LYTTEPROFIL

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

120,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1322

Lytteprofil er et samtaleværktøj, der skal bruges til at dokumentere, hvordan eleven med høretab oplever lyttemiljøet i skolen. Materialet er rettet mod elever med høretab i indskolingen (0.-3. klasse).

Formålet med værktøjet er at afdække elevens egen opfattelse af, hvor let eller svært han/hun har ved at høre og forstå, hvad der bliver sagt i undervisningen og i sociale situationer. Det foregår ved en samtale mellem lærer/talehørekonsulent og elev. Samtidig er formålet at øge elevens og lærerens forståelse for elevens lyttebehov og lyttestrategier i skolen.

Lytteprofil består af to hæfter, der bruges samtidig, nemlig et lærerhæfte og et elevhæfte. Hæfterne indeholder ens illustrationer af 17 forskellige situationer fra undervisning, samling og frikvarterer. Når eleven og læreren taler om en situation, har de begge slået op på situationen, men i hvert deres hæfte. Eleven kan i sit hæfte markere eller pege på den smiley, som bedst beskriver hans/hendes oplevelse af situationen. Samtidig kan læreren angive elevens svar i sit hæfte, hvor der også er lavet plads til ekstra noter fra samtalen. I lærerhæftet er der endvidere en guide til samtalen med eleven samt gode råd til læreren relateret til hver enkelt situation.

Det er tanken, at talehørekonsulenten er den person, der tager initiativ til og introducerer Lytteprofil for klasselæreren. Lytteprofil udfyldes af klasselæreren og/eller talehørekonsulenten i samarbejde med eleven.

Lytteprofil består af:

  • Et lærerhæfte med vejledning i A4-format
  • Et elevhæfte i liggende A4-format med spiralryg
Materialet er udarbejdet af en konsulent fra Hørerådgivningen - Børn & Unge.


Idé og tekst: Maggi Olesen
Layout: Materialecentret 
Sideantal, elevhæfte: 19 
Sideantal, lærerhæfte: 28
Udgivelsesår: 2019

Lytteprofil er et samtaleværktøj, der skal bruges til at dokumentere, hvordan eleven med høretab oplever lyttemiljøet i skolen. Materialet er rettet mod elever med høretab i indskolingen (0.-3. klasse).

Formålet med værktøjet er at afdække elevens egen opfattelse af, hvor let eller svært han/hun har ved at høre og forstå, hvad der bliver sagt i undervisningen og i sociale situationer. Det foregår ved en samtale mellem lærer/talehørekonsulent og elev. Samtidig er formålet at øge elevens og lærerens forståelse for elevens lyttebehov og lyttestrategier i skolen.

Lytteprofil består af to hæfter, der bruges samtidig, nemlig et lærerhæfte og et elevhæfte. Hæfterne indeholder ens illustrationer af 17 forskellige situationer fra undervisning, samling og frikvarterer. Når eleven og læreren taler om en situation, har de begge slået op på situationen, men i hvert deres hæfte. Eleven kan i sit hæfte markere eller pege på den smiley, som bedst beskriver hans/hendes oplevelse af situationen. Samtidig kan læreren angive elevens svar i sit hæfte, hvor der også er lavet plads til ekstra noter fra samtalen. I lærerhæftet er der endvidere en guide til samtalen med eleven samt gode råd til læreren relateret til hver enkelt situation.

Det er tanken, at talehørekonsulenten er den person, der tager initiativ til og introducerer Lytteprofil for klasselæreren. Lytteprofil udfyldes af klasselæreren og/eller talehørekonsulenten i samarbejde med eleven.

Lytteprofil består af:

  • Et lærerhæfte med vejledning i A4-format
  • Et elevhæfte i liggende A4-format med spiralryg
Materialet er udarbejdet af en konsulent fra Hørerådgivningen - Børn & Unge.


Idé og tekst: Maggi Olesen
Layout: Materialecentret 
Sideantal, elevhæfte: 19 
Sideantal, lærerhæfte: 28
Udgivelsesår: 2019

Ingen resultater blev fundet.

Relaterede produkter

LYTTEPAS
Lyttepas er et værktøj til opslagstavlen i en skoleklasse, hvor der går en elev med høretab. Lyttepas har her til formål at understøtte implementeringen af gode rutiner, der letter elevens tilgængelighed til undervisningen og kommunikationen i klassen. Det er både elevens egne rutiner og strategier, der sættes fokus på, såvel som rutiner hos klassekammerater og lærere. Lyttepas øger bevidstheden hos både elev, klassekammerater og lærere om lyttestrategier og gode rutiner og bidrager til at skabe en struktur omkring implementeringen af de gode rutiner i dagligdagen. Det er tanken, at talehørekonsulenten er den, der tager initiativ til og introducerer Lyttepas for klasselæreren. Læreren skal kunne se en mening med at bruge Lyttepas, og i den forbindelse er talehørekonsulenten en vigtig budbringer. Lyttepas kan med fordel anvendes i forlængelse af Lytteprofil (0.-3. klasse) og Lyt engang! (fra 3. klasse). De er begge vurderingsværktøjer, der dokumenterer, hvordan lyttemiljøet i skolen opleves af eleven med høretab. Lyttepas består af: En vejledningEt ophæng til klasseværelset i A3-fomat. Man kan have ophænget liggende på katederet eller hænge det tæt på tavlen, så alle ser det.Kort til ophæng med fokuspunkter til eleven med høretabKort til ophæng med fokuspunkter til klassekammeraterneKort til ophæng med fokuspunkter til lærerneTomme kort til ophæng. Her kan man skrive fokuspunkter på, der ikke er nævnt i forslagene, men som eleven selv foreslår bliver et indsatsområde Materialet er udarbejdet af en konsulent fra Hørerådgivningen - Børn & Unge.Idé og tekst: Maggi Olesen Layout: Materialecentret  Udgivelsesår: 2019

120,00 kr. 
ET GODT LYTTEMILJØ I DAGTILBUDDET
Et godt lyttemiljø er et af fundamenterne for trivsel, udvikling og læring. Det gælder i særlig grad for børn med høretab. Et godt lyttemiljø karakteriseres af flere faktorer, såsom at akustikken i rummet er god, og at talen er tilpas kraftig i forhold til baggrundsstøjen, og så er det vigtigt, at der er gode lysforhold. Dette temahæfte giver konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med at dæmpe støjen, optimere lysforholdene og skabe et godt lyttemiljø i dagtilbuddet til gavn for såvel børn som voksne. Hæftet er udarbejdet af konsulenter fra Hørerådgivningen - Børn & Unge. Forfattere: Helle Johannsen, Birthe Hyldgaard Klausen, Lilian Borregaard og Steen Brorsen JensenSideantal: 12 Udgivelsesår: 2020

15,00 kr. 
ET GODT LYTTEMILJØ I SKOLEN
Et godt lyttemiljø i klasselokalet er et af fundamenterne for trivsel, læring og udvikling. Det gælder i særlig grad for elever med høretab. Et godt lyttemiljø karakteriseres af flere faktorer, såsom at akustikken i lokalet er god, og at talen er tilpas kraftig i forhold til baggrundsstøjen, og så er det vigtigt, at der er gode lysforhold. Dette temahæfte giver konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med at dæmpe støjen, optimere lysforholdene og skabe et godt lyttemiljø i skolen til gavn for såvel elever som lærere og pædagoger. Hæftet er udarbejdet af konsulenter fra Hørerådgivningen - Børn & Unge. Forfattere: Helle Brinkmann, Lisbeth Kristensen, Maggi Olesen og Steen Brorsen JensenSideantal: 12 Udgivelsesår: 2020

15,00 kr. 
LYT ENGANG!
"Lyt engang!" er et vurderingsmateriale, der kan bruges til at dokumentere, hvordan den funktionelle hørelse fungerer i hverdagen for elever med høretab. Materialet kan også bruges til at få et indblik i, hvilke lyttestrategier eleven bruger i undervisningen samt om der er behov for høreteknisk udstyr. I hæftet finder du tre vurderingsskemaer, som skal udfyldes af eleven sammen med talehørekonsulenten. Besvarelsen af skemaerne bygger på elevens egne oplevelser og udsagn, og på baggrund af "Lyt engang!" kan talehørekonsulenten og elevens lærere få mere præcis indsigt i den enkelte elevs lyttesituationdrøfte strategier for tilrettelæggelse af undervisning med hørehensynsammen med eleven opstille mestringsstrategier, som eleven selv skal arbejde med "Lyt engang!" er en oversat og bearbejdet version af det amerikanske LIFE-R, som gennem flere år er blevet brugt til at teste det funktionelle lyttemiljø i amerikanske skoler. Oversættelsen er tilpasset danske forhold og med succes afprøvet på danske skolebørn med høretab. Originaludgave: Listening Inventory For Education (LIFE) - Revised of Anderson, Smaldino and SpanglerOversat og bearbejdet af: Ulla Carl, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen og Anne HavenSideantal: 28Udgivelsesår: 2014

50,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode