SANSERNE OG DERES BETYDNING FOR ARBEJDET MED DØVBLINDE

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

0,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1279

Faghæftet indeholder 5 artikler om sanser som David Brown oprindeligt har skrevet til Deafblind Internationals magasin "DbI Review". Videnscenter for Døvblindfødte har fået dem oversat til dansk. Faghæftet indeholder:

  • De glemte sanser - proprioception
  • Vestibulærsansen
  • Det er vigtigt at have god smag
  • Lugtesansen - Olfaktorisk sans
  • Sanseintegrationsperspektivet - og hvad det kan tilbyde på døvblindeområdet del 1 + 2

David Brown har beskæftiget sig med døvblinde gennem de seneste 16 år. Han er uddannet i England i 1992, men er siden flyttet over Atlanten. I en årrække har han som speciallærer arbejdet medcaliforniske børn og unge.


NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere.

Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling
Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe
Sideantal: 25
Udgivelsesår: Materialecentret 2017 


Faghæftet indeholder 5 artikler om sanser som David Brown oprindeligt har skrevet til Deafblind Internationals magasin "DbI Review". Videnscenter for Døvblindfødte har fået dem oversat til dansk. Faghæftet indeholder:

  • De glemte sanser - proprioception
  • Vestibulærsansen
  • Det er vigtigt at have god smag
  • Lugtesansen - Olfaktorisk sans
  • Sanseintegrationsperspektivet - og hvad det kan tilbyde på døvblindeområdet del 1 + 2

David Brown har beskæftiget sig med døvblinde gennem de seneste 16 år. Han er uddannet i England i 1992, men er siden flyttet over Atlanten. I en årrække har han som speciallærer arbejdet medcaliforniske børn og unge.


NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere.

Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling
Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe
Sideantal: 25
Udgivelsesår: Materialecentret 2017 


Ingen resultater blev fundet.

Related products

DØVBLINDEOMRÅDETS HISTORISKE UDVIKLING
Dette faghæfte er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvilken betydning kendskab til fortiden har. Hvis vi skal forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvorfor vi stadig føler, at vi ikke ved nok, er vi nødt til at lytte til, hvad historien fortæller os. Ved at forstå historien, kan vi måske også være med til aktivt at skabe fremtiden. Den største ændring gennem tiden er nok synet på personen med medfødt døvblindhed, eller personer med funktionsnedsættelser overhovedet. Tidligere så vi døvblindheden og udfordringerne omkring kommunikationen som personens eget problem, mens vi i dag ser døvblindes kommunikation som en variation af det normale. De professionelle og de pårørende har været nødt til at se verden fra den døvblindes perspektiv. Dette indebærer at begreber som gensidighed, dialogicitet, partnerkompetence m.v. har vundet indpas i vores pædagogiske verden. Hvorfor de har det, kan vi læse ud af historien. Hæftet er skrevet af Inger Rødbroe, tidligere centerleder på Videnscenter for Døvblindfødte. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
FROM ACTIVE TOUCH TO TACTILE COMMUNICATION
Faghæfte om hvordan taktile informationer bearbejdes i vores hjerner, og hvordan vi skal forstå den taktile kognition hos personer med medfødt døvblindhed. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere.Forfatter: Jude NicholasSideantal: 24Udgivelsesår, Materialecentret: 2017

0,00 kr. 
KOMMUNIKATION KAN KURERE
"Kommunikation kan kurere" er et vigtigt bidrag til vores forståelse af de dialogiske processer, som kommunikation bygger på. Kommunikation og medfødt døvblindhed er komplekst, ikke mindst fordi personer med medfødt døvblindhed ofte udtrykker sig på en kropslig, kreativ og nogle gange vanskelig tilgængelig måde for seende/hørende partnere. I teksten diskuterer Nafstad begrebet kommunikativ agens og ved at fokusere på dette, fremhæver hun muligheden for, at personer med medfødt døvblindhed udvikler et "værdigt, kommunikativt selv". Teksten er teoretisk. Der bruges begreber, som endnu ikke er blevet en del af døvblindefeltets "hverdagssprog". Netop derfor er den et vigtigt bidrag i forhold til vores forståelse af, hvilken retning vi er i gang med at udvikle os i som kompetente partnere til personer med medfødt døvblindhed. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
SYMMETRI OG ASYMMETRI I SAMVÆR MED VOKSNE DØVBLINDFØDTE
En diplomopgave af uddannelseskonsulent Helle Buelund med baggrund i det dialogiske perspektiv. Med asymmetri menes, at vi i relationen nok er ligeværdige, men vi er ikke ligestillede. Den døvblindes oplevelse af verden er helt anderledes end vores. Det samme er de udtryk og begreber han bruger. Døvblinde har derfor ingen jordisk chance for at tage vores perspektiv, så det er partnerens opgave konstant at søge mod og forstå deres. Denne opgave søger at afdække, hvordan vi gør det i praksis. Teorien giver os svarene på, hvordan det ideelt set er muligt, men hvordan får vi teorien implementeret i feltet? NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
KORTLÆGNING AF MEDFØDT DØVBLINDHED
Før 1. januar 2004 var der officielt 125 døvblindfødte i Danmark. Efter årsskiftet steg tallet til 180. Sådan lyder det håndgribelige resultat den omfattende kortlægning. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
FREMKOMMELIGE LANDSKABER - BØRN OG UNGE MED USHER SYNDROM
Børn med Usher syndrom skal kunne bevæge sig i fremkommelige landskaber. Ny dansk forskning af ph.d. Jesper Dammeyer i samarbejde med pædagogisk konsulent Bente Ramsing viser, at over halvdelen af alle børn og unge med det sjældne UsherSyndrom får symptomer på psykosocial mistrivsel allerede inden de fylder 18 år. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Kan mennesker med medfødt døvblindhed bruge professionelle tegnsprogstolke? Sideantal: 14 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
INGEN MAD GØR GAVN FØR DEN ER SPIST
Hæftet henvender sig til pædagogisk personale og køkkenpersonale og berøreremner som aktiv deltagelse i køkkenet, det gode måltid samt vigtigheden i at servere maden i den konsistens og det omfang, derpasser den enkelte. Endelig får læseren en basal gennemgang af tygge- og synkefunktionen. I hæftet finder du desuden en række opskrifter på velsmagende mad, som beboerne på Center for Døvblindhed og Høretabs Ungdomshjem i Aalborg har nydt godt af gennem tiden. Hæftet tager udgangspunkt i døvblindefeltet, men vil også være relevant for personale, der arbejder med mennesker med andre funktionsnedsættelser. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Elever med Usher Forfattere: Socialstyrelsen og Trine Skov Uldall og Kathrine Schmidt Jensen, Socialstyrelsen. Karina Højbjerre, Bettina Kastrup Pedersen, Anja Nielsen og Bente Ramsing, Center for Døvblindhed og Høretab. Jesper Dammeyer, Center for Døvblindhed og Høretab og Københavns Universitet. Sideantal: 50 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
SAMTALER BASERET PÅ NARATIVER
Artiklen præsenterer en generel forståelse af, hvad narrativer består af og en beskrivelse af de væsentligste kompetencer, som er vigtige for børnenes kommunikationspartnere. Artiklen er baseret på Aline H. Hanning-Zwanenburg's master i kommunikation og medfødt døvblindhed fra Groningen Universitet. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
ALDRING OG SENMANIFESTATIONER HOS MENNESKER MED MEDFØDT DØVBLINDHED
Jesper Dammeyer, ph.d. og psykolog, undersøger, hvad man skal fokusere på for at undgå tidlig aldring hos mennesker med medfødt døvblindhed, og om der er senfølger forbundet med rubella syndrom. Faghæftet består af to artikler om aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed. Personer med medfødt døvblindhed er især sårbare hvad angår kommunikation. Det gælder hele livsforløbet men især i barndom og alderdom. Denne undersøgelse præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 96 voksne personer med medfødt døvblindhed i Danmark. Kommunikationsvanskeligheder har stærk sammenhæng med aldringssymptomer. Det pædagogiske arbejde med ældre personer med medfødt døvblindhed bør have fokus på en øget indsats mod at fastholde og udvikle kommunikationsniveau. Personalets uddannelse i døvblindhed har betydning i denne sammenhæng. Der har været fremsat flere hypoteser om forskellige medicinske og psykologiske senmanifestationer hos personer med rubella syndrom. Denne undersøgelse efterprøver ved brug af spørgeskema hos 35 voksne døvblindfødte personer med rubella syndrom en række mulige senmanifestationer. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Forfatter: Jesper Dammeyer Sideantal: 19 Udgivelsesår: Materialecentret 2017

0,00 kr. 
ET ØJEBLIK
Øjeblikket er det sekund eller de sekunder, hvor oplevelsen af en situation mellem den døvblindfødte og partner ophøjes til en fælles mening. Det er i disse øjeblikke, at vi ikke er partner og døvblind, men to mennesker som mødes. Det er i disse øjeblikke, at relationen til den døvblindfødte etableres, udvikles, forandres eller bare manifesteres. Hvordan det er muligt at skabe en ramme, i hvilke disse øjeblikke kan opstå? Hvordan vi som partnere - ud fra et dialogisk perspektiv - bruger de ”nuværende øjeblikke” i vores stræben efter større forståelse for hinandens personlighed? Og kan bevidstheden om disse øjeblikke, ud fra etdialogisk perspektiv, være med til at skabe og udvikle dialogen? NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
AT TALE HÆNDERNES SPROG FRA HÅND TIL HÅND
Et menneske, som ikke kan se eller høre, – eller som mangler en betydelig del af disse sanser – skal have en måde, hvorpå det kan kompensere for de manglende informationer, som disse sanser normalt giver. Med Harlan Lanes ord skal man tilbydes ”en relevant stimulering af sanserne”. For det meste er det hænderne, der overtager øjnenes og ørernes funktion for den døvblinde.  Fordi hænderne på en døvblind er så vigtige, idet de fungerer som værktøj, sanseorganer og stemme, er det afgørende for undervisere, forældre og døvblindes venner at blive specielt følsomme med hensyn til hænderne. De skal lære at læse hænderne på en døvblind og at samspille med dem, for at sikre den bedste udvikling. De skal lære at præsentere information så den er tilgængelig for hænderne, eftersom dette ofte er den eneste bestående sansekanal. De skal ”tale hændernes sprog fra hånd til hånd” og ”læse hændernes sprog fra hånd til hånd”. Barbara Miles er amerikaner og arbejder som konsulent, lærer og skribent. Hun har en bred erfaring i at arbejde med døvblinde mennesker i alle aldre og på forskellige funktionsniveauer. FraBoston College har hun en amerikansk masteruddannelse i døvblindepædagogik. På regionale, nationale og internationale seminarer om kommunikation med døvblinde børn, deltager Barbara Miles ofte som instruktør. Hendes artikler er udgivet i bl.a. ”The Journal of Vision Impairments and Blindness”, ”Deafblind Education”. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
KAN MENNESKER MED MEDFØDT DØVBLINDHED BRUGE PROFESSIONELLE TEGNSPROGSTOLKE?
I denne artikel beskrives et pilotprojekt, hvor man har undersøgt om og hvordan tegnsprogstolke, der er vant til at tolke kropslige udtryk og har erfaring med taktilt tegnsprog, kan bidrage til døvblindfødtes sprogudvikling. Pilotprojektet har givet nogen erfaringer med, hvilke parametre der skal tages højde for, når man inddrager en ny profession i arbejdet med mennesker med medfødt døvblindhed og hvilken viden, der kan være relevant for tegnsprogstolke, når de skal tilpasse deres tolkning til målgruppen. I artiklen beskrives også den proces, som tre projektdeltagere med medfødt døvblindhed, tolkene og frontpersonalet har gennemgået i pilotprojektet. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
ELEVER MED USHER SYNDROM
Elever med Usher er først og fremmest elever som alle andre. Dog oplever de særlige udfordringer i skolen på grund af en kombination af problemer med syn og hørelse og for nogle nedsat balance. Det er nødvendigt, at fagfolk, der arbejder med elever med Usher, kender til de barrierer, funktionsnedsættelsen kan give, og ved, hvad de kan gøre for at kompensere for dem og inkludere eleven. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Elever med Usher Forfattere: Socialstyrelsen og Trine Skov Uldall og Kathrine Schmidt Jensen, Socialstyrelsen. Karina Højbjerre, Bettina Kastrup Pedersen, Anja Nielsen og Bente Ramsing, Center for Døvblindhed og Høretab. Jesper Dammeyer, Center for Døvblindhed og Høretab og Københavns Universitet. Sideantal: 50 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
USHER SYNDROM - EN KORT BESKRIVELSE
Her præsenteres nogle centrale aspekter af den seneste viden om dette syndrom, som er den største enkeltårsag til døvblindhed blandt yngre døvblindblevne. Beskrivelsen baserer sig på oplysninger indsamlet fra artikler, bøger og anden litteratur samt forelæsninger, og behandler emner som syndromets arvelighed og udvikling, de forskellige typer af syndromet, retinitis pigmentosa m.m.  Publikationen indeholder en omfattende litteraturliste. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Elever med Usher Forfattere: Socialstyrelsen og Trine Skov Uldall og Kathrine Schmidt Jensen, Socialstyrelsen. Karina Højbjerre, Bettina Kastrup Pedersen, Anja Nielsen og Bente Ramsing, Center for Døvblindhed og Høretab. Jesper Dammeyer, Center for Døvblindhed og Høretab og Københavns Universitet. Sideantal: 50 Udgivelsesår: Materialecentret 2017

0,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode