DIN GUIDE: UNGDOMSUDDANNELSE MED NEDSAT HØRELSE

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

75,00 kr. 


Katalognummer: 1453

”Din guide: Ungdomsuddannelse med nedsat hørelse” er en bog til unge med nedsat hørelse, som snart skal starte eller allerede går på en ungdomsuddannelse. Det er en bog, den unge kan tage op af tasken, når han/hun har brug for gode råd til en udfordrende undervisningssituation eller mangler et overblik over sine muligheder for støtte. Men det er også en bog, den unge kan vise til sin lærer eller vejleder på uddannelsesinstitutionen, så der er noget at læne sig op ad, når den unge skal fortælle dem om sine behov i timerne eller til eksamen.

Håbet og ønsket er, at bogen kan hjælpe den unge med at finde en balance i sit studieliv, så hørenedsættelsen får den opmærksomhed, den kræver, samtidig med at den unge får plads til at vise sig selv og alle andre, at han/hun er så meget mere end de røde og blå streger på hørekurven.

Bogen indeholder en lang række sider, som må kopieres og uddeles til vejleder, klassekammerater m.v. Kopisiderne ligger også til download under fanen ”Download”, se ovenfor. ”Din guide: Ungdomsuddannelse med nedsat hørelse” er baseret på materialer og erfaringer fra Castberggårds delprojekt ”Verdensmester i høretab” under projekt ”Alle unge med imidt”, som blandt andet var støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Midt. ”Verdensmester i høretab” er gennemført med deltagelse af unge med nedsat hørelse og fagpersoner fra det midtjyske.


Forfattere: Maria Fly Vilsbøll og Merete Birk Nielsen, Castberggård

Faglig sparring: Katrine Sumborg Mikkelsen, Hørerådgivningen – Børn & Unge, samt Katrine Gade Christiansen

Sidetal: 53

Format: 19 x 25 cm, spiralryg

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-94333-88-7

”Din guide: Ungdomsuddannelse med nedsat hørelse” er en bog til unge med nedsat hørelse, som snart skal starte eller allerede går på en ungdomsuddannelse. Det er en bog, den unge kan tage op af tasken, når han/hun har brug for gode råd til en udfordrende undervisningssituation eller mangler et overblik over sine muligheder for støtte. Men det er også en bog, den unge kan vise til sin lærer eller vejleder på uddannelsesinstitutionen, så der er noget at læne sig op ad, når den unge skal fortælle dem om sine behov i timerne eller til eksamen.

Håbet og ønsket er, at bogen kan hjælpe den unge med at finde en balance i sit studieliv, så hørenedsættelsen får den opmærksomhed, den kræver, samtidig med at den unge får plads til at vise sig selv og alle andre, at han/hun er så meget mere end de røde og blå streger på hørekurven.

Bogen indeholder en lang række sider, som må kopieres og uddeles til vejleder, klassekammerater m.v. Kopisiderne ligger også til download under fanen ”Download”, se ovenfor. ”Din guide: Ungdomsuddannelse med nedsat hørelse” er baseret på materialer og erfaringer fra Castberggårds delprojekt ”Verdensmester i høretab” under projekt ”Alle unge med imidt”, som blandt andet var støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Midt. ”Verdensmester i høretab” er gennemført med deltagelse af unge med nedsat hørelse og fagpersoner fra det midtjyske.


Forfattere: Maria Fly Vilsbøll og Merete Birk Nielsen, Castberggård

Faglig sparring: Katrine Sumborg Mikkelsen, Hørerådgivningen – Børn & Unge, samt Katrine Gade Christiansen

Sidetal: 53

Format: 19 x 25 cm, spiralryg

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-94333-88-7

DIN GUIDE - UNGDOMSUDDANNELSE MED NEDSAT HØRELSE, PDF

PDF til download

09_Underviser_Gode raed til kommunikation under eksamen

12_Vejleder_Vejledning af elever med nedsat hoerelse

08_Underviser_Gode raed til hoerevenlig virtuel undervisning

06_Klassekammerat_Gode roed til online gruppearbejde

13_Vejleder_Eksamination af elever med nedsat hoerelse

03_Ung_Gode roed til eksamen

05_Klassekammerat_Goer en forskel

01_Ung_Gode raed til et godt studieliv

07_Underviser_Gode raed til hoerevenlig undervisning

00_Egne noter

04_Ung_Gode roed til virtuel undervisning

11_Studiestoettelaerer_Gode raed om studiestoette

14_SPS-guide

02_Ung_Stoettemuligheder

10_Underviser_Udfordringer med video og lydfiler

Ingen resultater blev fundet.

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode