DIALOG MED USÆDVANLIGE BØRN

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

275,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1009

Per Lorentzen samler i "Dialog med usædvanlige børn" erfaringer og refleksioner om opvækstvilkår for børn med komplicerede funktionsvanskeligheder og begrænsede ressourcer; børn der har medfødte eller tidligt opståede svære neurologiske skader.

Per Lorentzen har som psykolog mange års erfaringer fra sit virke som vejleder, supervisor og lærer for forældre der har børn, hvis udvikling er påvirket af svære funktionsforstyrrelser, og personale der har valgt at arbejde med sådanne "usædvanlige børn".

I bogen fortælles, hvordan følelsesmæssige erfaringer og intellektuelle refleksioner ved hjælp af teorier og forskningsresultater fra professionelle som Vygotsky og Winnicot og mange andre kan bruges til at revidere - ja i nogle tilfælde revolutionere - den traditionelle, faglige tilgang til usædvanlige børns problemer.

"Dialog med usædvanlige børn" er en refleksionsbog - ikke en metodik. Per Lorentzens tilgang er at støtte pædagoger og forældres sunde fornuft og bygge på vores erfaringer om, at alle børn vil gøre deres yderste for at tilegne sig færdigheder og forståelse for den verden, de lever i, hvis vi giver dem mulighederne.

Bogen er en "insight guide" til usædvanlige børns verden, som det kan være en god ide at bruge netop som en rejseguide, hvor man eksempelvis kan lede i stikordsregistret og finde et emne, man er særlig interesseret i og starte der.

Bogen henvender sig i første række til pædagoger, der arbejder med usædvanlige børn, men også andre faggrupper og pårørende til sådanne børn vil gennem bogen få lejlighed til sammen med forfatteren at reflektere over vilkår og muligheder for mennesker, hvis liv er helt afhængigt af andre mennesker - og vel at mærke ikke kun i barndommen.

Samtidig handler bogen om helt almindelige småbørn. Det er en opsamling af det, den nyere spædbørnsforskning har vist os om udvikling af sprog og tale hos alle menneskebørn. Teksten vil kunne informere og inspirere alle, som interesserer sig for at give børn så gode opvækstvilkår som muligt.

Forfatter: Per Lorentzen
Oversættelse: Palle Vestberg Sideantal: 295
Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-91274-99-2

Per Lorentzen samler i "Dialog med usædvanlige børn" erfaringer og refleksioner om opvækstvilkår for børn med komplicerede funktionsvanskeligheder og begrænsede ressourcer; børn der har medfødte eller tidligt opståede svære neurologiske skader.

Per Lorentzen har som psykolog mange års erfaringer fra sit virke som vejleder, supervisor og lærer for forældre der har børn, hvis udvikling er påvirket af svære funktionsforstyrrelser, og personale der har valgt at arbejde med sådanne "usædvanlige børn".

I bogen fortælles, hvordan følelsesmæssige erfaringer og intellektuelle refleksioner ved hjælp af teorier og forskningsresultater fra professionelle som Vygotsky og Winnicot og mange andre kan bruges til at revidere - ja i nogle tilfælde revolutionere - den traditionelle, faglige tilgang til usædvanlige børns problemer.

"Dialog med usædvanlige børn" er en refleksionsbog - ikke en metodik. Per Lorentzens tilgang er at støtte pædagoger og forældres sunde fornuft og bygge på vores erfaringer om, at alle børn vil gøre deres yderste for at tilegne sig færdigheder og forståelse for den verden, de lever i, hvis vi giver dem mulighederne.

Bogen er en "insight guide" til usædvanlige børns verden, som det kan være en god ide at bruge netop som en rejseguide, hvor man eksempelvis kan lede i stikordsregistret og finde et emne, man er særlig interesseret i og starte der.

Bogen henvender sig i første række til pædagoger, der arbejder med usædvanlige børn, men også andre faggrupper og pårørende til sådanne børn vil gennem bogen få lejlighed til sammen med forfatteren at reflektere over vilkår og muligheder for mennesker, hvis liv er helt afhængigt af andre mennesker - og vel at mærke ikke kun i barndommen.

Samtidig handler bogen om helt almindelige småbørn. Det er en opsamling af det, den nyere spædbørnsforskning har vist os om udvikling af sprog og tale hos alle menneskebørn. Teksten vil kunne informere og inspirere alle, som interesserer sig for at give børn så gode opvækstvilkår som muligt.

Forfatter: Per Lorentzen
Oversættelse: Palle Vestberg Sideantal: 295
Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-91274-99-2

Ingen resultater blev fundet.

Related products

FRA TILSKUER TIL DELTAGER
Denne bog henvender sig til fagfolk, som beskæftiger sig med voksne udviklingshæmmede, der har omfattende funktionsmangler eller -forstyrrelser.Per Lorentzen fortæller på sin egen meget personlige måde en række livsnære beretninger, der på én og samme tid er gribende og meget saglige.Forfatterens budskab hviler på en overbevisning om, at mennesker grundlæggende har brug for hinanden for at blive til - og fungere som - mennesker.Bogens to første dele indeholder en række praktiske og inspirerende erfaringer fra hverdagssamværet mellem svært udviklingshæmmede og deres personale. Tredje del er mere teoretisk og rummer Per Lorentzens syn på menneskeligt samvær og kommunikation.Bogen vil kunne give anledning til mange spændende faglige drøftelser, især for uddannede pædagoger, men også for uddannelsessøgende og andre, som har lyst til at udfordre den gængse praksis.Forfatter: Per LorentzenOversat og bearbejdet til dansk af Palle VestbergSideantal: 304Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-64-0

240,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode