AROUSAL OG MEDFØDT DØVBLINDHED

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

100,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1385

Dette hæfte er det syvende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.

Arousal som fagligt begreb er blevet mere udbredt i den døvblindepædagogiske praksis i takt med, at neuropsykologi og neuropædagogik har vundet mere indpas. Man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau påvirker modtagelighed for sanseindtryk og hjernens vågenhed og parathed.

Vi kan med viden om arousal blive klogere på, hvordan vi gensidigt påvirker hinanden, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe et andet menneske med at få en bedre indre balance. I hæftet beskrives teoretiske perspektiver relateret til arousal, og de knyttes til en række cases. Der beskrives i alt fire cases, som hver repræsenterer forskellige arousalproblematikker og tilhørende pædagogiske tiltag.

Forfattere: Tanja Møller Christiansen & Lone Rømer Jensen
Sideantal: 35
Udgivelsesår: 2021

Dette hæfte er det syvende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.

Arousal som fagligt begreb er blevet mere udbredt i den døvblindepædagogiske praksis i takt med, at neuropsykologi og neuropædagogik har vundet mere indpas. Man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau påvirker modtagelighed for sanseindtryk og hjernens vågenhed og parathed.

Vi kan med viden om arousal blive klogere på, hvordan vi gensidigt påvirker hinanden, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe et andet menneske med at få en bedre indre balance. I hæftet beskrives teoretiske perspektiver relateret til arousal, og de knyttes til en række cases. Der beskrives i alt fire cases, som hver repræsenterer forskellige arousalproblematikker og tilhørende pædagogiske tiltag.

Forfattere: Tanja Møller Christiansen & Lone Rømer Jensen
Sideantal: 35
Udgivelsesår: 2021

Ingen resultater blev fundet.

Related products

MEDFØDT DØVBLINDHET OG "UTFORDRENDE ATFERD"
For mange, der arbejder med personer med medfødt døvblindhed, er udfordrende og udadreagerende adfærd noget, de jævnligt oplever på jobbet. Men hvad skyldes adfærden? Og hvad kan man gøre ved det? Det kan du blive klogere på, hvis du læser dette teorihæfte om selvreguleringsfunktioner hos mennesker med medfødt døvblindhed. Udgangspunktet for hæftet er, at den udfordrende adfærd er et udtryk for vanskeligheder med netop evnen til aktivt at regulere sig selv. At adfærden skal ses som en integreret del af tanker og følelser hos personen. Og at adfærden kan påvirkes at indsatser omkring bl.a. emotionel og kognitiv selvregulering. I hæftet kan du bl.a. læse teori om selvregulering, gode råd om, hvordan man vurderer selvreguleringsfunktioner, og hvordan man planlægger en helhedsbaseret indsats. Desuden får du en indføring i, hvordan man bruger det kortlægningsskema (katalognr. 1178a), der er udviklet sammen med teorihæftet. Bag hæftet står en nordisk arbejdsgruppe af  professionelle fra døvblindeområdet med den norske neuropsykolog Jude Nicholas i spidsen. På grund af det nordiske samarbejde indeholder bogen også passager på alle de nordiske sprog, dog primært på norsk.  Den nordiske arbejdsgruppe: Jude Nicholas, Evabritt Andreassen, Ulrica Broddstedt, Jens Peder Møller Hermansen, Bergljot Rieber-Mohn, Inger Simonsen & Marie Sjödell Foto Magnus Møller og MaterialecentretLayout: MaterialecentretSideantal: 56 Udgivelsesår: 2015 ISBN: 978-87-92574-70-1

60,00 kr. 
DØVBLINDEOMRÅDETS HISTORISKE UDVIKLING
Dette faghæfte er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvilken betydning kendskab til fortiden har. Hvis vi skal forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvorfor vi stadig føler, at vi ikke ved nok, er vi nødt til at lytte til, hvad historien fortæller os. Ved at forstå historien, kan vi måske også være med til aktivt at skabe fremtiden. Den største ændring gennem tiden er nok synet på personen med medfødt døvblindhed, eller personer med funktionsnedsættelser overhovedet. Tidligere så vi døvblindheden og udfordringerne omkring kommunikationen som personens eget problem, mens vi i dag ser døvblindes kommunikation som en variation af det normale. De professionelle og de pårørende har været nødt til at se verden fra den døvblindes perspektiv. Dette indebærer at begreber som gensidighed, dialogicitet, partnerkompetence m.v. har vundet indpas i vores pædagogiske verden. Hvorfor de har det, kan vi læse ud af historien. Hæftet er skrevet af Inger Rødbroe, tidligere centerleder på Videnscenter for Døvblindfødte. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
HÅNDALFABET FOR DØVBLINDE
Brug af håndalfabetet er en af mange kommunikationsformer, som kan benyttes i kommunikationen med døvblinde. Det bruges ofte til at stave nye ord, som man ikke har konventionelle tegn for, eller personnavne, stednavne m.v. I dette materiale kan du se, hvordan alle bogstaver i det danske håndalfabet udføres, og hvordan de bruges taktilt. Hvert bogstav har sit eget opslag, hvor du kan se hhv. den konventionelle og den taktile måde at udføre tegnet på. Bagerst i bogen er der en samlet oversigt over hele alfabetet. Når du bruger håndalfabetet taktilt, er der visse forhold, du bør være opmærksom på. Det gælder bl.a. at: Det er vigtigt, at de enkelte håndstillinger kan skelnes fra hinanden.Fingrene skal så vidt muligt korrespondere, så afsenderen berører de samme fingre hos modtageren, som han/hun selv anvender.Hænderne bør placeres, så ingen af parterne trættes unødigt - heller ikke ved længere tids brug.Fotos: Materialecentret Håndmodel: Annette Tindbæk Hansen Sideantal: 64 Udgivelsesår: 2018 ISBN: 978-87-93714-00-7

50,00 kr. 
MEDFØDT DØVBLINDHED
Det er ikke let at leve med medfødt døvblindhed: Man har begrænsede muligheder for selv at tilegne sig informationer om sine omgivelser, man har brug for individuelle tilpasninger, hvis man skal kommunikere med andre, og man har meget svært ved at overskue og have kontrol over sit nærmiljø. Derfor kræver medfødt døvblindhed en særlig faglig tilgang. Denne bog giver dig praktisk information om døvblindhed. Hvad er det præcist? Hvilke typer findes der? Hvilke udfordringer giver medfødt døvblindhed i forhold til den daglige funktionsevne, og hvad skal du være opmærksom på som fagperson? Hvilke udfordringer kan der være socialt og i de fysiske omgivelser, og hvilke hjælpemidler findes der? Du får tydelige svar på alle spørgsmål, og bogen kommer rundt om alle væsentlige facetter af funktionsnedsættelsen. Bogens indeholder mange praktiske eksempler. Det gør, at den er meget anvendelig i den daglige praksis. Målgruppen for bogen er fagpersoner, som arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Bogens praktiske tilgang til emnet gør den også meget anvendelig for forældre og andre pårørende, som vil vide mere om medfødt døvblindhed. "Medfødt døvblindhed" er en lettere bearbejdet oversættelse af en fagbog, som oprindeligt er udgivet i Holland. Bogen er skrevet af Saskia Damen og Mijkje Worm, som begge er psykologer og specialister inden for medfødt døvblindhed. Forfattere: Saskia Damen og Mijkje Worm. Kapitel 11: Hanne Larsen Faglig konsulent: Helle Buelund Sideantal: 123 Udgivelsesår: 2016 ISBN: 978-87-93410-36-7

250,00 kr. 
SANSERNE OG DERES BETYDNING FOR ARBEJDET MED DØVBLINDE
Faghæftet indeholder 5 artikler om sanser som David Brown oprindeligt har skrevet til Deafblind Internationals magasin "DbI Review". Videnscenter for Døvblindfødte har fået dem oversat til dansk. Faghæftet indeholder: De glemte sanser - proprioception Vestibulærsansen Det er vigtigt at have god smag Lugtesansen - Olfaktorisk sans Sanseintegrationsperspektivet - og hvad det kan tilbyde på døvblindeområdet del 1 + 2 David Brown har beskæftiget sig med døvblinde gennem de seneste 16 år. Han er uddannet i England i 1992, men er siden flyttet over Atlanten. I en årrække har han som speciallærer arbejdet medcaliforniske børn og unge. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode