Ny webshop med brugerprofiler

Materialecentret har fået ny webshop, som giver adgang til alle vores materialer – ikke bare de trykte materialer, men også materialer til download samt vores apps og hjemmesider. Som noget nyt skal man have sin egen brugerprofil på webshoppen for at kunne handle vederlagsfrit og få adgang til §17-materialerne. Det gælder alle kunder, også de kunder der har handlet hos os tidligere. 

Brugerprofilen giver dig den fordel, at du kun skal indtaste dine oplysninger én gang, nemlig når du opretter profilen. Brugerprofilen giver dig samtidig mulighed for at se, hvilke materialer du tidligere har bestilt hos os, og så giver den som nævnt adgang til at handle vederlagsfrit og bestille §17-materialer.

Sådan opretter du ”Min profil”

Når man ønsker at bestille materialer på matcen.dk, skal man først oprette sin egen kundeprofil – uanset om man er vederlagsfri, vederlagsfri+§17, §32 eller betalende kunde, og uanset om man er ny eller eksisterende kunde på Materialecentret. Du opretter din profil således:

1.

Klik på ”Min profil” → ”Opret dig” i øverste, højre hjørne

minprofil

2.

Udfyld felterne under ”Jeg vil gerne oprette en profil” og ”Faktureringsadresse” – husk at skrive dit telefonnummer i feltet til dette, så vi kan holde dig opdateret om levering af dine bestillinger. 

Hvis leveringsadressen er en anden end faktureringsadressen, klikker du dette felt af og udfylder informationerne vedr. levering.

3.

Udfyld felterne under ”Kundetype” – se hvilken kategori du skal vælge i skemaet nedenfor. 

Vær opmærksom på, at der skal udfyldes og vedhæftes en §17-anmodning, hvis du gerne vil kunne rekvirere vores §17-materialer. 

Klik på ”Læs om §17 og download §17-anmodning her” for at komme til siden, hvor du kan downloade anmodningen (scroll lidt ned på siden). 

NB! Hvis du/din institution tidligere er blevet oprettet som §17-kunde, er det ikke nødvendigt at uploade §17-anmodningen igen.

kundetype

4.

Din anmodning om vederlagsfri eller vederlagsfri+§17 er godkendt, når du har modtaget en mail fra Materialecentret. Herefter får du adgang til §17-materialerne og kan bestille materialer vederlagsfrit. 

Hvis du er betalende kunde, vil du ikke modtage en mail om godkendelse fra Materialecentret. Du kan straks gå i gang med at bestille materialer.

KUNDETYPE Hvem kan blive oprettet? Hvad får man adgang til? Hvordan bliver jeg oprettet?
Vederlagsfri Du skal undervise eller yde en specialpædagogisk indsats i et undervisningsrettet tilbud for personer med høretab, døvblindhed eller tegn til tale-brugere. Materialecentrets ”egne” materialer, hvilket er alle de materialer, der ikke er mærket med ”§17”. Du vælger kundegruppen ”Vederlagsfri” ifm. oprettelsen af ”Min profil” på Matcen.dk.

Du skal IKKE uploade §17-anmodningen.
Vederlagsfri + §17 Du skal opfylde kriterierne for ”Vederlagsfri”, og derudover disse kriterier, som angår §17:

§17-udgivelserne er udelukkende til brug for tegnsprogs- og tegn til tale-brugere, som er omfattet af ophavsretslovens §17*. Der er tale om brugere, der ikke kan tilegne sig trykt tekst uden tegnstøtte.

Det er organisationen / skolen, som bliver oprettet hos Materialecentret, som skal foretage en individuel faglig vurdering af, om deres bruger(e) på grund af handicap ikke kan afkode skrifttekster på sædvanlig vis, og således er omfattet af ophavsretslovens §17.
Andre forlags materialer, som er tilføjet tegn, så brugere der har behov for tegn, kan læse disse bøger med tegnstøtte.

§17-materialerne er alle mærket med ”§17”.
Du vælger kundegruppen ”Vederlagsfri+§17” ifm. oprettelsen af ”Min profil” på Matcen.dk.

Du skal derudover downloade og udfylde §17-anmodningen. Den kan downloades ifm. oprettelsen af brugerprofilen eller under ”Vederlagsfri og §17” i topmenuen.

Den udfyldte §17-anmodning skal uploades under ”Min profil” → ”Kundetype”.

NB! Hvis du/din institution tidligere er blevet oprettet som §17-kunde, er det ikke nødvendigt at uploade §17-anmodningen igen. Man skal dog stadig vælge ”Vederlagsfri+§17” som kundetype.
§32 §32-kunder oprettes også som vederlagsfri eller vederlagsfri+§17, så læs mere under disse. Din PPR-konsulent skal anmode Materialecentret om, at du bliver oprettet som §32-kunde.

Når dette er sket, kan du oprettet din profil på matcen.dk. Du skal her vælge enten ”Vederlagsfri” eller ”Vederlagsfri+§17”, alt efter hvad din PPR-konsulent har anmodet Materialecentret om.
Betalende Alle kan blive oprettet som betalende kunder. Alle materialer med undtagelse af §17-materialerne.

Du kan betale materialerne med dit betalingskort på matcen.dk.
Du vælger kundegruppen ”Betalende kunde”.

Materialecentret har forskellige typer kunder: vederlagsfri, vederlagsfri + §17, §32 og betalende:

*Iflg. ophavsretslovens §17 er det ”tilladt at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.” (Kilde: Retsinformation.dk: Ophavsretsloven §17)