Indkøbskurven er tom

Generelle principper for tegnstøtte af printmaterialer

Generelle principper for tegnstøtte af printmaterialer

Materialecentret udgiver en lang række tegnstøttede printmaterialer til tegnsprogs- og tegn til tale-brugere i Danmark, og der er hele tiden nye læremidler under udarbejdelse. For at sikre størst mulig kvalitet i læremidlerne og gennemsigtighed i forhold til tegnstøtte, har vi udarbejdet en række principper for, hvordan vi udvælger ord, som bliver tegnstøttet, og hvordan vi udvælger tegn til vores printmaterialer.

Principperne er udgangspunktet for vores medarbejdere i alle materialeudviklingsprojekter, men de kan dog fraviges, hvis særlige forhold taler for det. Det vil typisk være udgivelser, hvor særlige didaktiske hensyn kræver en anden tilgang til tegnstøtte end Materialecentrets, f.eks. udgivelser efter særlige modeller eller teoretiske tilgange, som benytter sig af flere tegn (bl.a. Karlstad-modellen).

Principperne for udvælgelse af ord og tegn:

  1. I Materialecentrets udgivelser er det de meningsbærende ord i teksten, som tegnstøttes. Meningsbærende ord er primært navneord, udsagnsord og tillægsord, men det kan dog variere alt efter den konkrete tekst samt af layoutmæssige begrænsninger i det enkelte materiale.
  2. Tegnene, der udvælges, er forslag til tegnstøtte. Der kan forekomme situationer, hvor der for den enkelte bruger er andre tegn, som vil være mere naturlige at bruge. Det er op til den enkelte at vurdere, hvilke tegn der passer bedst i læringssituationen.
  3. Der udvælges ét tegn (eventuelt et sammensat tegn) pr. tegnstøttet ord. For mange tegn findes der flere relevante synonymer, men Materialecentret vælger altså ét blandt disse.
  4. Et tegn forekommer én gang pr. side, selv om det tegnstøttede gentages flere gange i teksten på den pågældende side.
  5. Er der af layoutmæssige årsager ikke plads til at gengive tegn for alle meningsbærende ord på en side, prioriteres det at tegnstøtte ord, som ikke tidligere har optrådt i materialet.
  6. Tegnene udvælges med udgangspunkt i dansk tegnsprog.
  7. Tegnene udvælges og kvalitetssikres altid i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med tegnsproglig kompetence.
  8. Så vidt det er muligt, sikres der kongruens mellem tegnforslagene i printmaterialer og de tegn, som optræder i TegnApp.