Filter
Paragraf 17
"FAKTISK"! DRONER
”Droner” af Per Østergaard i faktisk! -serien fra Gyldendal.Bogen introducerer og forklarer om faktuelle emner relateret til droners funktion og anvendelse. Den omhandler bl.a. emnerne: Hvad er en drone?, Hvor bruger man droner?, Sådan flyver små droner, Leg med droner og Fakta om droner.Emnerne understøttes med flotte fotos og illustrationer, der motiverer til læsning og læring. Denne udgave af bogen er suppleret med tegn fra Tegn ClipArt for at sikre adgang til materialet, for målgruppen af børn og unge, der anvender dansk tegnsprog/ tegnstøtte.Kan anvendes til selvstændig læsning og til projektarbejde. Bogen kan naturligvis også anvendes af pædagogisk personale, der underviser målgruppen. Opgaver til materialet kan hentes på fagbog.gyldendal.dk Hvis bogen ønskes uden tegn, henviser vi til www.gyldendal-uddannelse.dkSenere på året udgiver Materialecentret flere tegnstøttede bøger i faktisk!- serien: faktisk! Farver og faktisk! Håndbold

0,00 kr. 
120 TEGN (ORDKORT)
"120 tegn" er et materiale, som kan bruges til enkeltordsindlæring og til arbejde med sætningsdannelse hos tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Det indeholder ordkort med tegnstøtte til de 120 hyppigst anvendte danske ord. Kortene er trykt med ordbilleder samt forslag til tegnstøtte på den ene side og med ordbilleder på den anden. I danskundervisning er der meget fokus på at arbejde med de 120 ord, fordi ordene udgør en form for grundstamme i det danske sprog. Hvis man behersker de 120 ord kommer man lettere igennem mange læse og skriveopgaver, og derfor kan dette materiale være en hjælp og støtte til den første skriftsproglige udvikling for tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Materialet er også velegnet til at arbejde med enkelttegn og ordklasser, da alle ordkort er trykt med farvekoder, som viser, hvilken ordklasse som ordet/tegnet tilhører. Det kan med fordel bruges sammen med nogle af Materialecentrets øvrige ordkort, i hvilke du også kan finde mere inspiration til brugen af denne udgivelse. Ud over ordkort til de 120 oftest forekommende ord indeholder dette materiale også ordkort for en række homonymer, altså ord som staves på samme måde, men betyder noget andet. Eksempelvis "have" som både udsagns- og navneord. Ved at inkludere homonymerne har du mulighed for at arbejde med elevens bevidsthed om, at ord kan betyde noget forskelligt, selv om de staves ens. Hvis du blot ønsker at arbejde med de oftest forekommende ord, kan du blot sortere de øvrige fra.Ide: Ellen Bjerre Jensen, Lisa Aalbæk, Mette Sørensen, Anette Kaae-Bødker34 A4 ark + vejledningUdgivelsesår: 2018

100,00 kr. 
120 TEGN (ORDKORT), STOR VERSION (21 x 21 cm)
"120 tegn" – stor version er et materiale, som kan bruges til enkeltordsindlæring og til arbejde med sætningsdannelse hos tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Det indeholder ordkort med tegnstøtte til de 120 hyppigst anvendte danske ord. Kortene er trykt med ordbilleder samt forslag til tegnstøtte på den ene side og med ordbilleder på den anden. I danskundervisning er der meget fokus på at arbejde med de 120 ord, fordi ordene udgør en form for grundstamme i det danske sprog. Hvis man behersker de 120 ord kommer man lettere igennem mange læse og skriveopgaver, og derfor kan dette materiale være en hjælp og støtte til den første skriftsproglige udvikling for tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Materialet er velegnet til at lege med enkelttegn og ordklasser, da alle ordkort er trykt med farvekoder, som viser, hvilken ordklasse som ordet/tegnet tilhører. Det kan med fordel bruges sammen med nogle af Materialecentrets øvrige ordkort. Ud over ordkort til de 120 oftest forekommende ord indeholder dette materiale også ordkort for en række homonymer, altså ord som staves på samme måde, men betyder noget andet. Eksempelvis "have" som både udsagns- og navneord. Ved at inkludere homonymerne har du mulighed for at arbejde med elevens bevidsthed om, at ord kan betyde noget forskelligt, selv om de staves ens. Hvis du blot ønsker at arbejde med de oftest forekommende ord, kan du blot sortere de øvrige fra. Materialet 1295a er på 21 x 21 cm og kan lægges på gulvet i korte eller lange ord. Så kan eleverne ”hoppe” på de enkelte bogstaver og ord. Man kan lave en ordlabyrint, hvor enten tegnsiden eller ordbilledsiden er opad. Så kan man gå i labyrinten på de rigtige elementer. F.eks. skal man i starten undgå ordkort, og kun ramme tegnkort – eller omvendt. Når eleven bliver skrappere til at bruge materialet, kan man bruge ordkort til at vise mod højre og tegnkort til at vise mod venstre i en labyrint osv. Kun din fantasi sætter grænser. Ide: Ellen Bjerre Jensen, Lisa Aalbæk, Mette Sørensen, Anette Kaae-BødkerIndhold: 120 ark + vejledning Udgivelsesår: 2018

50,00 kr. 
200 TEGN
"200 tegn" er en bog til de mindste tegn- og tegnsprogsbrugere og til de voksne omkring dem. Den indeholder farverige illustrationer af en lang række af de mest brugte danske ord - eksempelvis mor, færdig og dygtig - med tilhørende tegn fra Tegn Clip-Art.Bogen kan bruges som læsebog og til at indlære tegn sammen med barnet. "200 tegn" kan også bruges til at udvide barnets tegnforråd og til at give barnet større sikkerhed i de tegn, det allerede kender til.Alle tegn i bogen er hentet fra dansk tegnsprog, og de er udvalgt i samarbejde med bl.a. tale-hørekonsulenter. Layout og illustration: Materialecentret Sideantal: 202 Udgivelsesår: 2013 ISBN: 978-87-92574-62-6

250,00 kr. 
Paragraf 17
ADL 1 - FLYTNING, INDKØB, RENGØRING OG TØJVASK
Flytte hjemmefra – hvad er det nu lige, man skal tænke på? I dette materiale kan den unge skabe sig et overblik over ”flytte hjemmefra”-situationen. Materialet er en guide til almindelig daglig læring med fokus på flytning, indkøb, rengøring og tøjvask. Bagerst i bogen findes inspiration til, hvordan den unge kan guides igennem bogens opgaver og aktiviteter. Når bogen er gennemarbejdet, og opgaverne er løst, kan bogen efterfølgende fungere som et opslagsværk for den unge. Udgivelsen er bearbejdet af Materialecentret efter ophavsretsloven §17. Der er tilført tegn fra Tegn Clip-Art, således at materialet bliver tilgængeligt for personer, som anvender tegnsprog eller tegn til tale. Materialet kan udelukkende bestilles af brugere, som opfylder betingelserne for §17.  Tekst: Mette DamkjærSideantal: 75 Udgivelsesår Materialecentret: 2019 Oprindelig udgivet af forlaget Vektor

0,00 kr. 
Paragraf 17
ADL 3 - PENGEKENDSKAB
Et fantastisk inspirerende materiale når man skal tale med et ungt menneske om privatøkonomi. Emnerne i bogen beskæftiger sig med pengekendskab, privatøkonomi og budgetter, afrunding samt lån og rabat. Målgruppen er, unge som har et behov for at blive guidet til at få økonomisk indsigt. Materialet kan anvendes i specialundervisningen, i almenskolen som en del af den understøttende undervisning eller i det hele taget til unge mennesker som skal lære at overskue egen økonomi. Bagerst i bogen findes inspiration til, hvordan man kan guide den unge igennem bogens opgaver og aktiviteter. Når den unge har arbejdet sig igennem bogen og løst opgaverne, kan bogen efterfølgende fungere som et opslagsværk. Udgivelsen er bearbejdet af Materialecentret efter ophavsretsloven §17. Der er tilført tegn fra Tegn Clip-Art, således at materialet bliver tilgængeligt for personer, som anvender tegnsprog eller tegn til tale.Materialet kan udelukkende bestilles af brugere, som opfylder betingelserne for §17. Tekst: Mette DamkjærSideantal: 81Udgivelsesår Materialecentret: 2019Oprindelig udgivet af forlaget Vektor

0,00 kr. 
Paragraf 17
ALI SER ILD
”Bo får et bor”, ”Ali ser ild” og ”Finn får en flåt” fra Lyn-serien, er humoristiske og vedkommende historier, hvor børn kan læse og lære om situationer og følelser, der kan relatere til deres egne oplevelser og interesser. Bøgerne er suppleret med tegn, for at sikre tilgængelighed for børn, der kommunikerer med tegn/ tegnsprog og de tilbyder gode muligheder for, at læse eller få fortalt en sjov historie. Illustrationerne er farverige og udtryksfulde, hvilket understøtter og tilfører bøgerne en ekstra dimension, der viser alt det der ikke beskrives med ord. Læseguide til bøgerne til fri download findes på www.straarupogco.dk. ”Bo får et bor” om drengen Bo, der er både kreativ og har mod på livet. Bo får et nyt bor af far. Yes!”Ali ser ild” om drengen Ali, der opdager en ildebrand, ringer 1-1-2 og hjælper sin nabo.”Finn får en flåt” om drengen Finn, der får en flåt på sit ben. Hans far vil gerne hjælpe, men det går ikke helt efter planen. 17- 76: ”Bo får et bor” 17- 77: ”Ali ser ild” 17- 78: ”Finn får en flåt”

0,00 kr. 
ALMA GÅR TIL DANS - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) -er en serie af lydrette bøger, som er efterfølger til Bo o Ea-bøgerneDe lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver.Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO I EN KANO - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5)- er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea.De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den.Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver.Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord.Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling. 

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO I KINO - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea.De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO PÅ CAFÉ PÆON - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5)-er en serie af lydrette bøger, som er efterfølger til Bo o Ea-bøgerneDe lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den.Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver.Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord.Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.

65,00 kr. 
ANTONYMER TRIN 1 LET - FARVELAGT MED TEGN
Dette materiale er beregnet til at arbejde med børns forståelse af ord med modsatrettede betydninger - altså antonymer - med et visuelt udgangspunkt. Sættet indeholder 33 ordpar, som alle indgår i et normalt ordforråd, eksempelvis oppe/nede, blød/hård og stor/lille. Antonymer Trin 1 kan bruges som et led i almindelig sprog- og begrebsindlæring samt til sprogstimulering. Det er primært beregnet til børn i førskolealderen, til børn i de yngste klasser og til specialundervisning. Materialet fås også i en version uden tegn. Forfatter: Keld PetersenIllustrationer: Keld PetersenIndhold: 33 stk. A5-kartonark i kartonæskeUdgivelsesår: 1994/2015

100,00 kr. 
Antonymer Trin 2 Middel, med tegn
Dette materiale er beregnet til at arbejde med børns forståelse af ord med modsatrettede betydninger - altså antonymer - med et visuelt udgangspunkt. Sættet indeholder 33 ordpar, som alle indgår i et normalt ordforråd, eksempelvis dyb/flad, top/bund og lige/skæv. "Antonymer Trin 2" kan bruges som led i almindelig sprog- og begrebsindlæring samt til sprogstimulering. Det er primært beregnet til børn i førskolealderen, til børn i de yngste klasser og til specialundervisning. Materialet fås også i en version uden tegn samt med sværere (trin 3) og lettere (trin 1) antonymer.  Forfatter: Keld PetersenIllustrationer: Keld PetersenIndhold: 33 stk. A5-kartonark i kartonæske Udgivelsesår: 1996/2017

100,00 kr. 
ANTONYMER TRIN 3 SVÆR, MED TEGN
Dette materiale er beregnet til at arbejde med børns forståelse af ord med modsatrettede betydninger - altså antonymer - med et visuelt udgangspunkt. Sættet indeholder 30 ordpar, som alle indgår i et normalt ordforråd, eksempelvis oppe/nede, blød/hård og stor/lille. "Antonymer Trin 3" kan bruges som led i almindelig sprog- og begrebsindlæring samt til sprogstimulering. Det er primært beregnet til børn i førskolealderen, til børn i de yngste klasser og til specialundervisning.Materialet findes også i en udgave uden tegn. Forfatter: Keld PetersenIllustrationer: Keld PetersenIndhold: 30 stk. A5-kartonark i kartonæskeUdgivelsesår: 1998

100,00 kr. 
APP - 2- OG 3-BILLEDHISTORIER
NB: ”2- og 3- billedhistorier” kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! ”2- og 3- billedhistorier” er et af Materialecentrets særdeles attraktive trykte materialer, som her er digitaliseret og udgivet som en app. Denne app kan du frit downloade til iPad fra App Store. Appen indeholder 20 små hverdagshistorier som illustrerer korte handlingsforløb. Du kan i appen vælge mellem sekvenser på to billeder eller tre billeder. Når du har valgt et handlingsforløb, kan du se den valgte sekvens og iagttage, hvordan tegnbrugere foreslår at fortælle den enkelte handling. Du kan vælge at få den valgte historie fortalt på tegnsprog eller med tegn til tale – begge valg kan suppleres med tekst og tale. Når der arbejdes med et af handlingsforløbene på appen, kan du evt. finde den samme sekvens på billedkortene i det trykte materiale (katalog nr. 603), og ud fra dette kan du lade eleven fortælle sin version af historiens handlingsforløb. Dette kan danne grundlag for sammenligning og dialog om handlingsforløb - et glimrende udgangspunkt for sprogarbejde. 

0,00 kr. 
APP - BADEVÆRELSET
NB: App'en kan ikke bestilles frit via denne hjemmeside. Den kan downloades i App Store til iPad. Klik på ikonet herover! Høretræning 2021 blev oprindelig udgivet som CD – ROM i 2002 og var tænkt som erstatning for/supplement til de traditionelle lydbånd, der blev anvendt som materiale i høreundervisningen i Danmark.  Fordelene ved en digital udgave var og er stadig:  · at man hurtigt kan skifte imellem de forskellige lyde - der skal ikke spoles  · at det er nemmere at motivere til en arbejdsindsats, når materialet er kønt og spændende at se på  · at man kan betragte lydkilden  · at det valgte medie har givet os mulighed for at lave tillægsfunktioner: Tegn, selvstudie, "gæt en lyd" og dansk udtale. Høretræning 2021 kommer til at indeholde lyde fra ca. 70 lydkilder - når alle 5 miljøer er udgivet. Lydkilderne, der er anvendt i materialet, er udvalgt i samarbejde med lærere, som arbejder med høretræning til børn, unge og voksne med HA eller CI.  Ud fra valget af lydkilder er der blevet designet fem miljøer, hvor netop disse lydkilder er indplaceret.    Projektkoordinering og ide: Materialecentret.  Projektledelse, design, grafik, lyd og programmering: AM Produktion MultiMedia.  Tegnillustrationer: Rimmer og Jensen Marketing.  Speak: Jens-Vilhelm Weber, m.fl.  Intromusik: Kent Lykke Kurtzmann   

0,00 kr. 
APP - BØRNESANGE MED TEGN
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store. ’Børnesange med tegn’ er en iPad-app, som er lavet til små børn, der bruger tegnsprog eller tegn til tale. App’en er lavet som et kompenserende læremiddel, der kan understøtte børnenes sproglige udvikling på en sjov og visuel måde, bl.a. i forhold til sprogforståelse og rytmik. Den indeholder 13 kendte børnesange, som fremføres i langsomt tempo med støttetegn. Tegnene er hentet fra dansk tegnsprog, men synges på tegndansk. 'Børnesangen med tegn' er gratis og kan downloades fra App Store. Du finder den nemmest ved bare at søge på navnet. 

0,00 kr. 
APP - BØRNEVÆRELSET
NB: App'en kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! ’Børneværelset’ er primært beregnet til at træne ord, tegn og sproglig bevidsthed, selvfølgelig med udgangspunkt i legesager og andre ting, man typisk kan finde i et børneværelse. Målgruppen er børn med høretab og børn som bruger tegnbaseret kommunikation samt de voksne omkring dem. I ’Børneværelset’ er der i alt fem spil, som hver især kan spilles i en version med tegn og lyd samt i en version udelukkende med lyd. På forsiden (nederst til højre) kan du vælge den version, som passer til dig. Hvis du vælger at spille versionen med tegn, vil du i hvert spil få vist tegn for de ting, der arbejdes med. Tegnet bliver vist i en pop-up- skærm, og du kan vælge at få vist tegnet flere gange eller i slowmotion, ved at bruge ikonerne i bunden af skærmen. Spiller du udelukkende med lyd, vil du få læst ordene højt i stedet for at få vist tegn.Ide og programmering: MaterialecentretIllustrationer: Tegner BrunoUdgivelsesår: 2015

0,00 kr. 
APP - FORDI-KORT
Appen indeholder 12 små sekvenser, der er bygget op omkring årsag og virkning. Hver sekvens indeholder fire illustrationer og starter med en illustration, som man kan stille spørgsmålet ”hvorfor?” til. De tre øvrige illustrationer i sekvensen giver hver især en svarmulighed – altså et ”fordi”.Et eksempel: Hvorfor har drengen ondt i maven?Fordi han har spist en pæreFordi han har spist for meget slikFordi drengen har slået hamHvis ikke billederne er tilstrækkelige som støtte for en samtale, kan filmklippene i appen være med til at understøtte det sproglige arbejde. Filmklippene kan afspilles med: TaleTale + tegnsprogTegnsprogTegn til taleDet kan anbefales at anvende den trykte udgave af Fordi-kort som et supplement til appen.

0,00 kr. 
APP - HAVEN
NB: App'en kan ikke bestilles frit via denne hjemmeside. Den kan downloades i App Store til iPad. Klik på ikonet herover!Høretræning 2021 blev oprindelig udgivet som CD – ROM i 2002 og var tænkt som erstatning for/supplement til de traditionelle lydbånd, der blev anvendt som materiale i høreundervisningen i Danmark.   Fordelene ved en digital udgave var og er stadig:  at man hurtigt kan skifte imellem de forskellige lyde - der skal ikke spolesat det er nemmere at motivere til en arbejdsindsats, når materialet er kønt og spændende at se på  at man kan betragte lydkilden  at det valgte medie har givet os mulighed for at lave tillægsfunktioner: Tegn, selvstudie, "gæt en lyd" og dansk udtale.Høretræning 2021 kommer til at indeholde lyde fra ca. 70 lydkilder - når alle 5 miljøer er udgivet. Lydkilderne, der er anvendt i materialet, er udvalgt i samarbejde med lærere, som arbejder med høretræning til børn, unge og voksne med HA eller CI.Ud fra valget af lydkilder er der blevet designet fem miljøer, hvor netop disse lydkilder er indplaceret.Projektkoordinering og ide: Materialecentret.  Projektledelse, design, grafik, lyd og programmering: AM Produktion MultiMedia.  Tegnillustrationer: Rimmer og Jensen Marketing.  Speak: Jens-Vilhelm Weber, m.fl.  Intromusik: Kent Lykke Kurtzmann 

0,00 kr. 
APP - HUSK MED TEGN
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store. ”Husk med tegn” er et vendespil, som har til formål at styrke den visuelle og sproglige arbejdshukommelse hos børn, som bruger tegnsprog eller tegn til tale. Samtidig kan det være med til at styrke den selektive/visuelle opmærksomhed og skelneevne. Spillet indeholder er et klassisk vendespil med den tilføjelse, at spilleren får vist en kort video af et tegn, når de vender to ens. Tegnet er selvfølgelig for det, der var på de vendte kort. Vendespillet kan spilles på tre sværhedsgrader, nemlig med 6, 12 eller 24 kort, så der bør være et niveau, der kan udfordre de fleste børn.  "Husk med tegn" er udviklet til iPads og kan downloades gratis i App Store. Idé, programmering og illustrationer: Materialecentret Udgivelsesår: 2014

0,00 kr. 
APP - KEND KROPPEN
NB: "Kend kroppen app" kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! Appen giver mulighed for at arbejde med 3-7 årige omkring kropsbevidsthed. Appen tilbyder foruden de elementer, som findes i papirudgaven også levende Tegnsprogstegn og tegn til tale. Appen er bygget op, så der i venstre side er en værktøjskasse. I værktøjskassens øverste boks er alle kropsdelene. I den nederste boks er der mulighed for at vælge køn, hud, tale eller tegn. Tryk på et element og hold fingeren på elementet, til det bevæger sig. Så kan du føre det over i højre side, hvor kroppen samles. Niveau 2 er svær, fordi der ikke findes noget rigtigt og forkert i det. Tryk på hjemknappen øverst i Højre hjørne for at komme tilbage til hovedmenuen. Appen kan kun downloades til iPad. Den kan ikke hentes ind på hverken iPhone, androide telefoner eller androide tablets. 

0,00 kr. 
APP - KOMMUNIKATIONSPAS
NB: Denne app kan ikke bestilles via Materialecentrets hjemmeside. Den skal downloades i App Store, hvor du finder den ved at søge efter "Kommunikationspas". Et kommunikationspas er et redskab, som kan lette og forbedre kommunikationen mellem mennesker uden talesprog (herefter omtalt som hovedpersonen) og deres omgivelser. Det er særligt beregnet til dem, som ikke kender hovedpersonen uden talesproget indgående, men alligevel har et behov for at kommunikere med ham eller hende. Det kan eksempelvis være nyansatte eller vikarer på et tilbud.Kommunikationspasset er et redskab, som har været brugt i professionelle sammenhænge i en årrække. Det har typisk været udformet som et lille hæfte, hvor de væsentligste oplysninger om hovedpersonen er samlet. Det giver personen mulighed for nemt og hurtigt at præsentere sig for nye mennesker, som derved får en mulighed for at sætte sig ind i, hvordan og på hvilke måder, de skal kommunikere med personen. En slags kommunikativ brobygger.Denne app-version bygger på de grundlæggende tanker og ideer, som traditionelle kommunikationspas er udarbejdet efter. Men det digitale kommunikationspas har en række fordele i forhold til printede versioner. Den digitale version giver bl.a. mulighed for at bruge videoeksempler til at illustrere kommunikationen, ligesom det gør øger brugervenligheden væsentlig. Både for dem der udfylder kommunikationspasset, og for dem som skal bruge det.Det digitale kommunikationspas er udviklet i et samarbejde mellem Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), Specialbørnehjemmene og Sødisbakke, som alle er en del af specialsektoren i Region Nordjylland.  Appen er gratis og findes udelukkende i en version til iPads. Du kan downloade den i App Store, og du finder den nemmest ved at søge efter "kommunikationspas". Kommunikationspasset er lavet til brug på private iPads. Det er ikke lovligt at bruge den på institutioners iPads eller andre offentligt ejede tablets. 

0,00 kr. 
APP - PASSER DEN?
NB: "Passer den" kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! 'Passer den?' er et  sammenligningsspil til småbørn med behov for tegnstøttet kommunikation. Spillets formål er at arbejde med tidlig sprogstimulering bl.a. gennem brug af  enkelttegn. I 'Passer den?' har I mulighed for at vælge mellem seks forskellige ordkatagorier, eksempelvis mad eller tøj og sko. Desuden skal i vælge, om barnet skal spille med to, fire eller seks brikker. Når I er klar til at spille, skal barnet trække en figur fra siden af skærmen og og slippe figuren i den silhuet, der passer til den. Når barnet har klaret det, popper der en video op på skærmen, der viser tegnet for det pågældende ord, eksempelvis sko eller agurk. Spillet er lavet til brug på iPad. Det er gratis og kan downloades i App Store. Du finder det ved at søge på 'passer den' i søgefeltet.Ide, programmering og illustrationer: MaterialecentretUdgivelsesår: 2014

0,00 kr.