Filter
ADL OG MEDFØDT DØVBLINDHED
At kunne udføre praktiske opgaver selvstændigt kan for personer med døvblindhed være en udfordring – eller en umulighed – uden den rette partnerstøtte og/eller kompensering for det dobbelte sansetab. Dette gælder især, hvis døvblindheden er medfødt.Døvblindhed hæmmer muligheden for at orientere sig og tilegne sig information om, hvordan praktiske opgaver i dagligdagen udføres. Denne type opgaver betegnes ofte som ”almindelig daglig levevis” – forkortet ADL. Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, som hindrer personer med døvblindhed i selvstændigt at kunne udføre ADL-opgaver, og hvordan man som partner kan lave kompenserende tiltag, så graden af selvhjulpenhed øges. Forfattere: Cathrine OlesenIllustrationer: MaterialecentretSideantal: 45Udgiv. år: 2023ISBN:  978-87-94333-91-7

100,00 kr. 
ALDRING OG SENMANIFESTATIONER HOS MENNESKER MED MEDFØDT DØVBLINDHED
Jesper Dammeyer, ph.d. og psykolog, undersøger, hvad man skal fokusere på for at undgå tidlig aldring hos mennesker med medfødt døvblindhed, og om der er senfølger forbundet med rubella syndrom. Faghæftet består af to artikler om aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed. Personer med medfødt døvblindhed er især sårbare hvad angår kommunikation. Det gælder hele livsforløbet men især i barndom og alderdom. Denne undersøgelse præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 96 voksne personer med medfødt døvblindhed i Danmark. Kommunikationsvanskeligheder har stærk sammenhæng med aldringssymptomer. Det pædagogiske arbejde med ældre personer med medfødt døvblindhed bør have fokus på en øget indsats mod at fastholde og udvikle kommunikationsniveau. Personalets uddannelse i døvblindhed har betydning i denne sammenhæng. Der har været fremsat flere hypoteser om forskellige medicinske og psykologiske senmanifestationer hos personer med rubella syndrom. Denne undersøgelse efterprøver ved brug af spørgeskema hos 35 voksne døvblindfødte personer med rubella syndrom en række mulige senmanifestationer. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Forfatter: Jesper Dammeyer Sideantal: 19 Udgivelsesår: Materialecentret 2017

0,00 kr. 
APP - KOMMUNIKATIONSPAS
NB: Denne app kan ikke bestilles via Materialecentrets hjemmeside. Den skal downloades i App Store, hvor du finder den ved at søge efter "Kommunikationspas". Et kommunikationspas er et redskab, som kan lette og forbedre kommunikationen mellem mennesker uden talesprog (herefter omtalt som hovedpersonen) og deres omgivelser. Det er særligt beregnet til dem, som ikke kender hovedpersonen uden talesproget indgående, men alligevel har et behov for at kommunikere med ham eller hende. Det kan eksempelvis være nyansatte eller vikarer på et tilbud.Kommunikationspasset er et redskab, som har været brugt i professionelle sammenhænge i en årrække. Det har typisk været udformet som et lille hæfte, hvor de væsentligste oplysninger om hovedpersonen er samlet. Det giver personen mulighed for nemt og hurtigt at præsentere sig for nye mennesker, som derved får en mulighed for at sætte sig ind i, hvordan og på hvilke måder, de skal kommunikere med personen. En slags kommunikativ brobygger.Denne app-version bygger på de grundlæggende tanker og ideer, som traditionelle kommunikationspas er udarbejdet efter. Men det digitale kommunikationspas har en række fordele i forhold til printede versioner. Den digitale version giver bl.a. mulighed for at bruge videoeksempler til at illustrere kommunikationen, ligesom det gør øger brugervenligheden væsentlig. Både for dem der udfylder kommunikationspasset, og for dem som skal bruge det.Det digitale kommunikationspas er udviklet i et samarbejde mellem Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), Specialbørnehjemmene og Sødisbakke, som alle er en del af specialsektoren i Region Nordjylland.  Appen er gratis og findes udelukkende i en version til iPads. Du kan downloade den i App Store, og du finder den nemmest ved at søge efter "kommunikationspas". Kommunikationspasset er lavet til brug på private iPads. Det er ikke lovligt at bruge den på institutioners iPads eller andre offentligt ejede tablets. 

0,00 kr. 
AROUSAL OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det syvende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Arousal som fagligt begreb er blevet mere udbredt i den døvblindepædagogiske praksis i takt med, at neuropsykologi og neuropædagogik har vundet mere indpas. Man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau påvirker modtagelighed for sanseindtryk og hjernens vågenhed og parathed. Vi kan med viden om arousal blive klogere på, hvordan vi gensidigt påvirker hinanden, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe et andet menneske med at få en bedre indre balance. I hæftet beskrives teoretiske perspektiver relateret til arousal, og de knyttes til en række cases. Der beskrives i alt fire cases, som hver repræsenterer forskellige arousalproblematikker og tilhørende pædagogiske tiltag. Forfattere: Tanja Møller Christiansen & Lone Rømer JensenSideantal: 35Udgivelsesår: 2021

100,00 kr. 
AT LÆRE AT SE
Videoanalyse er en af hjørnestenene i døvblindepædagogikken. Brugen af videoer er et effektivt værktøj i udviklingen af kommunikation, men hvordan er det nu lige, man gør? Det kan du få et bud på, hvis du læser "At lære at se". Hæftet indeholder en model til videoanalyse, der er udviklet af National Netværksgruppe om Videoanalyse. Modellen er inspireret af Kolbs teorier om læring og indeholder seks forskellige niveauer: det indledende, det beskrivende, det analyserende, det reflekterende, det afprøvende og det filmende. I hæftet finder du beskrivelser af de enkelte niveauer, guidelines samt en række skemaer, der skal bruges i forbindelse med videoanalysen. Du kan også læse en smule baggrundsmateriale om fortolkerens rolle og etikken i forbindelse med videoanalyse. Målgruppen for "At lære at se" er alle, der ønsker at bruge videoanalyse i arbejdet med personer med medfødt døvblindhed. Hæftet vil desuden blive brugt i forbindelse med efteruddannelse inden for døvblindeområdet. Forfattere: Birgitte Arild Nielsen, Bente Ramsing, Dorthe Lindberg Jensen, Helle Buelund Selling og Mona Pagnozzi Sideantal: 52 Udgivelsesår: 2013 ISBN: 978-87-92574-32-9

80,00 kr. 
AT TALE HÆNDERNES SPROG FRA HÅND TIL HÅND
Et menneske, som ikke kan se eller høre, – eller som mangler en betydelig del af disse sanser – skal have en måde, hvorpå det kan kompensere for de manglende informationer, som disse sanser normalt giver. Med Harlan Lanes ord skal man tilbydes ”en relevant stimulering af sanserne”. For det meste er det hænderne, der overtager øjnenes og ørernes funktion for den døvblinde.  Fordi hænderne på en døvblind er så vigtige, idet de fungerer som værktøj, sanseorganer og stemme, er det afgørende for undervisere, forældre og døvblindes venner at blive specielt følsomme med hensyn til hænderne. De skal lære at læse hænderne på en døvblind og at samspille med dem, for at sikre den bedste udvikling. De skal lære at præsentere information så den er tilgængelig for hænderne, eftersom dette ofte er den eneste bestående sansekanal. De skal ”tale hændernes sprog fra hånd til hånd” og ”læse hændernes sprog fra hånd til hånd”. Barbara Miles er amerikaner og arbejder som konsulent, lærer og skribent. Hun har en bred erfaring i at arbejde med døvblinde mennesker i alle aldre og på forskellige funktionsniveauer. FraBoston College har hun en amerikansk masteruddannelse i døvblindepædagogik. På regionale, nationale og internationale seminarer om kommunikation med døvblinde børn, deltager Barbara Miles ofte som instruktør. Hendes artikler er udgivet i bl.a. ”The Journal of Vision Impairments and Blindness”, ”Deafblind Education”. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Symmetri og asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte Forfatter: Helle Buelund Sideantal: 23 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
AT VÆRE BARN OG UNG MED USHER SYNDROM
I dette hæfte beskrives det sjældne Usher syndrom med udgangspunkt i et børn og unge-perspektiv. Usher syndrom medfører et kombineret og progredierende syns- og høretab og giver i nogle tilfælde også nedsat balanceevne. Det er den hyppigste årsag til erhvervet døvblindhed hos børn og unge i Danmark. Hæftets indhold er baseret på interviews med syv 13-27-årige unge med Usher syndrom, der fortalte om deres opvækst. De unges egne oplevelser knyttes sammen med forfatternes praksisbaserede erfaringer og information fra litteraturen og tidligere udgivelser. Jeg var deprimeret, og jeg gad ikke rigtig at snakke med min mor om hvordan, jeg havde det. Jeg følte bare, at jeg havde skuffet hende på en eller anden måde.– citat fra interview Hvilke udfordringer har børnene og de unge, og hvilke opmærksomhedspunkter bør netværkene omkring dem have øje for? Vi ønsker at rette fokus mod, hvordan der bedst muligt ydes rådgivning, som kan støtte børn og unge med kombineret sansetab i at kunne navigere i udfordringerne og tilegne sig redskaber til mestring af deres hverdagsliv. Hæftet retter sig mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person, der har Usher syndrom. Men det er også et meget relevant hæfte at læse for unge, der selv har Usher syndrom – og som vil kunne få gavn af at læse om oplevelser og erfaringer fra andre i samme situation. Pårørende kan også drage nytte af hæftet. Titel: At være barn og ung med Usher syndromForfattere: Bettina Kastrup Pedersen, Karina Højbjerre Seiler & Rasmus Hougaard PedersenSideantal: 43Udgivelsesår: 2021

100,00 kr. 
Being a child or young person with Usher syndrome
Being a child or young person with Usher syndromeDette er en engelsk oversættelse af Materialecentrets specialudgivelse om at være barn og ung med Usher syndrom. Hæftet henvender sig både til pårørende og fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Det er også et meget relevant hæfte at læse for unge, der selv har Usher syndrom – og som vil kunne få gavn af at læse om oplevelser og erfaringer fra andre i samme situation.Vi er glade for at kunne tilbyde et engelsksproget hæfte om døvblindhed til vores kunder i Danmark, der måske ikke har dansk som modersmål, men som har efterspurgt engelsk materiale.I dette hæfte beskrives det sjældne Usher syndrom med udgangspunkt i et børn og unge-perspektiv. Usher syndrom medfører et kombineret og progredierende syns- og høretab og giver i nogle tilfælde også nedsat balanceevne. Det er den hyppigste årsag til erhvervet døvblindhed hos børn og unge i Danmark.Hæftets indhold er baseret på interviews med syv 13-27-årige unge med Usher syndrom, der fortalte om deres opvækst. De unges egne oplevelser knyttes sammen med forfatternes praksisbaserede erfaringer og information fra litteraturen og tidligere udgivelser.”Jeg var deprimeret, og jeg gad ikke rigtig at snakke med min mor om hvordan, jeg havde det. Jeg følte bare, at jeg havde skuffet hende på en eller anden måde.”– citat fra interviewDen engelske oversættelse er venligst finansieret af EU’s ERASMUS+ program og layoutet og trykt af Materialecentret.Forfattere: Kastrup, Højbjerre, HougaardSideantal: 43Udgiv. år: 2023ISBN: 978-87-94333-51-1

0,00 kr. 
CHARGE SYNDROM OG SEKSUALITET
G’et i CHARGE står for ’genital defects’. Det dækker ofte over underudviklede kønsorganer og/eller forsinket eller afbrudt pubertet, så behandling med kønshormoner kan være nødvendig. Alt dette betyder noget for et menneskes seksualitet. Dette hæfte er en vejledning i de problemstillinger, der ofte gør sig gældende, når det gælder seksualitet hos personer med CHARGE syndrom. Hæftet retter sig især mod både fagpersoner, pårørende og personer der selv har CHARGE syndrom. Det er en særdeles mangfoldig gruppe, som dette hæfte omhandler – fra borgeren, der bor på et botilbud, til gymnasieeleven, som forsøger at balancere et normalt ungdomsliv med det at have CHARGE syndrom. At personer med funktionsnedsættelser har en seksualitet, bliver sædvanligvis slet ikke italesat. Hæftet giver mulighed for at dykke ned i et – for de fleste – uudforsket emne.

125,00 kr. 
CHARGE SYNDROM OG STRESS
Blandt forældre og de fleste andre, der kender til personer med CHARGE syndrom, er der erfaring for, at personer med CHARGE syndrom lettere end andre mennesker føler sig stressede og kan få vældig kraftige reaktioner på stress. De mister nogle gange helt kontrollen over sig selv og går i affekt, hvilket ofte omtales som at få ”meltdowns”. Dette hæfte er et forsøg på at komme med hjælpsomme eksempler på, hvorfor skadelig stress opstår, hvordan symptomerne kan se ud, og hvad der måske kan være hjælpsomt at gøre, når man står midt i den stressede situation. Der er også gode råd til, hvad der måske kan være med til at forebygge stress fra at opstå. Personer med CHARGE har i mange situationer behov for hjælp og støtte, og de kan føle, at de konstant bliver guidet eller ført af andre. Det kan være en grundlæggende stressfaktor i sig selv, men hæftet adresserer også mange specifikke stresssituationer med henblik på at give idéer til at lægge strategier for stressreducering og -forebyggelse. Hæftet er et samarbejde mellem Materialecentret og Inge Mogensen, der gennem mere end 20 år som pædagogisk konsulent for børn med døvblindhed har været i kontakt med mange børn og unge med CHARGE syndrom og deres familier, lærere og pædagoger. Eksemplerne i hæftet er samlet fra artikler, bøger, kursus- og konferencemateriale, erfaringer med forældre, unge med CHARGE og konsulenter. Tekst: MaterialecentretFaglig konsulent: Inge MogensenFoto: Privat foto og MaterialecentretSideantal: 27Udgivelsesår: 2019ISBN: 978-87-93714-40-3

100,00 kr. 
DA MIN YNGSTE SØN BLEV FØDT
”Da min yngste søn blev født” er en mors digtsamling om at få et barn med CHARGE syndrom – om de følelser og tanker, som følger med, når livet tager en anden drejning end forventet. Digtsamlingen er skrevet til familie og venner, men kan for professionelle være en hjælp i forældresamarbejdet, da den kan støtte forståelsen af forældres sorg og krise i forbindelse med at få et barn med en funktionsnedsættelse. Digtsamlingen kan også være inspirerende læsning for forældre til børn med CHARGE syndrom eller andre funktionsnedsættelser. Her vil de opleve, at der bliver sat ord på nogle af de svære og ”forbudte” følelser, som man kan få, når livet ikke går i den retning, man havde forventet.Forfatter: Line StaahlnackeIllustrationer: AntonSideantal: 32Udgivelsesår: 2019ISBN: 978-87-993714-38-0

50,00 kr. 
DIALOG MED USÆDVANLIGE BØRN
Per Lorentzen samler i "Dialog med usædvanlige børn" erfaringer og refleksioner om opvækstvilkår for børn med komplicerede funktionsvanskeligheder og begrænsede ressourcer; børn der har medfødte eller tidligt opståede svære neurologiske skader.Per Lorentzen har som psykolog mange års erfaringer fra sit virke som vejleder, supervisor og lærer for forældre der har børn, hvis udvikling er påvirket af svære funktionsforstyrrelser, og personale der har valgt at arbejde med sådanne "usædvanlige børn".I bogen fortælles, hvordan følelsesmæssige erfaringer og intellektuelle refleksioner ved hjælp af teorier og forskningsresultater fra professionelle som Vygotsky og Winnicot og mange andre kan bruges til at revidere - ja i nogle tilfælde revolutionere - den traditionelle, faglige tilgang til usædvanlige børns problemer."Dialog med usædvanlige børn" er en refleksionsbog - ikke en metodik. Per Lorentzens tilgang er at støtte pædagoger og forældres sunde fornuft og bygge på vores erfaringer om, at alle børn vil gøre deres yderste for at tilegne sig færdigheder og forståelse for den verden, de lever i, hvis vi giver dem mulighederne.Bogen er en "insight guide" til usædvanlige børns verden, som det kan være en god ide at bruge netop som en rejseguide, hvor man eksempelvis kan lede i stikordsregistret og finde et emne, man er særlig interesseret i og starte der.Bogen henvender sig i første række til pædagoger, der arbejder med usædvanlige børn, men også andre faggrupper og pårørende til sådanne børn vil gennem bogen få lejlighed til sammen med forfatteren at reflektere over vilkår og muligheder for mennesker, hvis liv er helt afhængigt af andre mennesker - og vel at mærke ikke kun i barndommen.Samtidig handler bogen om helt almindelige småbørn. Det er en opsamling af det, den nyere spædbørnsforskning har vist os om udvikling af sprog og tale hos alle menneskebørn. Teksten vil kunne informere og inspirere alle, som interesserer sig for at give børn så gode opvækstvilkår som muligt.Forfatter: Per LorentzenOversættelse: Palle Vestberg Sideantal: 295Udgivelsesår: 2010ISBN: 978-87-91274-99-2

275,00 kr. 
DØVBLINDEOMRÅDETS HISTORISKE UDVIKLING
Dette faghæfte er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvilken betydning kendskab til fortiden har. Hvis vi skal forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvorfor vi stadig føler, at vi ikke ved nok, er vi nødt til at lytte til, hvad historien fortæller os. Ved at forstå historien, kan vi måske også være med til aktivt at skabe fremtiden. Den største ændring gennem tiden er nok synet på personen med medfødt døvblindhed, eller personer med funktionsnedsættelser overhovedet. Tidligere så vi døvblindheden og udfordringerne omkring kommunikationen som personens eget problem, mens vi i dag ser døvblindes kommunikation som en variation af det normale. De professionelle og de pårørende har været nødt til at se verden fra den døvblindes perspektiv. Dette indebærer at begreber som gensidighed, dialogicitet, partnerkompetence m.v. har vundet indpas i vores pædagogiske verden. Hvorfor de har det, kan vi læse ud af historien. Hæftet er skrevet af Inger Rødbroe, tidligere centerleder på Videnscenter for Døvblindfødte. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
DVD - MÆRK NATUREN
En af tommelfingerreglerne i døvblindepædagogik er, at aktiviteter skal være planlagte, strukturerede og forudsigelige. Men ind imellem kan det være en rigtig god idé at skubbe lidt til grænserne.  Det har Inge Mogensen, Bente Knudsen og Karina Højbjerre, pædagogiske konsulenter på Center for Døvblindhed og Høretab, erfaret mange gange, når de har vejledt pædagogiske netværk omkring børn med medfødt døvblindhed. De har især haft succes med at bruge naturen som en lidt uforudsigelig ramme for aktiviteter med børnene og derigennem skabe gode muligheder for bl.a. udvikling af kommunikation.  I ”Mærk naturen” kan du se en række videoklip fra disse aktiviteter. Og i den medfølgende booklet kan du læse om de overvejelser, som konsulenterne har gjort sig i forhold til at bruge naturen som en del af deres rådgivning og vejledning.  ”Mærk naturen” er et inspirationsmateriale til pædagoger, lærere, konsulenter og andre fagpersoner, som arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Håbet er, at det vil inspirere til i højere grad at bruge naturen som en naturlig del af den døvblindepædagogiske praksis. 

75,00 kr. 
ELEVER MED USHER SYNDROM
Elever med Usher er først og fremmest elever som alle andre. Dog oplever de særlige udfordringer i skolen på grund af en kombination af problemer med syn og hørelse og for nogle nedsat balance. Det er nødvendigt, at fagfolk, der arbejder med elever med Usher, kender til de barrierer, funktionsnedsættelsen kan give, og ved, hvad de kan gøre for at kompensere for dem og inkludere eleven. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Elever med Usher Forfattere: Socialstyrelsen og Trine Skov Uldall og Kathrine Schmidt Jensen, Socialstyrelsen. Karina Højbjerre, Bettina Kastrup Pedersen, Anja Nielsen og Bente Ramsing, Center for Døvblindhed og Høretab. Jesper Dammeyer, Center for Døvblindhed og Høretab og Københavns Universitet. Sideantal: 50 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
ET ØJEBLIK
Øjeblikket er det sekund eller de sekunder, hvor oplevelsen af en situation mellem den døvblindfødte og partner ophøjes til en fælles mening. Det er i disse øjeblikke, at vi ikke er partner og døvblind, men to mennesker som mødes. Det er i disse øjeblikke, at relationen til den døvblindfødte etableres, udvikles, forandres eller bare manifesteres. Hvordan det er muligt at skabe en ramme, i hvilke disse øjeblikke kan opstå? Hvordan vi som partnere - ud fra et dialogisk perspektiv - bruger de ”nuværende øjeblikke” i vores stræben efter større forståelse for hinandens personlighed? Og kan bevidstheden om disse øjeblikke, ud fra etdialogisk perspektiv, være med til at skabe og udvikle dialogen? NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Døvblindeområdets historiske udvikling Forfatter: Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 25 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
FOLDER - GODE RÅD
Rådene er en selvfølge for professionelle, som i hverdagen arbejder med denne problematik. Andre vil sige: "Nå, ja, selvfølgelig", men tænker ikke lige på hensyntagen i nuet.Derfor har Døvblindecentret bidraget til udgivelse af denne A4-folder samt en A3-plakat (katalognr. 992) som en reminder for personer, som på den ene eller anden måde kommer i berøring med målgrupperne. Oplæg: Bente Saabye og Ove Vedel AndersenIdé: Bente Heilesen Illustrationer: Bruno Jakobsen Indhold: A4-folder Udgivelsesår: 2008

18,00 kr. 
FRA TILSKUER TIL DELTAGER
Denne bog henvender sig til fagfolk, som beskæftiger sig med voksne udviklingshæmmede, der har omfattende funktionsmangler eller -forstyrrelser.Per Lorentzen fortæller på sin egen meget personlige måde en række livsnære beretninger, der på én og samme tid er gribende og meget saglige.Forfatterens budskab hviler på en overbevisning om, at mennesker grundlæggende har brug for hinanden for at blive til - og fungere som - mennesker.Bogens to første dele indeholder en række praktiske og inspirerende erfaringer fra hverdagssamværet mellem svært udviklingshæmmede og deres personale. Tredje del er mere teoretisk og rummer Per Lorentzens syn på menneskeligt samvær og kommunikation.Bogen vil kunne give anledning til mange spændende faglige drøftelser, især for uddannede pædagoger, men også for uddannelsessøgende og andre, som har lyst til at udfordre den gængse praksis.Forfatter: Per LorentzenOversat og bearbejdet til dansk af Palle VestbergSideantal: 304Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-64-0

240,00 kr. 
FREMKOMMELIGE LANDSKABER - BØRN OG UNGE MED USHER SYNDROM
Børn med Usher syndrom skal kunne bevæge sig i fremkommelige landskaber. Ny dansk forskning af ph.d. Jesper Dammeyer i samarbejde med pædagogisk konsulent Bente Ramsing viser, at over halvdelen af alle børn og unge med det sjældne UsherSyndrom får symptomer på psykosocial mistrivsel allerede inden de fylder 18 år. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere. Titel: Kan mennesker med medfødt døvblindhed bruge professionelle tegnsprogstolke? Sideantal: 14 Udgivelsesår: Materialecentret 2017 

0,00 kr. 
FROM ACTIVE TOUCH TO TACTILE COMMUNICATION
Faghæfte om hvordan taktile informationer bearbejdes i vores hjerner, og hvordan vi skal forstå den taktile kognition hos personer med medfødt døvblindhed. NB: Dette materiale er oprindeligt udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen. Udgivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside, men efter aftale med styrelsen kan den også rekvireres på print hos Materialecentret. Dette gælder dog kun for Materialecentrets vederlagsfrie brugere.Forfatter: Jude NicholasSideantal: 24Udgivelsesår, Materialecentret: 2017

0,00 kr. 
GÅ PÅ TOILETTET
Materialecentret har udviklet denne enkle trin for trin-guide i toilethygiejne i samarbejde med specialskoler. Lærere fra området beretter om, at en del elever har behov for målrettede trin for trin-instrukser ved toiletbesøg.  Disse elever har ofte ikke den basale viden om hygiejne ved toiletbesøg. Derfor er pædagoger og lærere med børn og unge inden for målgruppen fremkommet med et ønske om, at Materialecentret laver et simpelt trin for trin materiale, som kan benyttes ved toilettræning. For mennesker, som har brug for taktil støtte, kan det være en god idé at tegne stregerne på illustrationerne op med en gelpen, så de kan mærkes taktilt. Der er desuden lavet plads til, at der kan klæbes symboler ind på siderne, hvis brugeren har behov for taktile kendemærker at støtte sig til. Idé og tekst: MaterialecentretIllustration og produktion: MaterialecentretSideantal: 24Udgivelsesår: 2021ISBN: 978-87-93714-92-2

40,00 kr. 
GRUNDPAKKE TIL BILLEDSTØTTET KOMMUNIKATION
Dette materiale indeholder 70 kort udarbejdet specielt til sprogarbejde blandt døvblinde med syns- og/eller hørerest, hvor fotos, tegn og piktogrammer udgør en væsentlig del af kommunikationen.Seks af fotoene (kaffe, vasketøjskurv, tandpasta, badekar, kuvert og sove) ligger i syv kopier, så de kan bruges flere gange i løbet af en dag. Tre fotos (smøre mad, bus, dagtilbud) ligger i fem kopier.Kortene er plastbehandlede og forsynet med huller til ophængning på ugetavle, og de er inddelt i fire kategorier med hver deres farve og nummer:- Bosted/hjem- Fritid- Transport- DiverseGrundpakken er tænkt som et igangsættende og vejledende grundlag, der let kan udbygges individuelt med egne fotos eller illustrationer.I materialet er vedlagt en udførlig vejledning, som bl.a. indeholder en oversigt over kortene i de fire kategorier.Idé: Inger Simonsen og Helle ØstergaardIndhold: 118 plastovertrukne kartonkort, format 10x15 cmUdgivelsesår: 1996

350,00 kr. 
HÅNDALFABET FOR DØVBLINDE
Brug af håndalfabetet er en af mange kommunikationsformer, som kan benyttes i kommunikationen med døvblinde. Det bruges ofte til at stave nye ord, som man ikke har konventionelle tegn for, eller personnavne, stednavne m.v. I dette materiale kan du se, hvordan alle bogstaver i det danske håndalfabet udføres, og hvordan de bruges taktilt. Hvert bogstav har sit eget opslag, hvor du kan se hhv. den konventionelle og den taktile måde at udføre tegnet på. Bagerst i bogen er der en samlet oversigt over hele alfabetet. Når du bruger håndalfabetet taktilt, er der visse forhold, du bør være opmærksom på. Det gælder bl.a. at: Det er vigtigt, at de enkelte håndstillinger kan skelnes fra hinanden.Fingrene skal så vidt muligt korrespondere, så afsenderen berører de samme fingre hos modtageren, som han/hun selv anvender.Hænderne bør placeres, så ingen af parterne trættes unødigt - heller ikke ved længere tids brug.Fotos: Materialecentret Håndmodel: Annette Tindbæk Hansen Sideantal: 64 Udgivelsesår: 2018 ISBN: 978-87-93714-00-7

50,00 kr. 
HAPTISKE SIGNALER - ET INSPIRATIONSHÆFTE
For en person med døvblindhed er det en stor udfordring at skabe sig et overblik over verden omkring sig. For hvordan holder man styr på omgivelserne, når synet og hørelsen ikke fungerer? For Alexander - en ung mand, der har gået i skole på SPK, Langelinieskolen - har løsningen været haptiske signaler. Kort fortalt er haptiske signaler en taktil måde at kommunikere på, som hurtigt kan give personen med døvblindhed overblik over rummet, han befinder sig i, hvem der er til stede og andre rumlige og sociale informationer.I dette hæfte kan du læse om, hvordan personalet på Langelinieskolen har arbejdet med introducere haptiske signaler for Alexander og få dem gjort til en naturlig del af deres fælles kommunikation.Arbejdet startede i 2009 og sluttede cirka tre år senere. Ved projektets afslutning havde Alexander fået en ekstra dimension i sin kommunikation, og personalet omkring ham oplevede, at de haptiske signaler gav Alexander flere handlemuligheder og strategier, bl.a. i forhold til at opnå social kontakt. Hæftet om haptiske signaler er tænkt som en inspiration til alle, der vil undersøge, om haptiske signaler kan bruges i deres arbejde med personer med medfødt døvblindhed. Teksten beskriver ret udførligt, hvordan personalet på Langelinieskolen har grebet opgaven an, og på den medfølgende dvd man se eksempler på brugen af haptiske signaler og det udbytte, som Alexander har fået af den nye kommunikationsform. Forfattere: Camilla Kjær, Klaus Aagaard Pedersen, Steen Winther Clausen og Thomas Eeg Jessen Faglig konsulent: Bettina Kastrup Pedersen Foto: Magnus Møller Videoredigering: Big Beard Production Sideantal: 32 + dvd Udgivelsesår: 2013 ISBN: 978-87-92574-31-2

125,00 kr.