Filter
Paragraf 17
"FAKTISK"! DRONER
”Droner” af Per Østergaard i faktisk! -serien fra Gyldendal.Bogen introducerer og forklarer om faktuelle emner relateret til droners funktion og anvendelse. Den omhandler bl.a. emnerne: Hvad er en drone?, Hvor bruger man droner?, Sådan flyver små droner, Leg med droner og Fakta om droner.Emnerne understøttes med flotte fotos og illustrationer, der motiverer til læsning og læring. Denne udgave af bogen er suppleret med tegn fra Tegn ClipArt for at sikre adgang til materialet, for målgruppen af børn og unge, der anvender dansk tegnsprog/ tegnstøtte.Kan anvendes til selvstændig læsning og til projektarbejde. Bogen kan naturligvis også anvendes af pædagogisk personale, der underviser målgruppen. Opgaver til materialet kan hentes på fagbog.gyldendal.dk Hvis bogen ønskes uden tegn, henviser vi til www.gyldendal-uddannelse.dkSenere på året udgiver Materialecentret flere tegnstøttede bøger i faktisk!- serien: faktisk! Farver og faktisk! Håndbold

0,00 kr. 
"KRIG OG FRED"
Verdensfreden er af og til truet af krig – i den forbindelse har Materialecentrets brugere efterlyst materiale med tegn. Nogle lande angriber under forskellige påskud hinanden, og andre lande prøver at gribe ind og mægle. Det er vigtigt, på en pædagogisk tilpasset måde, at kunne forklare børn om konflikterne. Hvor og hvorfor de er startet, samt hvilke muligheder der er for igen at få etableret en fredelig tilstand - dette med henblik på at berolige børnene. Bogen indeholder tegn, ordbilleder og billeder som understøttelse.Forfattere: MaterialecentretFotos: Colourbox, FreepikSider: 50Udgiv. år: 2024 ISBN: 978-87-94333-93-1

80,00 kr. 
120 TEGN (ORDKORT)
"120 tegn" er et materiale, som kan bruges til enkeltordsindlæring og til arbejde med sætningsdannelse hos tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Det indeholder ordkort med tegnstøtte til de 120 hyppigst anvendte danske ord. Kortene er trykt med ordbilleder samt forslag til tegnstøtte på den ene side og med ordbilleder på den anden. I danskundervisning er der meget fokus på at arbejde med de 120 ord, fordi ordene udgør en form for grundstamme i det danske sprog. Hvis man behersker de 120 ord kommer man lettere igennem mange læse og skriveopgaver, og derfor kan dette materiale være en hjælp og støtte til den første skriftsproglige udvikling for tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Materialet er også velegnet til at arbejde med enkelttegn og ordklasser, da alle ordkort er trykt med farvekoder, som viser, hvilken ordklasse som ordet/tegnet tilhører. Det kan med fordel bruges sammen med nogle af Materialecentrets øvrige ordkort, i hvilke du også kan finde mere inspiration til brugen af denne udgivelse. Ud over ordkort til de 120 oftest forekommende ord indeholder dette materiale også ordkort for en række homonymer, altså ord som staves på samme måde, men betyder noget andet. Eksempelvis "have" som både udsagns- og navneord. Ved at inkludere homonymerne har du mulighed for at arbejde med elevens bevidsthed om, at ord kan betyde noget forskelligt, selv om de staves ens. Hvis du blot ønsker at arbejde med de oftest forekommende ord, kan du blot sortere de øvrige fra.Ide: Ellen Bjerre Jensen, Lisa Aalbæk, Mette Sørensen, Anette Kaae-Bødker34 A4 ark + vejledningUdgivelsesår: 2018

100,00 kr. 
120 TEGN (ORDKORT), STOR VERSION (21 x 21 cm)
"120 tegn" – stor version er et materiale, som kan bruges til enkeltordsindlæring og til arbejde med sætningsdannelse hos tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Det indeholder ordkort med tegnstøtte til de 120 hyppigst anvendte danske ord. Kortene er trykt med ordbilleder samt forslag til tegnstøtte på den ene side og med ordbilleder på den anden. I danskundervisning er der meget fokus på at arbejde med de 120 ord, fordi ordene udgør en form for grundstamme i det danske sprog. Hvis man behersker de 120 ord kommer man lettere igennem mange læse og skriveopgaver, og derfor kan dette materiale være en hjælp og støtte til den første skriftsproglige udvikling for tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. Materialet er velegnet til at lege med enkelttegn og ordklasser, da alle ordkort er trykt med farvekoder, som viser, hvilken ordklasse som ordet/tegnet tilhører. Det kan med fordel bruges sammen med nogle af Materialecentrets øvrige ordkort. Ud over ordkort til de 120 oftest forekommende ord indeholder dette materiale også ordkort for en række homonymer, altså ord som staves på samme måde, men betyder noget andet. Eksempelvis "have" som både udsagns- og navneord. Ved at inkludere homonymerne har du mulighed for at arbejde med elevens bevidsthed om, at ord kan betyde noget forskelligt, selv om de staves ens. Hvis du blot ønsker at arbejde med de oftest forekommende ord, kan du blot sortere de øvrige fra. Materialet 1295a er på 21 x 21 cm og kan lægges på gulvet i korte eller lange ord. Så kan eleverne ”hoppe” på de enkelte bogstaver og ord. Man kan lave en ordlabyrint, hvor enten tegnsiden eller ordbilledsiden er opad. Så kan man gå i labyrinten på de rigtige elementer. F.eks. skal man i starten undgå ordkort, og kun ramme tegnkort – eller omvendt. Når eleven bliver skrappere til at bruge materialet, kan man bruge ordkort til at vise mod højre og tegnkort til at vise mod venstre i en labyrint osv. Kun din fantasi sætter grænser. Ide: Ellen Bjerre Jensen, Lisa Aalbæk, Mette Sørensen, Anette Kaae-BødkerIndhold: 120 ark + vejledning Udgivelsesår: 2018

50,00 kr. 
200 TEGN
"200 tegn" er en bog til de mindste tegn- og tegnsprogsbrugere og til de voksne omkring dem. Den indeholder farverige illustrationer af en lang række af de mest brugte danske ord - eksempelvis mor, færdig og dygtig - med tilhørende tegn fra Tegn Clip-Art.Bogen kan bruges som læsebog og til at indlære tegn sammen med barnet. "200 tegn" kan også bruges til at udvide barnets tegnforråd og til at give barnet større sikkerhed i de tegn, det allerede kender til.Alle tegn i bogen er hentet fra dansk tegnsprog, og de er udvalgt i samarbejde med bl.a. tale-hørekonsulenter. Layout og illustration: Materialecentret Sideantal: 202 Udgivelsesår: 2013 ISBN: 978-87-92574-62-6

250,00 kr. 
Paragraf 17
ADL 1 - FLYTNING, INDKØB, RENGØRING OG TØJVASK
Flytte hjemmefra – hvad er det nu lige, man skal tænke på? I dette materiale kan den unge skabe sig et overblik over ”flytte hjemmefra”-situationen. Materialet er en guide til almindelig daglig læring med fokus på flytning, indkøb, rengøring og tøjvask. Bagerst i bogen findes inspiration til, hvordan den unge kan guides igennem bogens opgaver og aktiviteter. Når bogen er gennemarbejdet, og opgaverne er løst, kan bogen efterfølgende fungere som et opslagsværk for den unge. Udgivelsen er bearbejdet af Materialecentret efter ophavsretsloven §17. Der er tilført tegn fra Tegn Clip-Art, således at materialet bliver tilgængeligt for personer, som anvender tegnsprog eller tegn til tale. Materialet kan udelukkende bestilles af brugere, som opfylder betingelserne for §17.  Tekst: Mette DamkjærSideantal: 75 Udgivelsesår Materialecentret: 2019 Oprindelig udgivet af forlaget Vektor

0,00 kr. 
Paragraf 17
ADL 3 - PENGEKENDSKAB
Et fantastisk inspirerende materiale når man skal tale med et ungt menneske om privatøkonomi. Emnerne i bogen beskæftiger sig med pengekendskab, privatøkonomi og budgetter, afrunding samt lån og rabat. Målgruppen er, unge som har et behov for at blive guidet til at få økonomisk indsigt. Materialet kan anvendes i specialundervisningen, i almenskolen som en del af den understøttende undervisning eller i det hele taget til unge mennesker som skal lære at overskue egen økonomi. Bagerst i bogen findes inspiration til, hvordan man kan guide den unge igennem bogens opgaver og aktiviteter. Når den unge har arbejdet sig igennem bogen og løst opgaverne, kan bogen efterfølgende fungere som et opslagsværk. Udgivelsen er bearbejdet af Materialecentret efter ophavsretsloven §17. Der er tilført tegn fra Tegn Clip-Art, således at materialet bliver tilgængeligt for personer, som anvender tegnsprog eller tegn til tale.Materialet kan udelukkende bestilles af brugere, som opfylder betingelserne for §17. Tekst: Mette DamkjærSideantal: 81Udgivelsesår Materialecentret: 2019Oprindelig udgivet af forlaget Vektor

0,00 kr. 
Paragraf 17
ALI SER ILD
”Bo får et bor”, ”Ali ser ild” og ”Finn får en flåt” fra Lyn-serien, er humoristiske og vedkommende historier, hvor børn kan læse og lære om situationer og følelser, der kan relatere til deres egne oplevelser og interesser. Bøgerne er suppleret med tegn, for at sikre tilgængelighed for børn, der kommunikerer med tegn/ tegnsprog og de tilbyder gode muligheder for, at læse eller få fortalt en sjov historie. Illustrationerne er farverige og udtryksfulde, hvilket understøtter og tilfører bøgerne en ekstra dimension, der viser alt det der ikke beskrives med ord. Læseguide til bøgerne til fri download findes på www.straarupogco.dk. ”Bo får et bor” om drengen Bo, der er både kreativ og har mod på livet. Bo får et nyt bor af far. Yes!”Ali ser ild” om drengen Ali, der opdager en ildebrand, ringer 1-1-2 og hjælper sin nabo.”Finn får en flåt” om drengen Finn, der får en flåt på sit ben. Hans far vil gerne hjælpe, men det går ikke helt efter planen. 17- 76: ”Bo får et bor” 17- 77: ”Ali ser ild” 17- 78: ”Finn får en flåt”

0,00 kr. 
ALMA GÅR TIL DANS - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) -er en serie af lydrette bøger, som er efterfølger til Bo o Ea-bøgerneDe lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver.Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO FÅR ET DIPLOM
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea. De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-10 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning.  De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO FÅR ET DIPLOM - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea. De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-10 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning.  De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO I EN KANO - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5)- er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea.De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den.Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver.Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord.Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling. 

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO I KINO - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea.De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO I KIRUNA - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea. De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-10 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning.  De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO I TIVOLI
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea. De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-10 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning.  De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO I TIVOLI - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea. De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-10 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning.  De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO OPGAVEBOG 6-10
ALMA OG HUGO OPGAVEBOG 6-10

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO OPGAVEBOG TIL BOG 1-5
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5)- er en serie af lydrette bøger, som er efterfølger til Bo og Ea-bøgerne.De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den.Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver.Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord.Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.

65,00 kr. 
ALMA OG HUGO PÅ CAFÉ PÆON - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5)-er en serie af lydrette bøger, som er efterfølger til Bo o Ea-bøgerneDe lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den.Bog 1-5 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver.Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning. De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord.Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.

65,00 kr. 
ALMA SER EN VULKAN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea. De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-10 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning.  De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ALMA SER EN VULKAN - MED TEGN
Alma og Hugo-bøgerne (lix 5) - er en serie af lydrette bøger, som er efterfølgere til Bo og Ea. De lydrette ord i Alma og Hugo-bøgerne sikrer den nødvendige konsolidering af den basale lydlige strategi, så man lærer at bruge den. Bog 1-10 består bl.a. af lydrette ord på fire til fem bogstaver. Bøgerne kan bruges til den individuelle læsetræning.  De vil støtte eleverne i lettere at kunne lydere sig frem til et ord. Alma og Hugo-bøgerne kan bruges i indskolingen eller på mellemtrinnet afhængig af elevens læseudvikling.  

65,00 kr. 
ANTONYMER TRIN 1 LET - FARVELAGT MED TEGN
Dette materiale er beregnet til at arbejde med børns forståelse af ord med modsatrettede betydninger - altså antonymer - med et visuelt udgangspunkt. Sættet indeholder 33 ordpar, som alle indgår i et normalt ordforråd, eksempelvis oppe/nede, blød/hård og stor/lille. Antonymer Trin 1 kan bruges som et led i almindelig sprog- og begrebsindlæring samt til sprogstimulering. Det er primært beregnet til børn i førskolealderen, til børn i de yngste klasser og til specialundervisning. Materialet fås også i en version uden tegn. Forfatter: Keld PetersenIllustrationer: Keld PetersenIndhold: 33 stk. A5-kartonark i kartonæskeUdgivelsesår: 1994/2015

100,00 kr. 
Antonymer Trin 2 Middel, med tegn
Dette materiale er beregnet til at arbejde med børns forståelse af ord med modsatrettede betydninger - altså antonymer - med et visuelt udgangspunkt. Sættet indeholder 33 ordpar, som alle indgår i et normalt ordforråd, eksempelvis dyb/flad, top/bund og lige/skæv. "Antonymer Trin 2" kan bruges som led i almindelig sprog- og begrebsindlæring samt til sprogstimulering. Det er primært beregnet til børn i førskolealderen, til børn i de yngste klasser og til specialundervisning. Materialet fås også i en version uden tegn samt med sværere (trin 3) og lettere (trin 1) antonymer.  Forfatter: Keld PetersenIllustrationer: Keld PetersenIndhold: 33 stk. A5-kartonark i kartonæske Udgivelsesår: 1996/2017

100,00 kr. 
ANTONYMER TRIN 3 SVÆR, MED TEGN
Dette materiale er beregnet til at arbejde med børns forståelse af ord med modsatrettede betydninger - altså antonymer - med et visuelt udgangspunkt. Sættet indeholder 30 ordpar, som alle indgår i et normalt ordforråd, eksempelvis oppe/nede, blød/hård og stor/lille. "Antonymer Trin 3" kan bruges som led i almindelig sprog- og begrebsindlæring samt til sprogstimulering. Det er primært beregnet til børn i førskolealderen, til børn i de yngste klasser og til specialundervisning.Materialet findes også i en udgave uden tegn. Forfatter: Keld PetersenIllustrationer: Keld PetersenIndhold: 30 stk. A5-kartonark i kartonæskeUdgivelsesår: 1998

100,00 kr.