LINGLYDSMATERIALE - SAMLET PAKKE

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

190,00 kr. 


Katalognummer: 1464

LINGLYDSMATERIALE - SAMLET PAKKE:

7 produkter der hjælper med at afdække barnets adgang til sproglyde.

Der åbner sig nu et helt univers af linglydsmaterialer – alle med udgangspunkt i børnevenlige illustrationer, der relaterer sig til børns hverdag. Linglydstesten er et tilgængeligt og let anvendeligt screenings-redskab for både forældre og professionelle til hurtigt at afdække, hvorvidt barnet har adgang til alle sproglyde med sin høreteknologi på. Det er vigtigt at monitorere barnets hørelse fra en tidlig alder, da det har afgørende betydning for både sprogudvikling og livskvalitet. Linglydskortene og de tilknyttede materialer giver et praktisk redskab til at støtte tidlig og konsekvent monitorering.


Sættet består af:

1464a: Lyt med Ling

1464b: Linglydskort - til de små

1464c: Linglydskort - til de små - vejledning

1464d:  Linglydstest - registreringsark til download

1464e: Linglyde, A3 plakat

1464f:  Audiogram med linglyde, A3 plakat

1464g: Audiogram med linglyde, A4 til download


Katalognumrene kan også bestilles separat!


Forfattere: Dani Astrid Borup og Laila Jensby Pedersen

Udgiv.år: 2024

Illustrationer: Sidse Andersen

LINGLYDSMATERIALE - SAMLET PAKKE:

7 produkter der hjælper med at afdække barnets adgang til sproglyde.

Der åbner sig nu et helt univers af linglydsmaterialer – alle med udgangspunkt i børnevenlige illustrationer, der relaterer sig til børns hverdag. Linglydstesten er et tilgængeligt og let anvendeligt screenings-redskab for både forældre og professionelle til hurtigt at afdække, hvorvidt barnet har adgang til alle sproglyde med sin høreteknologi på. Det er vigtigt at monitorere barnets hørelse fra en tidlig alder, da det har afgørende betydning for både sprogudvikling og livskvalitet. Linglydskortene og de tilknyttede materialer giver et praktisk redskab til at støtte tidlig og konsekvent monitorering.


Sættet består af:

1464a: Lyt med Ling

1464b: Linglydskort - til de små

1464c: Linglydskort - til de små - vejledning

1464d:  Linglydstest - registreringsark til download

1464e: Linglyde, A3 plakat

1464f:  Audiogram med linglyde, A3 plakat

1464g: Audiogram med linglyde, A4 til download


Katalognumrene kan også bestilles separat!


Forfattere: Dani Astrid Borup og Laila Jensby Pedersen

Udgiv.år: 2024

Illustrationer: Sidse Andersen

Ingen resultater blev fundet.

Relaterede materialer

LYT MED LING - BOG MED RIM
Mmm, jeg kan godt lide bananer, ligesom aberne der svinger i lianer. Lyt med Ling er en lille bog med seks rim over seks nøje udvalgte sproglyde (linglyde), som dækker frekvensområdet fra dybe baslyde til høje diskantlyde – et område hvor de vigtigste informationer for taleforståelse ligger. Formålet med bogen er at bringe linglydene ind i hverdagen på en hyggelig måde, og på den måde skabe grobund for dialog.Bogen er en del af et samlet materiale som skal hjælpe barnet på vej til at opnå et alderssvarende talesprog. Linglydene indgår i linglydstesten, der er udviklet af Daniel Ling (1926 – 2003), og er en fast del af AVT-metoden. AVT står for Auditory Verbal Therapy og er en evidensbaseret og anerkendt metode, der anvendes til nære omsorgspersoner, (forældre, pædagoger, dagplejere, bedsteforældre og andre i barnets nærmiljø) til børn med hørenedsættelse. Det primære mål, når der arbejdes ud fra AVT-metoden, er, at barnet opnår et alderssvarende talesprog, og at hørelsen bliver en integreret del af barnets personlige, sociale og faglige liv.Forfattere: Dani Astrid Borup og Laila Jensby Pedersen Udgiv.år: 2024Illustrationer: Sidse AndersenISBN: 978-87-94333-97-9Format: 150x150 mm

30,00 kr. 
LINGLYDSKORT TIL DE SMÅ
Seks farverige kort med farverige illustrationer, hvert kort repræsenterer en af de nøje udvalgte linglyde (m /u /ar /i /sh /s). De seks linglyde er nøje udvalgte sproglyde, som dækker frekvensområdet fra dybe baslyde til høje diskantlyde – et område hvor de vigtigste informationer for taleforståelse ligger.Linglydene indgår i linglydstesten, der er udviklet af Daniel Ling (1926 – 2003), og er en fast del af AVT-metoden. AVT står for Auditory Verbal Therapy og er en evidensbaseret og anerkendt metode, der anvendes til nære omsorgspersoner, (forældre, pædagoger, dagplejere, bedsteforældre og andre i barnets nærmiljø) til børn med hørenedsættelse. Det primære mål, når der arbejdes ud fra AVT-metoden, er, at barnet opnår et alderssvarende talesprog, og at hørelsen bliver en integreret del af barnets personlige, sociale og faglige liv. Forfattere: Dani Astrid Borup og Laila Jensby PedersenUdgiv.år: 2024Illustrationer: Sidse AndersenISBN:  978-87-94333-97-9

30,00 kr. 
PLAKAT - LINGLYDE I STR. A3
En dekorativ plakat der giver et genkendeligt billede på linglydstesten. Forfattere: Dani Astrid Borup og Laila Jensby PedersenUdgiv.år: 2024Illustrationer: Sidse Andersen

30,00 kr. 
PLAKAT A3 - AUDIOGRAM MED LINGLYDE
Et pædagogisk audiogram, hvor linglydene er angivet med farver, der matcher det enkelte ling-lydskort. Linglydenes placering er baseret på Daniel Lings egne beskrivelser af intensiviteten af de udvalgte lyde på en afstand af cirka to meter.Forfattere: Dani Astrid Borup og Laila Jensby PedersenUdgiv.år: 2024Illustrationer: Sidse Andersen  ISBN: 978-87-94333-97-9 Format: A3

30,00 kr. 
AUDIOGRAM TIL DOWNLOAD - LINGLYDE
Et pædagogisk audiogram, hvor linglydene er angivet med farver, der matcher det enkelte linglydskort. Linglydenes placering er baseret på Daniel Lings egne beskrivelser af intensiviteten af de udvalgte lyde på en afstand af cirka to meter. Denne findes både i plakatformat samt som download her, så hørekurver kan tegnes ind.Downloades via. fanen ovenfor.

0,00 kr. 
LINGLYDSTEST - REGISTRERINGSARK DOWNLOAD
Linglydstest – registreringsark. Registreringsarket skal give mulighed for, over tid at skabe et overblik over barnets reaktioner på linglydene. Der er også lavet plads til at notere, hvor langt du sidder fra barnet, og ved hvilken styrke du siger lyden.

0,00 kr. 
LINGLYDSKORT TIL DE SMÅ - VEJLEDNING
Linglydstesten er udviklet af Daniel Ling. Daniel Ling (1926-2003) var foregangsperson inden for audiologopædien, og hans metoder inkl. Linglydene har bredt sig over hele verden og bruges i dag i høreundervisningen til både børn og voksne. Linglydskort – til de små er et materiale, som kan bruges i forbindelse med, udførelsen af linglydstesten med mindre børn. Materialet skal ses som et supplement til den vejledning, der gives af fagpersoner. Dette hæfte henvender sig til logopæder, pædagoger og andre fagprofessionelle, der arbejder med børn med hørenedsættelse eller som rådgiver deres forældre. Materialet er også relevant for forældre til børn med hørenedsættelse, for hvem linglydstesten fortsat er ny. Materialet er dels baseret på mange års erfaring med rådgivning af familier og dagtilbud, samt evidens i brug af linglydstesten.Forfattere: Dannni Astrid Borup og Laila Jensby Pedersen Udgiv.år: 2024Illustrationer: Sidse Andersen  ISBN: 978-87-94333-97-9

30,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode