SEKSUALITET OG PUBERTET

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

300,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1256

– et tegnstøttet materiale til seksualundervisningen.

Dette materiale er udarbejdet for at give bl.a. unge og voksne tegnsprogs- og tegn til tale-brugere et visuelt og sobert seksualundervisningsmateriale med støttetegn.

Materialet er udarbejdet i respekt for alle menneskers ret til at bestemme over egen krop, ret til privatliv og ret til seksualitet, samt retten til at blive set, hørt og forstået.

Behovet for entydige tegn omkring pubertet og seksualitet er vigtigt for kommunikation og for at undgå misforståelser.

Materialet består af 124 kort med illustrationer på forsiden, samt ordbilleder og støttetegn på bagsiden. Kortene har også kantfarver og sidetal. Det er hensigten at llustrationer udvælges så undervisningen differentieres i forhold til brugernes kognitive udviklingsalder og/eller emner af aktuel relevans.

Materialet er opdelt i 4 hovedgrupper med hver sin kantfarve:

 • Hygiejne (grøn kantfarve)
 • Drenges udvikling (blå kantfarve)
 • Pigers udvikling (lyserøde kantfarve)
 • Seksualitet (mørkerød kantfarve)

Materialet lægger op til, at der kan undervises i og samtales om:

 • Forskelle mellem kønnene.
 • Kropsbevidsthed og kroppens signaler.
 • Fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten.
 • Hygiejne.
 • Hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig seksuel adfærd.
 • Acceptabel adfærd i det offentlige rum
 • Forstå egne og andres grænser samt lære at respektere dem.
 • Prævention, graviditet, abort.
 • Seksualitet, lyst/ulyst – at sige til og fra.
 • Onani.
 • Seksuelle minoritetsgrupper.
Ide: Inger Lise Polk Fotos: Colourbox og Materialecentret
Sideantal: 13
Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-93410-06-0

– et tegnstøttet materiale til seksualundervisningen.

Dette materiale er udarbejdet for at give bl.a. unge og voksne tegnsprogs- og tegn til tale-brugere et visuelt og sobert seksualundervisningsmateriale med støttetegn.

Materialet er udarbejdet i respekt for alle menneskers ret til at bestemme over egen krop, ret til privatliv og ret til seksualitet, samt retten til at blive set, hørt og forstået.

Behovet for entydige tegn omkring pubertet og seksualitet er vigtigt for kommunikation og for at undgå misforståelser.

Materialet består af 124 kort med illustrationer på forsiden, samt ordbilleder og støttetegn på bagsiden. Kortene har også kantfarver og sidetal. Det er hensigten at llustrationer udvælges så undervisningen differentieres i forhold til brugernes kognitive udviklingsalder og/eller emner af aktuel relevans.

Materialet er opdelt i 4 hovedgrupper med hver sin kantfarve:

 • Hygiejne (grøn kantfarve)
 • Drenges udvikling (blå kantfarve)
 • Pigers udvikling (lyserøde kantfarve)
 • Seksualitet (mørkerød kantfarve)

Materialet lægger op til, at der kan undervises i og samtales om:

 • Forskelle mellem kønnene.
 • Kropsbevidsthed og kroppens signaler.
 • Fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten.
 • Hygiejne.
 • Hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig seksuel adfærd.
 • Acceptabel adfærd i det offentlige rum
 • Forstå egne og andres grænser samt lære at respektere dem.
 • Prævention, graviditet, abort.
 • Seksualitet, lyst/ulyst – at sige til og fra.
 • Onani.
 • Seksuelle minoritetsgrupper.
Ide: Inger Lise Polk Fotos: Colourbox og Materialecentret
Sideantal: 13
Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-93410-06-0

Ingen resultater blev fundet.

Related products

IDRÆTSTEGN
"Idrætstegn" er et materiale, der er beregnet til brug i undervisningen af elever, som benytter tegnstøttet kommunikation. Materialet er visuelt og tegnstøttet og indeholder ca. 150 A5-kort med tegn og illustrationer af ord og begreber, som er relevante i idrætsundervisningen.  Ord og begreber er udvalgt, så de understøtter de tre kompetenceområder, som er beskrevet i Fælles Mål for faget idræt: alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel. Materialet er lavet, så det kan bruges til at planlægge og understøtte undervisningen inden for fagets færdigheds- og vidensmål, bl.a. i forhold til ordkendskab. For overskuelighedens og anvendelighedens skyld er det delt op i forskellige emner, som er følgende: 1. Rammer 2. Teori og opvarmning 3. Anatomi 4. Redskabsaktiviteter 5. Motorik og atletik 6. Boldspil 7. Lege og kamplege 8. Rytmik 9. Udeliv 10. Ekstra ord/tegn (farver, mål m.m.) Idé: Christa Thomsen og Jette SelmerIllustrationer og produktion: MaterialecentretAntal enkeltark: 163Udgivelsesår: 2017 

300,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode