SOS - SAMMEN OM SELVSKADE

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

175,00 kr. 


Katalognummer: 1445

Når man i sit professionelle virke samarbejder med personer med udviklingshæmning, der selvskader, og som ikke anvender typisk konventionelt sprog, kan det være en stor udfordring at finde ud af, hvorfor de benytter selvskade. Vi kan ikke bare spørge dem, og selvskaden er en pædagogisk udfordring.

Denne bog giver professionelle omsorgspersoner en forståelsesramme at arbejde proaktivt og systematisk med selvskade ud fra. Den giver også et bud på, hvordan man kan betragte selvskade som en meningsfuld, regulerende strategi.

Bogen kan måske hjælpe de professionelle omsorgspersoner med at finde roen til at træde et skidt tilbage og få skabt et rum til at undersøge, hvad der kan være på spil, når en person benytter selvskade som en strategi til at genoprette indre balance.

Ved at sætte fokus på de faktorer, som den enkelte person belastes af, kan vi danne os et overblik over den samlede pulje af belastninger, og hvordan disse indbyrdes relaterer sig til hinanden. Overblikket kan hjælpe os med at begribe, hvor komplekst og sammensat baggrunden for selvskade er, og hvorfor der er brug for at sætte ind flere steder samtidig.

Under fanen download, kan man hente en samlet pdf-fil med alle skemaerne fra SOS – Sammen om selvskade. Skemaerne er velegnede til at udskrive og anvende i det daglige arbejde sammen med en person, der selvskader.


Forfattere: Helle Buelund Selling, Lone Rømer Jensen

Illustrationer: Materialecentret

Sider: 74

Udgiv. år: 2023

ISBN:  978-87-94333-61-0

 


Når man i sit professionelle virke samarbejder med personer med udviklingshæmning, der selvskader, og som ikke anvender typisk konventionelt sprog, kan det være en stor udfordring at finde ud af, hvorfor de benytter selvskade. Vi kan ikke bare spørge dem, og selvskaden er en pædagogisk udfordring.

Denne bog giver professionelle omsorgspersoner en forståelsesramme at arbejde proaktivt og systematisk med selvskade ud fra. Den giver også et bud på, hvordan man kan betragte selvskade som en meningsfuld, regulerende strategi.

Bogen kan måske hjælpe de professionelle omsorgspersoner med at finde roen til at træde et skidt tilbage og få skabt et rum til at undersøge, hvad der kan være på spil, når en person benytter selvskade som en strategi til at genoprette indre balance.

Ved at sætte fokus på de faktorer, som den enkelte person belastes af, kan vi danne os et overblik over den samlede pulje af belastninger, og hvordan disse indbyrdes relaterer sig til hinanden. Overblikket kan hjælpe os med at begribe, hvor komplekst og sammensat baggrunden for selvskade er, og hvorfor der er brug for at sætte ind flere steder samtidig.

Under fanen download, kan man hente en samlet pdf-fil med alle skemaerne fra SOS – Sammen om selvskade. Skemaerne er velegnede til at udskrive og anvende i det daglige arbejde sammen med en person, der selvskader.


Forfattere: Helle Buelund Selling, Lone Rømer Jensen

Illustrationer: Materialecentret

Sider: 74

Udgiv. år: 2023

ISBN:  978-87-94333-61-0

 


SOS - Sammen om selvskade

Download en samlet pdf-fil med alle skemaerne fra SOS – Sammen om selvskade. Skemaerne er velegnede til at udskrive og anvende i det daglige arbejde sammen med en person, der selvskader:

Skemaer - Sammen om selvskade

Ingen resultater blev fundet.

Relaterede produkter

Sanseintegration og medfødt døvblindhed
Dette hæfte er det niende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.Hæftets mål er at gøre læseren i stand til at hente forståelse og inspiration i sansernes univers. Sansesystemerne danner det fundament, som giver os adgang til at forstå os selv og verden omkring os. Når sansesystemerne er velregulerede, så spilder vi ikke meget energi, men kan udnytte vores kognitive tænkning og handling fuldt ud.For en person med dobbelt sansetab bliver adfærdsnormen ændret, fordi sanseinformationerne ikke tilstrømmer i koordinerede, velintegrerede samspil. Der er behov for at kompensere gennem tilgængelige sanseinformationer, som ofte ikke er tilstrækkelige til at give en forståelse af en selv og verden omkring en. Det er nødvendigt med støtte og forståelse fra andre, hvis man skal have mulighed for at søge hen imod den selvregulering, som giver trivsel, samt at få modnet de svage sanser ved at bruge flere modaliteter.Aktivitet og deltagelse er kernen i ergoterapeutisk arbejde. I nogle tilfælde vil mulighederne for aktivitet og deltagelse være stærkt begrænsede på grund af skader på funktionsevnen på kropsniveau. Hvis kroppen har fysiske funktionsnedsættelser, og hvis forståelsen er nedsat hos personer med døvblindhed, vil de ikke have mulighed for selv at udføre daglige aktiviteter på en hensigtsmæssig måde.Hvis de kognitive evner er begrænsede, vil en borger ikke kunne drage nytte af egne erfaringer i aktivitetsudførelse, og i den sammenhæng er det nødvendigt at starte med sansestimulering på kropsniveau. Dette hæfte beskriver, hvordan det kan gøres. Titel: Sanseintegration og medfødt døvblindhedForfatter: Jette Vivian LindstrømSideantal: 43Udgivelsesår: 2022

100,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 2
Denne bog er den anden i en serie på fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus. Denne bog handler om "Kontakt og socialt samspil".I bogen fokuseres på de grundlæggende principper for socialt samspil. Desuden skitseres udviklingsforløbet i socialt samspil i det omfang, det er vigtigt i dagligdags kommunikation med døvblinde personer, samt deres kommunikative udvikling.Bogens første del fokuserer på de dyadiske samspil eller fasen for primær intersubjektivitet.I denne fase manifesterer samspillet mellem barnet og den voksne sig på kropsligt niveau.Bogens anden del har som hovedtema de triadiske samspil eller sekundær intersubjektivitet.Serien på fire bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer. Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 96 + DVD Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-71-8

287,00 kr. 
TILPASSET IDRÆT OG BEVÆGELSE OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det tiende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab.Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Næsten alle kan dyrke idræt i et eller andet omfang, og det er vigtigt at få rørt sig – også for personer med døvblindhed. Personer med fysiske handicap har begrænsede muligheder for at røre sig, så det er essentielt at tænke fysisk aktivitet ind i det pædagogiske arbejde. At være fysisk aktiv hjælper lige så meget på sindet som på kroppen. Idræt er derfor en måde at lære at være social om en fælles aktivitet eller et mål, og idræt kan være med til at skabe en ny plads for kommunikation, venskab og fællesskab.

100,00 kr. 
Pårørendeperspektiver – at være forældre eller søskende til personer med døvblindhed
Det er kendt, at pårørende ofte kommer i anden række. Dette kan skyldes det til tider massive støttebehov, som kræves for at skabe de bedste livsbetingelser for en person med døvblindhed, men det kan også skyldes manglende forståelse for de pårørende eller begrænsede handlemuligheder for de fagprofessionelle. Dette hæfte fortæller om pårørendes oplevelser af at leve sammen med deres nærmeste med døvblindhed. Forældre og søskende kan læse hæftet og måske spejle sig i eksemplerne og citaterne og finde nye handlemuligheder. Fagprofessionelle vil kunne opnå en bedre forståelse af, hvordan det er at leve sammen med personer, der er døvblinde, og hvad det er vigtigt, professionelle forstår fra de pårørendes side.Hæftet omhandler både erhvervet og medfødt døvblindhed.

100,00 kr. 
Being a child or young person with Usher syndrome
Being a child or young person with Usher syndromeDette er en engelsk oversættelse af Materialecentrets specialudgivelse om at være barn og ung med Usher syndrom. Hæftet henvender sig både til pårørende og fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Det er også et meget relevant hæfte at læse for unge, der selv har Usher syndrom – og som vil kunne få gavn af at læse om oplevelser og erfaringer fra andre i samme situation.Vi er glade for at kunne tilbyde et engelsksproget hæfte om døvblindhed til vores kunder i Danmark, der måske ikke har dansk som modersmål, men som har efterspurgt engelsk materiale.I dette hæfte beskrives det sjældne Usher syndrom med udgangspunkt i et børn og unge-perspektiv. Usher syndrom medfører et kombineret og progredierende syns- og høretab og giver i nogle tilfælde også nedsat balanceevne. Det er den hyppigste årsag til erhvervet døvblindhed hos børn og unge i Danmark.Hæftets indhold er baseret på interviews med syv 13-27-årige unge med Usher syndrom, der fortalte om deres opvækst. De unges egne oplevelser knyttes sammen med forfatternes praksisbaserede erfaringer og information fra litteraturen og tidligere udgivelser.”Jeg var deprimeret, og jeg gad ikke rigtig at snakke med min mor om hvordan, jeg havde det. Jeg følte bare, at jeg havde skuffet hende på en eller anden måde.”– citat fra interviewDen engelske oversættelse er venligst finansieret af EU’s ERASMUS+ program og layoutet og trykt af Materialecentret.Forfattere: Kastrup, Højbjerre, HougaardSideantal: 43Udgiv. år: 2023ISBN: 978-87-94333-51-1

0,00 kr. 
Planlægningskalender: Årshjul til borgere og personale - A4
Årshjulet er et undervisningsmateriale til børn, unge og voksne, som har behov for støtte til at planlægge og strukturere forskellige aktiviteter, højtider og arrangementer i årets løb.Ved at bruge årshjulet kan en borger få bedre mulighed for at genkende årstidernes traditioner og herved glæde sig til selv at deltage. Personalet kan med årshjulet skabe overblik, understøtte kommunikation samt visualisere og planlægge aktiviteter, der kræver særlig tilrettelæggelse.Årshjulet findes i to udgaver.Dette er den lille A4-udgave, der er ment som et redskab, personalet kan benytte sammen og have liggende fremme på personalemøder mv. A4-udgaven har katalognummer 1416a. Den større A3-version er tiltænkt borgeren.Derudover er der intet til hinder for at benytte den lille version til en borger eller den store version til en personalegruppe. Det er kun fantasien, der sætter grænser.Materialecentret har udarbejdet årshjulet efter idé af Thea Bang Uttrup. Det er udviklet og testet på et tilbud for personer med døvblindhed, men vil også kunne anvendes andre steder i specialsektoren. Udgivelsesår: 2022

60,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 1
Medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Denne bog er den første af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus.Første kapitel beskriver, hvordan vi som seende og hørende partnere kan prøve at forstå denne unikke funktionsnedsættelse bedre. De karakteristiske træk ved døvblindhed beskrives i detaljer. Ligeledes beskrives, hvad disse træk betyder for de partnere, der er sammen med børn og voksne med medfødt døvblindhed. Denne forståelse er en forudsætning for at kunne være involveret i den proces, hvor kommunikation skaber fællesskab.Andet kapitel er en grundig, opdateret beskrivelse af den aktuelle population med medfødt døvblindhed.Sidste kapitel beskriver forskellige pædagogiske arbejdsmetoder, der er blevet anvendt fra døvblindetilbuddenes start til de tilbud, der findes i dag.Det teoretiske grundlag vil sammen med de grundlæggende principper i interventionsstrategierne være genstand for en grundigere beskrivelse i bog 2, 3 og 4.Serien på 4 bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer.Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 94Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-62-6

280,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 4
I denne sidste bog om medfødt døvblindhed fokuseres på "Overgang til kulturelt sprog" - hvordan personer med medfødt døvblindhed kan udforske verden, ud over de direkte kontakter de har med medlemmer af deres familier og deres omsorgspersoner. Det er opgaven at studere, hvordan de kan få adgang til den kultur, som deres medborgere deler og skaber sammen. Kapitel 1 handler om centrale og relevante syn på sprog. Døvblindhed udfordrer definitionen og de metoder, der knytter sig til beskrivelse af sprog og sprogtilegnelse. Kapitel 2 gennemgår case fortællinger fra seks forskellige lande, hvilket også visualiseres på den medfølgende video. I casefortællingerne deler forældre og professionelle en masse viden, kreativitet og villighed, for at kunne nå frem til en fælles forståelse sammen med deres døve barn eller voksne. Tredje og sidste kapitel tager fat på konstruktion af sprog som et fælles forfatterskab. Kapitlets hovedfokus lægges på typiske træk i den sproglige udvikling, der kan observeres hos mennesker med medfødt døvblindhed. Desuden fokuseres der på de kompetencer, som alle parter til døvblinde børn og voksne har brug for. Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 145 Udgivelsesår: 2010 ISBN: 978-87-91274-98-5

334,00 kr. 
MOBILITY, LEDSAGETEKNIK OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er nummer fire i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Det dobbelte sansehandicap medfødt døvblindhed giver nogle særlige udfordringer i forhold til at udvikle og udfolde ens evne til fri bevægelighed. Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, der opstår i arbejdet med mobility og ledsageteknikker i forhold til personer med medfødt døvblindhed. Både mobility og ledsageteknik dækkes i hæftet, fordi der er nogle berøringsflader mellem de to områder og nogle problemstillinger, de har tilfælles. Fælles er dels det at gøre de anvendte teknikker forståelige og dels at arbejde med den berørte persons tryghed og motivation. Mobility og ledsageteknikker skal være en hjælp til at udforske verden, til at man kan deltage i mere interessante aktiviteter og til at udfolde sit potentiale og sine interesser. Det er også fælles for de to emneområder, at der er stor forskel på at bevæge sig rundt i kendte og stabile omgivelser, hvor man kan kontrollere lyd- og lysforhold samt optimere den fysiske indretning (f.eks. hjemme i egen boenhed eller i skolen) og så at bevæge sig rundt i ukendte omgivelser, hvor ting kan være uoverskuelige og overraskende (f.eks. ude i byen). I hæftet er der mange illustrationer, der overskueligt viser hensigtsmæssige ledsagegreb og –teknikker. Tekst: Hanne Larsen og Cathrine Olesen  Foto: Cathrine Olesen, Klaus Anton Lundgaard og Materialecentret Sideantal: 31 Udgivelsesår: 2020 ISBN:978-87-93714-46-5

100,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 3
Denne bog er den tredje af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus, denne "At skabe mening". Bogen handler om medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Første kapitel beskriver oplevelsesbaserede gester og behandler spørgsmål som: Hvordan skaber mennesker sig mening om verden? Hvilke billeder er der tilbage i hukommelsen hos en døvblind person, hår han er afhængig af at opleve verden meget forskelligt fra sin seende/hørende partner? Andet kapitel omhandler de karakteristika, der er forbundet med en narrativ struktur, og forklarer, hvorfor det narrative aspekt er så vigtigt at fokusere på, når man er sammen med en døvblind person. Desuden beskrives, hvordan partnere bagefter i fællesskab kan konstruere oplevelsen som en livshistorie. Tredje kapitel fortæller, at vi ikke behøver detaljeret viden om de processer, der knytter sig til selve meningsdannelsen, når vi kommunikerer med børn, der oplever verden på en måde, der ligner vores. Men når det drejer sig om et barn med døvblindhed, er vi nødt til at vide mere om, hvordan disse processer forløber for at give os redskaber for en bedre forståelse af vores døvblinde partners hukommelse. Fjerde kapitel handler om fortolkningsstrategi. Hvis partnerens ordforråd er reduceret, og der tilbydes færre forskellige referencepunkter, er en bred fortolkningsstrategi væsentlig. Femte og sidste kapitel er en introduktion til bog 4, som beskæftiger sig med overgangen til kulturelt sprog og har følgende temaer: Hvordan får man tag i den døvblinde persons tanker? Hvordan skal ytringerne formes, og hvordan vælges den rigtige form? Hvordan sikrer man sig, at de kulturelle tegn forbindes med den døvblinde persons tanker? Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen JanssenSideantal: 115 sider Udgivelsesår: 2008 ISBN: 978-87-91274-83-1

326,00 kr. 
TAKTIL KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det ottende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. En alvorlig konsekvens af døvblindhed er, at kommunikationen næsten altid udfordres. En person med nedsat syn og hørelse har ikke samme forudsætninger for at indgå i sociale fællesskaber og kommunikere på lige fod med andre, som mennesker med fuldt syn og hørelse har. Kommunikationen må tilpasses, så personen med døvblindhed får mulighed for at deltage aktivt og nærværende, og her kommer taktil kommunikation ind i billedet. Hæftet sætter fokus på relevante temaer og færdigheder, man som kommunikationspartner til mennesker med medfødt døvblindhed må beherske og anvende i relationen, så man kan gøre sit yderste for, at kommunikationen bliver sansemæssigt tilgængelig for begge parter. Det handler om, at personen med døvblindhed får en oplevelse af at møde og blive mødt, en oplevelse af at føle sig set og hørt og en oplevelse af, at vedkommendes stemme har vægt og værdi for samtalepartneren. Taktil kommunikation står sjældent alene – for det meste anvendes den som støtte for enten visuel eller auditiv kommunikation. Langt de fleste mennesker med døvblindhed har en hørerest eller synsrest, som anvendes som primær kommunikationskanal, men ofte rækker de nedsatte sanser ikke til, at man kan kommunikere via dem alene, og her træder den taktile kommunikation til som støtte. Forfattere: Bettina Kastrup Pedersen & Helle Buelund SellingSideantal: 38Udgivelsesår: 2021

100,00 kr. 
INTRODUKTION TIL DØVBLINDHED
Dette hæfte er det første i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet definerer kort, hvad døvblindhed er, og hvilke konsekvenser det kan medføre. Da døvblindhedens konsekvenser kan påvirkes til det bedre eller til det værre gennem omgivelsernes forståelse af døvblindheden, er det nødvendigt, at omgivelserne har sat sig godt ind i de emner, som er relateret til døvblindheden. Det er vigtigt at huske, at mennesker med døvblindhed har samme fundamentale behov som andre mennesker. Alle mennesker har brug for at være deltagende i fællesskaber, at kunne udvikle sig, at kunne kommunikere med andre og mestre eget liv, med de betingelser de har. Det kræver dog, at omgivelserne er klædt på til at kunne støtte og tilpasse miljøet. Dette hæfte giver en bred introduktion til disse forskellige områder med håb om at øge den generelle forståelse for døvblindhed og de mest essentielle aspekter ved det at være et menneske med døvblindhed. Tekst: Materialecentret Faglig konsulent: Henriette Hermann Olesen Foto: Lars Meakin Sideantal: 26 Udgivelsesår: 2019 ISBN: 978-87-93714-37-3

100,00 kr. 
AROUSAL OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det syvende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Arousal som fagligt begreb er blevet mere udbredt i den døvblindepædagogiske praksis i takt med, at neuropsykologi og neuropædagogik har vundet mere indpas. Man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau påvirker modtagelighed for sanseindtryk og hjernens vågenhed og parathed. Vi kan med viden om arousal blive klogere på, hvordan vi gensidigt påvirker hinanden, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe et andet menneske med at få en bedre indre balance. I hæftet beskrives teoretiske perspektiver relateret til arousal, og de knyttes til en række cases. Der beskrives i alt fire cases, som hver repræsenterer forskellige arousalproblematikker og tilhørende pædagogiske tiltag. Forfattere: Tanja Møller Christiansen & Lone Rømer JensenSideantal: 35Udgivelsesår: 2021

100,00 kr. 
KORTLÆGNING AF MEDFØDT DØVBLINDHED
Før 1. januar 2004 var der officielt 125 døvblindfødte i Danmark. Efter årsskiftet steg tallet til 180. Sådan lyder det håndgribelige resultat den omfattende kortlægning. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
ALDRING OG SENMANIFESTATIONER HOS MENNESKER MED MEDFØDT DØVBLINDHED
Jesper Dammeyer, ph.d. og psykolog, undersøger, hvad man skal fokusere på for at undgå tidlig aldring hos mennesker med medfødt døvblindhed, og om der er senfølger forbundet med rubella syndrom. Faghæftet består af to artikler om aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed. Personer med medfødt døvblindhed er især sårbare hvad angår kommunikation. Det gælder hele livsforløbet men især i barndom og alderdom. Denne undersøgelse præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 96 voksne personer med medfødt døvblindhed i Danmark. Kommunikationsvanskeligheder har stærk sammenhæng med aldringssymptomer. Det pædagogiske arbejde med ældre personer med medfødt døvblindhed bør have fokus på en øget indsats mod at fastholde og udvikle kommunikationsniveau. Personalets uddannelse i døvblindhed har betydning i denne sammenhæng. Der har været fremsat flere hypoteser om forskellige medicinske og psykologiske senmanifestationer hos personer med rubella syndrom. Denne undersøgelse efterprøver ved brug af spørgeskema hos 35 voksne døvblindfødte personer med rubella syndrom en række mulige senmanifestationer. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Forfatter: Jesper Dammeyer Sideantal: 19 Udgivelsesår: Materialecentret 2017

0,00 kr. 
SYNET OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er nummer to i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet skal ses som en hjælp og vejledning til, hvordan fagpersoner bedst støtter en person med døvblindhed i lyset af dennes synsproblematik eller -diagnose. Idet det dobbelte sansetab udgør et større funktionsevnetab end en hørenedsættelse eller en synsnedsættelse alene, er der brug for højt specialiseret viden om synsnedsættelse i et døvblindeperspektiv. Det er meget vanskeligt at foretage synstests af mennesker med medfødt døvblindhed, og derfor er observationer i hverdagen en vigtig kilde til information om den måde, en eventuel synsrest anvendes på. Dermed er det af afgørende betydning, at de fagpersoner, der arbejder med disse mennesker til dagligt, ved, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til synsproblematikker. Det er noget af det, der belyses i dette hæfte. Hæftet introducerer, hvordan synet fungerer, og præsenterer derefter en række synsproblematikker og -diagnoser, som er relevante at have kendskab til i arbejdet med døvblindhed. Hovedfokus er på, hvad der kan gøres i praksis for at kompensere for disse synsproblematikker. Afslutningsvis følger en specifik vejledning til, hvad der bør være fokus på i tilrettelæggelsen af de sociale og fysiske rammer for at give den døvblinde de bedst mulige betingelser for samspil og kommunikation. Forfatter: Louise ChristensenFaglig konsulent: Henriette Hermann Olesen Foto: Lars Meakin, Materialecentret og Colourbox Sideantal: 27 Udgivelsesår: 2019 ISBN: 978-87-93714-39-7

100,00 kr. 
KAN MENNESKER MED MEDFØDT DØVBLINDHED BRUGE PROFESSIONELLE TEGNSPROGSTOLKE?
I denne artikel beskrives et pilotprojekt, hvor man har undersøgt om og hvordan tegnsprogstolke, der er vant til at tolke kropslige udtryk og har erfaring med taktilt tegnsprog, kan bidrage til døvblindfødtes sprogudvikling. Pilotprojektet har givet nogen erfaringer med, hvilke parametre der skal tages højde for, når man inddrager en ny profession i arbejdet med mennesker med medfødt døvblindhed og hvilken viden, der kan være relevant for tegnsprogstolke, når de skal tilpasse deres tolkning til målgruppen. I artiklen beskrives også den proces, som tre projektdeltagere med medfødt døvblindhed, tolkene og frontpersonalet har gennemgået i pilotprojektet. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
UDENDØRSAKTIVITETER OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det sjette i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Udeliv har i nogles ører en klang af at være noget, der indeholder fysisk prægede aktiviteter og oplevelser, som mange personer med medfødt døvblindhed ikke har mulighed for at deltage i. Med hæftet ønsker vi at sætte fokus på, at meningsfyldte aktiviteter udendørs også kan være enkle og ukomplicerede at tilbyde personer med medfødt døvblindhed. At flytte rammerne for aktiviteter sammen med personer med medfødt døvblindhed ud fra de vante rum i hjem, dagtilbud og skole medvirker ofte til, at vi bliver udfordret til at tænke anderledes, når vi skal løse opgaver af forskellig karakter. På den måde skabes der nye kommunikative relationer, hvor nye indtryk kan blive til kommunikative udtryk. Såvel brugergruppens fysiske og mentale tilstand som den fysiske beliggenhed af et tilbud og økonomi kan være en udfordring. Men hvis der arbejdes ud fra filosofien ’keep it simple’, er det nemmere at gå til. Meningsfyldte aktiviteter kan altså både være simple og lette at gå til – og kan indeholde mange muligheder for eksempelvis at stimulere flere sanser på en gang. I hæftet beskrives fire udendørsaktiviteter af forskellig kompleksitet: BålGangsti/rute Sidde og ligge udendørs Gåture Tekst: Camilla Lolk Rønshøj Foto: Camilla Lolk Rønshøj og Materialecentret Sideantal: 29 Udgivelsesår: 2021 ISBN: 978-87-93714-72-4

100,00 kr. 
HØRELSEN OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er det femte i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Hørelsen er en vigtig sans. Den hjælper os med at forstå andre mennesker, giver os viden om omgivelserne og støtter vores kognitive udvikling og kommunikation. Evnen til at udnytte hørelsen kan udvikles hos de fleste personer med hørenedsættelse. Derfor kan hørelsen hos personer med døvblindhed blive en vigtig sans, der kan være med til at skabe mening og genkendelighed, selvom den er nedsat. Det dobbelte sansetab medfører, at en person med døvblindhed ikke kan kompensere for den ene fjernsans med den anden. Dvs. at man ikke kan bruge hørelsen – i hvert fald ikke fuldt ud – til at kompensere for synstab og omvendt. Når synet er nedsat i tillæg til en hørenedsættelse, er det sværere at tolke lydkilder og få lyde til at give mening. Det kræver derfor ofte en særlig pædagogisk og kompenserende indsats, hvor personen med døvblindhed støttes i at tolke lyde i omgivelserne. Vi skal vide noget om hørelsen for at kunne arbejde med den, se udviklingspotentialerne og understøtte brugen af hørelsen. Dette hæfte er tænkt som en hjælp til at forstå både, hvordan hørelsen fungerer, hvordan høretab kan behandles, og hvordan nærpersoner kan støtte døvblinde personer til at høre bedst muligt. Hørelsen – evnen til at lytte – kan oftest udvikles. Forfattere: Inge Mogensen og Steen Brorsen Jensen  Foto: Materialecentret og colourbox Sideantal: 41 Udgivelsesår: 2020  ISBN: 978-87-93714-60-1

100,00 kr. 
MEDFØDT DØVBLINDHED
Det er ikke let at leve med medfødt døvblindhed: Man har begrænsede muligheder for selv at tilegne sig informationer om sine omgivelser, man har brug for individuelle tilpasninger, hvis man skal kommunikere med andre, og man har meget svært ved at overskue og have kontrol over sit nærmiljø. Derfor kræver medfødt døvblindhed en særlig faglig tilgang. Denne bog giver dig praktisk information om døvblindhed. Hvad er det præcist? Hvilke typer findes der? Hvilke udfordringer giver medfødt døvblindhed i forhold til den daglige funktionsevne, og hvad skal du være opmærksom på som fagperson? Hvilke udfordringer kan der være socialt og i de fysiske omgivelser, og hvilke hjælpemidler findes der? Du får tydelige svar på alle spørgsmål, og bogen kommer rundt om alle væsentlige facetter af funktionsnedsættelsen. Bogens indeholder mange praktiske eksempler. Det gør, at den er meget anvendelig i den daglige praksis. Målgruppen for bogen er fagpersoner, som arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Bogens praktiske tilgang til emnet gør den også meget anvendelig for forældre og andre pårørende, som vil vide mere om medfødt døvblindhed. "Medfødt døvblindhed" er en lettere bearbejdet oversættelse af en fagbog, som oprindeligt er udgivet i Holland. Bogen er skrevet af Saskia Damen og Mijkje Worm, som begge er psykologer og specialister inden for medfødt døvblindhed. Forfattere: Saskia Damen og Mijkje Worm. Kapitel 11: Hanne Larsen Faglig konsulent: Helle Buelund Sideantal: 123 Udgivelsesår: 2016 ISBN: 978-87-93410-36-7

250,00 kr. 
TRÆTHED OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er det tredje i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet ser på, hvad der gør personer med døvblindhed særligt udsatte i forhold til træthed – eller energitab, som denne form for træthed også benævnes – og giver konkrete anbefalinger til, hvordan man som partner kan håndtere trætheden og hjælpe med at frigøre energi hos personen med døvblindhed, bl.a. gennem pædagogiske og døvblindespecifikke tilgange. Hæftet er således opbygget med en indledende teoretisk del om træthed og det dobbelte sansetab og efterfølgende en mere handlingsorienteret del med de konkrete anbefalinger til at håndtering af trætheden. Tekst: Pia Solholt, Rasmus Hougaard Pedersen, Inge Mogensen og Louise Christensen  Foto: Materialecentret og forældre til børn med døvblindhed Sideantal: 28 Udgivelsesår: 2020 ISBN:978-87-93714-45-8

100,00 kr. 
KOMMUNIKATION KAN KURERE
"Kommunikation kan kurere" er et vigtigt bidrag til vores forståelse af de dialogiske processer, som kommunikation bygger på. Kommunikation og medfødt døvblindhed er komplekst, ikke mindst fordi personer med medfødt døvblindhed ofte udtrykker sig på en kropslig, kreativ og nogle gange vanskelig tilgængelig måde for seende/hørende partnere. I teksten diskuterer Nafstad begrebet kommunikativ agens og ved at fokusere på dette, fremhæver hun muligheden for, at personer med medfødt døvblindhed udvikler et "værdigt, kommunikativt selv". Teksten er teoretisk. Der bruges begreber, som endnu ikke er blevet en del af døvblindefeltets "hverdagssprog". Netop derfor er den et vigtigt bidrag i forhold til vores forståelse af, hvilken retning vi er i gang med at udvikle os i som kompetente partnere til personer med medfødt døvblindhed. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
Planlægningskalender: Årshjul til borgere og personale - A3
Årshjulet er et undervisningsmateriale til børn, unge og voksne, som har behov for støtte til at planlægge og strukturere forskellige aktiviteter, højtider og arrangementer i årets løb.Ved at bruge årshjulet kan en borger få bedre mulighed for at genkende årstidernes traditioner og herved glæde sig til selv at deltage. Personalet kan med årshjulet skabe overblik, understøtte kommunikation samt visualisere og planlægge aktiviteter, der kræver særlig tilrettelæggelse.Årshjulet findes i to udgaver. Dette er den store A3-udgave med felter, hvori man hver måned kan tegne eller indsætte billeder eller taktile symboler, der refererer til aktiviteter og begivenheder. Denne version er tiltænkt at være borgerens personlige kalender og har katalognummer 1416. Den mindre version er tiltænkt personalet.Derudover er der intet til hinder for at benytte den lille version til en borger eller den store version til en personalegruppe. Det er kun fantasien, der sætter grænser.Materialecentret har udarbejdet årshjulet efter idé af Thea Bang Uttrup. Det er udviklet og testet på et tilbud for personer med døvblindhed, men vil også kunne anvendes andre steder i specialsektoren.Udgivelsesår: 2022

60,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode