Læs tilgængelighedserklæring for TegnApp

TegnApp - privatlivspolitik


Behandler TegnApp personoplysninger?

TegnApp hverken indsamler eller behandler personoplysninger om brugeren.

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

Deler appen personoplysninger med andre?

TegnApp  deler ikke personoplysninger med andre.

Læs her om Region Nordjyllands persondatapolitik og om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig