HØREBOGEN - AUDIOLOGI I ØJENHØJDE

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

50,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-2 uger

Katalognummer: 1274

Hørebogen er et samtaleværktøj til fagpersoner, der arbejder med børn/elever med høretab. Materialet kan betragtes som en idépakke, som frit kan sammensættes og tilpasses det enkelte barn/den enkelte elev alt efter alder, høretab m.m. Målet er, at barnet/eleven gennem arbejdet med Hørebogen udvikler redskaber til at indgå i dialog om sit høretab og dermed får større forståelse for og strategier til at leve med et høretab.

Teksten i hæftet stammer fra høretab-info.dk, som er en hjemmeside, der understøtter inklusion af børn og unge med høretab. På hjemmesiden kan du downloade alle arbejdsark i Hørebogen, og du kan finde links og videoklip, der supplerer teksten i hæftet.

I serien af hæfter med informations- og vejledningsmateriale fra Høretab-info.dk er også udgivet:

  • ”Det 0-6-årige barn med høretab – om høretabets betydning, lytte- og sprogudviklingen og inklusion i dagtilbud”
  • ”Skolebørn med høretab – om skolestart, undervisningsmiljø og det udvidede skole-hjem-samarbejde”
  • ”På ungdomsuddannelse med et høretab”Forfattere: Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard og Jette Gertz Østergaard
  • Fotos: Advanced Bionics, Audinor, Cochlear Ltd, MED-EL, Phonak, Otikon, Materialecentret og Colourbox

Illustrationer: Pia Thomsen og Materialecentret
Sideantal: 61
Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-93410-28-2

Hørebogen er et samtaleværktøj til fagpersoner, der arbejder med børn/elever med høretab. Materialet kan betragtes som en idépakke, som frit kan sammensættes og tilpasses det enkelte barn/den enkelte elev alt efter alder, høretab m.m. Målet er, at barnet/eleven gennem arbejdet med Hørebogen udvikler redskaber til at indgå i dialog om sit høretab og dermed får større forståelse for og strategier til at leve med et høretab.

Teksten i hæftet stammer fra høretab-info.dk, som er en hjemmeside, der understøtter inklusion af børn og unge med høretab. På hjemmesiden kan du downloade alle arbejdsark i Hørebogen, og du kan finde links og videoklip, der supplerer teksten i hæftet.

I serien af hæfter med informations- og vejledningsmateriale fra Høretab-info.dk er også udgivet:

  • ”Det 0-6-årige barn med høretab – om høretabets betydning, lytte- og sprogudviklingen og inklusion i dagtilbud”
  • ”Skolebørn med høretab – om skolestart, undervisningsmiljø og det udvidede skole-hjem-samarbejde”
  • ”På ungdomsuddannelse med et høretab”Forfattere: Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard og Jette Gertz Østergaard
  • Fotos: Advanced Bionics, Audinor, Cochlear Ltd, MED-EL, Phonak, Otikon, Materialecentret og Colourbox

Illustrationer: Pia Thomsen og Materialecentret
Sideantal: 61
Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-93410-28-2

Ingen resultater blev fundet.

Related products

SKOLEELEVER MED HØRETAB
Det stiller store krav til hørelsen at gå i skole, og en elev med høretab kan være særligt udfordret. I skolen skal eleverne høre over afstande, håndtere baggrundsstøj fra andre elever, møbler m.v., hvilket kan være en udfordring, når man har et høretab. Derfor er det vigtigt, at eleven får den nødvendige hjælp i skolen, så han/hun trives og har mulighed for at udvikle sig på lige fod med sine klassekammerater. I dette hæfte kan du læse om, hvordan du kan skabe et miljø i skolen, så eleven med høretab får de bedste betingelser både fagligt og socialt. Der gives bl.a. tips til indretning af det fysiske miljø, til hvordan samarbejdet mellem forældre og pædagoger/lærere kan gribes an og til anvendelsen af høreteknisk udstyr. Udgivelsen dækker hele forløbet fra skolestart, til eleven afslutter grundskolen. Hæftet er tiltænkt såvel fagpersoner som forældre til børn og unge med høretab. Teksten i hæftet er identisk med det materiale om skoleelever, som findes på www.høretab-info.dk. Dette er en hjemmeside, der understøtter inklusion af børn med høretab i bl.a. grundskolen. På hjemmesiden kan du også finde relevante links og videoklip, der supplerer teksten. Forfattere: Aida Regel Poulsen, Inger Bagge Møller, Lilian Thybo, Lisbeth Kristensen, Lisbeth Riiskjær Bentsen og Susanne Axø Fotos: Audinor, Cochlear Ltd, MED-EL, Phonak, Silent Socks, Materialecentret og Colourbox Illustrationer: Keld Pedersen, Materialecentret og Colourbox Sideantal: 53 Udgivelsesår: 2017 ISBN: 978-87-93410-26-8

50,00 kr. 
DET 0-6 ÅRIGE BARN MED HØRETAB
Et lille barn med høretab kræver hjælp og støtte, og hvis man skal støtte barnets udvikling på den bedst mulige måde, kræver det bl.a. viden om og indsigt i høretabets betydning. Det gælder uanset om man er forældre, anden familie eller er den, der passer barnet i dagtilbud. Der er mange nye ting at sætte sig ind i og forholde sig til, og i dette hæfte kan du læse om nogle af de vigtigste.   Et høretab kan have indflydelse på flere områder af barnets udvikling. I hæftet kan du læse om høretabets betydning for bl.a. sprog, leg og motorik, og om hvordan man kan understøtte barnets udvikling. Du kan også læse om, hvordan man kan skabe et miljø i dagtilbuddet, så barnet trives og har mulighed for at udvikle sig på lige fod med sine jævnaldrende. Der er eksempelvis tips til indretning af det fysiske miljø, til hvordan samarbejdet mellem forældre, pædagoger og talehørekonsulent kan fungere og til anvendelsen af høreteknisk udstyr.  Hæftet er tiltænkt såvel fagpersoner som forældre og anden familie til børn og unge med høretab. Teksten i hæftet er identisk med det materiale om småbørn, som findes på www.høretab-info.dk. Dette er en hjemmeside, der understøtter inklusion af børn med høretab i bl.a. dagtilbud. På hjemmesiden kan du også finde relevante links og videoklip, der supplerer teksten. Idé og tekst: Ellen Bjerre Jensen, Lisa Aalbæk, Mette Sørensen og Anette Kaae-Bødker Konsulent: Irene Johansson Illustrationer: Materialecentret Sideantal: 41 Udgivelsesår: 2017 ISBN: 978-87-937410-21-3

50,00 kr. 
PÅ UNGDOMSUDDANNELSE MED HØRETAB
Dette hæfte er til unge med høretab, som afslutter grundskolen og skal videre på en ungdomsuddannelse. I hæftet får du bl.a. gode råd til, hvordan du forbereder dig på overgangen. Det er skrevet af hørekonsulenter og en studievejleder som gennem mange år har hjulpet unge med høretab godt på vej på en ungdomsuddannelse. Teksten i hæftet stammer fra høretab-info.dk, som er en hjemmeside, der understøtter inklusion af børn og unge med høretab. På hjemmesiden kan du finde relevante links, der supplerer teksten i hæftet. Forfattere: Aida Regel Poulsen, Inger Bagge Møller, Lilian Thybo, Lisbeth Kristensen, Lisbeth Riiskjær Bentsen og Susanne Axø Fotos: Audinor, Cochlear Ltd, MED-EL, Phonak, Silent Socks, Materialecentret og Colourbox Illustrationer: Keld Pedersen, Materialecentret og Colourbox Sideantal: 53 Udgivelsesår: 2017 ISBN: 978-87-93410-26-8

30,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Læs mere

Download Kode