00-7

50,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode