KOMMUNIKATIVE RELATIONER

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

325,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1042

"Kommunikative relationer" handler om, hvordan mennesker med medfødt døvblindhed kan udvikle sig kommunikativt og personligt i relationer med seende/hørende partnere. Når det lykkes, er det fordi de seende/hørende partnere har haft tilgang til teoretisk viden om udvikling og specialpædagogiske strategier baseret på de kropslige sanser. 

I bogen præsenteres to modeller, som kan bruges af døvblindfødtes partnere, når de sammen analyserer videoklip for at planlægge detaljerede indsatser. Modellerne bygger på principper fra udviklingsteori og dialogisk teori samt fra viden om medfødt døvblindhed og de pædagogiske strategier, som er udviklet sammen med døvblindfødte. Indsatserne fokuserer på at styrke de grundlæggende kommunikative processer - partnernes vedvarende rettethed mod hinanden, gensidighed i udvekslingerne mellem partnerne og stabilitet i udvekslingerne - for gradvist at kunne øge kompleksiteten og dermed den kommunikative udvikling. 

"Kommunikative relationer" henvender sig til konsulenter og andre fagpersoner, som har udredning og planlagt intervention som en del af deres daglige arbejde. Derudover vil det pædagogiske analyseværktøj kunne anvendes af professionelle og forældre, som har en direkte partnerrolle i forhold til mennesker med medfødt døvblindhed. Materialet vil ligeledes med fordel kunne anvendes til personaleuddannelse og i vejledningsforløb. Fagpersoner, der arbejder med personer med andre funktionsnedsættelser, som medfører store kommunikationsproblemer, vil også kunne drage nytte af denne bog. 

Bogen er skrevet af Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe, som også står bag klassikeren "At skabe kommunikation med døvblindfødte", bedre kendt som Udviklingsprofilen. Oprindeligt skulle denne bog blot have været en opdatering af Udviklingsprofilen, men arbejdet har grebet om sig og man kan roligt sige, at "Kommunikative relationer" er andet og mere end en opdatering. Det er en helt ny og selvstændig bog. 

Bogen er udgivet i samarbejde med Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri. 

Forfattere: Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe
Sideantal: 184
Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-92574-29-9

"Kommunikative relationer" handler om, hvordan mennesker med medfødt døvblindhed kan udvikle sig kommunikativt og personligt i relationer med seende/hørende partnere. Når det lykkes, er det fordi de seende/hørende partnere har haft tilgang til teoretisk viden om udvikling og specialpædagogiske strategier baseret på de kropslige sanser. 

I bogen præsenteres to modeller, som kan bruges af døvblindfødtes partnere, når de sammen analyserer videoklip for at planlægge detaljerede indsatser. Modellerne bygger på principper fra udviklingsteori og dialogisk teori samt fra viden om medfødt døvblindhed og de pædagogiske strategier, som er udviklet sammen med døvblindfødte. Indsatserne fokuserer på at styrke de grundlæggende kommunikative processer - partnernes vedvarende rettethed mod hinanden, gensidighed i udvekslingerne mellem partnerne og stabilitet i udvekslingerne - for gradvist at kunne øge kompleksiteten og dermed den kommunikative udvikling. 

"Kommunikative relationer" henvender sig til konsulenter og andre fagpersoner, som har udredning og planlagt intervention som en del af deres daglige arbejde. Derudover vil det pædagogiske analyseværktøj kunne anvendes af professionelle og forældre, som har en direkte partnerrolle i forhold til mennesker med medfødt døvblindhed. Materialet vil ligeledes med fordel kunne anvendes til personaleuddannelse og i vejledningsforløb. Fagpersoner, der arbejder med personer med andre funktionsnedsættelser, som medfører store kommunikationsproblemer, vil også kunne drage nytte af denne bog. 

Bogen er skrevet af Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe, som også står bag klassikeren "At skabe kommunikation med døvblindfødte", bedre kendt som Udviklingsprofilen. Oprindeligt skulle denne bog blot have været en opdatering af Udviklingsprofilen, men arbejdet har grebet om sig og man kan roligt sige, at "Kommunikative relationer" er andet og mere end en opdatering. Det er en helt ny og selvstændig bog. 

Bogen er udgivet i samarbejde med Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri. 

Forfattere: Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe
Sideantal: 184
Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-92574-29-9

Ingen resultater blev fundet.

Related products

UDDRAG AF KOMMUNIKATIVE RELATIONER
Fagbogen ”Kommunikative relationer” er et vigtigt bidrag til døvblindelitteraturen, som handler om, hvordan mennesker med medfødt døvblindhed kan udvikle sig kommunikativt og personligt. Norske Micha Kuiper brugte bogen i sin efteruddannelse og oplevede, at dens komplicerede emner var svære at overskue og sætte sig ind i. Derfor udvalgte Micha Kuiper en række passager fra fagbogen, som var centrale for forståelsen af den. Dette hæfte, ”Uddrag af Kommunikative relationer”, indeholder netop disse passager, som tilsammen giver et indblik i og overblik over, hvad ”Kommunikative relationer” indeholder – altså en indføring i bogen. Udgivelsen her erstatter selvfølgelig ikke bogen ”Kommunikative relationer”, men den kan fungere som en indgang til bogen, således at du kan pejle dig frem til, hvor du bør fordybe dig og læse mere i den oprindelige bog. Tallene i margen af hæftet er tænkt som en guide, så du hurtigt kan finde frem til den side i bogen, citatet er hentet fra. Forfattere: Uddrag i udvalg og noter: Micha Kuiper. Forfattere, originalværket: Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh RødbroeFigurer og modeller: Reproduceret med tilladelse fra forfatterne Sideantal: 27 Udgivelsesår: 2018 ISBN: 978-87-93714-14-4

40,00 kr. 
TREPARTSSAMTALER OG SELVFORTÆLLINGER
Samtalestruktur, Kommunikative strategier, Jeg-positioner og Partnerkompetence er blandt overskrifterne, som bliver berørt i dette hæfte. Hæftet beretter om, hvordan en gruppe på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) systematisk har arbejdet med trepartssamtaler sammen med en ung mand med døvblindhed, og hvordan samtalerne har styrket kommunikationen mellem de involverede. Håbet med dette hæfte er at inspirere andre døvblindefaglige medarbejdere til at bruge trepartssamtaler, når det er relevant, og derved give mennesker med medfødt døvblindhed optimale muligheder for at kommunikere, udvikle sig og få et liv med kvalitet. Citat fra hæftet: Mennesker med medfødt døvblindhed er afhængige af kompetente kommunikationspartnere, der prøver at forstå verden ud fra deres perspektiv, så det sociale samspil bliver fundamentet for personen med døvblindheds sproglige og kommunikative udvikling.Forfattere: Tine Nørgaard Pedersen, Camilla Lolk Rønshøj og Helle Buelund SellingFotos: Forfatterne og CDHSideantal: 19Udgivelsesår: 2018ISBN: 978-87-93714-13-7

30,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode