Indkøbskurven er tom

Lovgrundlag

Rent juridisk er den vederlagsfri ordning bundet op på en række paragraffer i henholdsvis Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

Ifølge Folkeskolelovens §19, stk. 1 skal de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Det er Materialecentrets ansvar at gøre det inden for områderne høretab og døvblindhed.

Desuden er vi underlagt Folkeskolelovens § 3, stk. 2, § 3a,  § 4, stk. 1 og §20, stk. 2 samt Lov om specialundervisning for voksne. I praksis betyder det, at den vederlagsfri ordning gælder alle med høretab eller døvblindhed, der modtager undervisning eller specialpædagogisk bistand efter en af de to love.

Desuden gælder ordningen for tegn til tale-brugere, dog kun i forhold til tegnstøttede materialer.