LYT ENGANG!

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

50,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1136

"Lyt engang!" er et vurderingsmateriale, der kan bruges til at dokumentere, hvordan den funktionelle hørelse fungerer i hverdagen for elever med høretab. Materialet kan også bruges til at få et indblik i, hvilke lyttestrategier eleven bruger i undervisningen samt om der er behov for høreteknisk udstyr. 

I hæftet finder du tre vurderingsskemaer, som skal udfyldes af eleven sammen med talehørekonsulenten. Besvarelsen af skemaerne bygger på elevens egne oplevelser og udsagn, og på baggrund af "Lyt engang!" kan talehørekonsulenten og elevens lærere 

  • få mere præcis indsigt i den enkelte elevs lyttesituation
  • drøfte strategier for tilrettelæggelse af undervisning med hørehensyn
  • sammen med eleven opstille mestringsstrategier, som eleven selv skal arbejde med

"Lyt engang!" er en oversat og bearbejdet version af det amerikanske LIFE-R, som gennem flere år er blevet brugt til at teste det funktionelle lyttemiljø i amerikanske skoler. Oversættelsen er tilpasset danske forhold og med succes afprøvet på danske skolebørn med høretab.

Originaludgave: Listening Inventory For Education (LIFE) - Revised of Anderson, Smaldino and Spangler
Oversat og bearbejdet af: Ulla Carl, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen og Anne Haven
Sideantal: 28
Udgivelsesår: 2014

"Lyt engang!" er et vurderingsmateriale, der kan bruges til at dokumentere, hvordan den funktionelle hørelse fungerer i hverdagen for elever med høretab. Materialet kan også bruges til at få et indblik i, hvilke lyttestrategier eleven bruger i undervisningen samt om der er behov for høreteknisk udstyr. 

I hæftet finder du tre vurderingsskemaer, som skal udfyldes af eleven sammen med talehørekonsulenten. Besvarelsen af skemaerne bygger på elevens egne oplevelser og udsagn, og på baggrund af "Lyt engang!" kan talehørekonsulenten og elevens lærere 

  • få mere præcis indsigt i den enkelte elevs lyttesituation
  • drøfte strategier for tilrettelæggelse af undervisning med hørehensyn
  • sammen med eleven opstille mestringsstrategier, som eleven selv skal arbejde med

"Lyt engang!" er en oversat og bearbejdet version af det amerikanske LIFE-R, som gennem flere år er blevet brugt til at teste det funktionelle lyttemiljø i amerikanske skoler. Oversættelsen er tilpasset danske forhold og med succes afprøvet på danske skolebørn med høretab.

Originaludgave: Listening Inventory For Education (LIFE) - Revised of Anderson, Smaldino and Spangler
Oversat og bearbejdet af: Ulla Carl, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen og Anne Haven
Sideantal: 28
Udgivelsesår: 2014

Ingen resultater blev fundet.

Related products

SKOLEPAKKE 1: INDSKOLING (0.-3. KLASSE)
Har du fået et barn med høretab i din klasse eller fritidsordning? Er du usikker på, hvordan du skal forholde dig? Så har vi samlet tre pakker med grundlæggende information og praktiske råd til hverdagen i skolen. Materialerne i Skolepakke 1 sætter bl.a. fokus på, hvad et høretab er, og hvad man skal være opmærksom på, når man er sammen med et barn med høretab. Materialerne giver en grundlæggende viden, som er god at have, både når man skal forberede sig på at tage godt imod barnet med høretab i klassen eller fritidsordningen, men også når dagligdagen sætter ind. Endvidere indeholder pakken materialer med gode råd om brug af høretekniske hjælpemidler i klassen. Skolepakke 1 indeholder:1002 Sinus og Fimre1055 Klassens høreregler, plakat1135 Et godt lyttemiljø i skolen1342 Træthed hos børn med høretab1376 Anbefalinger til undervisning af eleven med høretab på 0.-5. klassetrin, plakat1395 Hvad er det, du har bag ørerne?Materialecentrets katalog og folderVær opmærksom på, at der også findes en skolepakke til mellemtrinnet (4.-6. klasse) og en skolepakke til udskolingen (7.-10. klasse).

295,00 kr. 
SKOLEPAKKE 3: UDSKOLING (7.-10. KLASSE)
Har du fået et barn med høretab i din klasse? Er du usikker på, hvordan du skal forholde dig? Så har vi samlet tre pakker med grundlæggende information og praktiske råd til hverdagen i skolen. Materialerne i Skolepakke 3 sætter bl.a. fokus på, hvad et høretab er, og hvad man skal være opmærksom på, når man har en elev med høretab i klassen. Endvidere er der gode råd om brug af høreteknisk udstyr i klassen. Skolepakke 3 indeholder:1135 Et godt lyttemiljø i skolen1325 Træthed hos unge med høretab1379 Høreteknisk udstyr - gode råd til grundskole og ungdomsuddannelse1453 Din guide: Ungdomsuddannelse med nedsat hørelseMaterialecentrets katalog og folder Vær opmærksom på, at der også findes en skolepakke til indskolingen (0.-3. klasse) og en skolepakke til mellemtrinnet (4.-6. klasse).

170,00 kr. 
AFPRØVNING AF HØRETEKNISK UDSTYR - ELEVER MED HØRETAB
Klik på "Downloads" for at hente ekstramateriale.Hvis en elev med høretab har brug for høreteknisk udstyr som supplement til sine høreapparater / cochlearimplantater / sit benforankrede høresystem, så er det fornuftigt at afprøve flere forskellige produkter og løsninger for at finde ud af, hvad der passer bedst til eleven. Og når I afprøver udstyret, er det en god idé at have dette hæfte med i processen. "Afprøvning af høreteknisk udstyr – Elever med høretab i skolen" kan nemlig hjælpe dig med at tilrettelægge, styre og kvalificere iagttagelserne i forbindelse med afprøvningen. Du kan notere alle relevante oplysninger i hæftet, og det stiller dig en række spørgsmål, der giver dig et overblik over, om udstyret er det rigtige til eleven eller ej. Hæftet henvender sig til lærere, forældre, PPR og andre, der er involveret i afprøvning af høreteknisk udstyr i folkeskolen. Det fås også i en version til afprøvning af udstyr i hjem og dagtilbud.Materialet er udarbejdet af konsulenter fra Hørerådgivningen - Børn & Unge. OBS! Dette materiale kan downloades fra matcen.dk. Tekst: Helle Brinkmann, Lisbeth Kristensen, Maggi Olesen og Kim BejlegaardSideantal: 12 Udgivelsesår: 2020

15,00 kr. 
PLAKAT - KLASSENS HØREREGLER
Når et barn har et høretab, skal der ofte tages særlige hensyn. Det gælder også i skolen, men hvad er det lige for hensyn, man skal huske at tage?Det kan plakaten "Klassens høreregler" være med til at minde om. Den formidler nogle af de regler, der er vigtigst at huske på, når der er et barn med høretab i en skoleklasse - både for læreren, for klassekammeraterne og for eleven selv.Plakaten kan bruges som et pædagogisk redskab og udgangspunkt for en klassesnak om, hvad man skal huske på i det daglige. Og så er den selvfølgelig en konstant reminder om de regler, man bør følge, når der sidder et barn med høretab i klassen. Idé: Inger Bagge Møller og Christa Thomsen Illustration: Kamilla Wichmann Format: 50x70 cm Udgivelsesår: 2013

75,00 kr. 
SKOLEPAKKE 2: MELLEMTRIN (4.-6. KLASSE)
Har du fået et barn med høretab i din klasse eller fritidsordning? Er du usikker på, hvordan du skal forholde dig? Så har vi samlet tre pakker med grundlæggende information og praktiske råd til hverdagen i skolen. Materialerne i Skolepakke 2 sætter bl.a. fokus på, hvad et høretab er, og hvad man skal være opmærksom på, når man har en elev med høretab i klassen. I pakken findes der også materialer med gode råd om brug af høreteknisk udstyr i klassen. Skolepakke 2 indeholder:1055 Klassens høreregler, plakat1135 Et godt lyttemiljø i skolen1342 Træthed hos børn med høretab1376 Anbefalinger til undervisning af eleven med høretab på 0--5. klassetrin1381 LuccaMaterialecentrets katalog og folder Vær opmærksom på, at der også findes en skolepakke til indskolingen (0.-3. klasse) og en skolepakke til udskolingen (7.-10. klasse).

295,00 kr. 
ET GODT LYTTEMILJØ I SKOLEN
Et godt lyttemiljø i klasselokalet er et af fundamenterne for trivsel, læring og udvikling. Det gælder i særlig grad for elever med høretab. Et godt lyttemiljø karakteriseres af flere faktorer, såsom at akustikken i lokalet er god, og at talen er tilpas kraftig i forhold til baggrundsstøjen, og så er det vigtigt, at der er gode lysforhold. Dette temahæfte giver konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med at dæmpe støjen, optimere lysforholdene og skabe et godt lyttemiljø i skolen til gavn for såvel elever som lærere og pædagoger. Hæftet er udarbejdet af konsulenter fra Hørerådgivningen - Børn & Unge. Forfattere: Helle Brinkmann, Lisbeth Kristensen, Maggi Olesen og Steen Brorsen JensenSideantal: 12 Udgivelsesår: 2020

15,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode