BØRN MED MEDFØDT DØVBLINDHED OG COCHLEAR IMPLANT

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

75,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 983

Dette hæfte er baseret på arbejdet i Det nordiske netværk om cochlear implant - CI til børn med medfødt døvblindhed. Formålet med hæftet er at videreformidle informationer, erfaringer, viden, tanker og ideer om døvblindfødte børn med CI.

Hæftet handler således ikke om børn med erhvervet døvblindhed (for eksempel børn med Usher syndrom), selvom dele af indholdet også vil kunne anvendes i denne gruppe.

Hæftet formidler generelle tanker og erfaringer om udbytte af CI samt nogle cases, der viser forskellighederne i forløb og udbytte.

Der er foretaget mange undersøgelser og skrevet meget om CI til døve, seende børn. Selvom de naturligvis giver et indblik i emnet, er CI til døvblinde børn anderledes. Derfor er en beskrivelse nødvendig for at dække netop den gruppe, et emne der er lavet meget få undersøgelser og skrevet meget lidt om.

Hæftet dækker følgende områder:

 • Før operation
 • Indstilling af apparatur
 • Udbytte af cochlear implant
 • Opfølgning
 • Beskrivelse af børn med medfødt døvblindhed og cochlear implant
 • Cases 

Forfatter: Inge Mogensen, Døvblindecentret
Teksttilrettelæggelse: Thorkild Jørgensen
Sideantal: 32
Udgivelsesår: 2008

Dette hæfte er baseret på arbejdet i Det nordiske netværk om cochlear implant - CI til børn med medfødt døvblindhed. Formålet med hæftet er at videreformidle informationer, erfaringer, viden, tanker og ideer om døvblindfødte børn med CI.

Hæftet handler således ikke om børn med erhvervet døvblindhed (for eksempel børn med Usher syndrom), selvom dele af indholdet også vil kunne anvendes i denne gruppe.

Hæftet formidler generelle tanker og erfaringer om udbytte af CI samt nogle cases, der viser forskellighederne i forløb og udbytte.

Der er foretaget mange undersøgelser og skrevet meget om CI til døve, seende børn. Selvom de naturligvis giver et indblik i emnet, er CI til døvblinde børn anderledes. Derfor er en beskrivelse nødvendig for at dække netop den gruppe, et emne der er lavet meget få undersøgelser og skrevet meget lidt om.

Hæftet dækker følgende områder:

 • Før operation
 • Indstilling af apparatur
 • Udbytte af cochlear implant
 • Opfølgning
 • Beskrivelse af børn med medfødt døvblindhed og cochlear implant
 • Cases 

Forfatter: Inge Mogensen, Døvblindecentret
Teksttilrettelæggelse: Thorkild Jørgensen
Sideantal: 32
Udgivelsesår: 2008

Ingen resultater blev fundet.

Related products

KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 2
Denne bog er den anden i en serie på fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus. Denne bog handler om "Kontakt og socialt samspil".I bogen fokuseres på de grundlæggende principper for socialt samspil. Desuden skitseres udviklingsforløbet i socialt samspil i det omfang, det er vigtigt i dagligdags kommunikation med døvblinde personer, samt deres kommunikative udvikling.Bogens første del fokuserer på de dyadiske samspil eller fasen for primær intersubjektivitet.I denne fase manifesterer samspillet mellem barnet og den voksne sig på kropsligt niveau.Bogens anden del har som hovedtema de triadiske samspil eller sekundær intersubjektivitet.Serien på fire bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer. Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 96 + DVD Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-71-8

287,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 4
I denne sidste bog om medfødt døvblindhed fokuseres på "Overgang til kulturelt sprog" - hvordan personer med medfødt døvblindhed kan udforske verden, ud over de direkte kontakter de har med medlemmer af deres familier og deres omsorgspersoner. Det er opgaven at studere, hvordan de kan få adgang til den kultur, som deres medborgere deler og skaber sammen. Kapitel 1 handler om centrale og relevante syn på sprog. Døvblindhed udfordrer definitionen og de metoder, der knytter sig til beskrivelse af sprog og sprogtilegnelse. Kapitel 2 gennemgår case fortællinger fra seks forskellige lande, hvilket også visualiseres på den medfølgende video. I casefortællingerne deler forældre og professionelle en masse viden, kreativitet og villighed, for at kunne nå frem til en fælles forståelse sammen med deres døve barn eller voksne. Tredje og sidste kapitel tager fat på konstruktion af sprog som et fælles forfatterskab. Kapitlets hovedfokus lægges på typiske træk i den sproglige udvikling, der kan observeres hos mennesker med medfødt døvblindhed. Desuden fokuseres der på de kompetencer, som alle parter til døvblinde børn og voksne har brug for. Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 145 Udgivelsesår: 2010 ISBN: 978-87-91274-98-5

334,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 1
Medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Denne bog er den første af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus.Første kapitel beskriver, hvordan vi som seende og hørende partnere kan prøve at forstå denne unikke funktionsnedsættelse bedre. De karakteristiske træk ved døvblindhed beskrives i detaljer. Ligeledes beskrives, hvad disse træk betyder for de partnere, der er sammen med børn og voksne med medfødt døvblindhed. Denne forståelse er en forudsætning for at kunne være involveret i den proces, hvor kommunikation skaber fællesskab.Andet kapitel er en grundig, opdateret beskrivelse af den aktuelle population med medfødt døvblindhed.Sidste kapitel beskriver forskellige pædagogiske arbejdsmetoder, der er blevet anvendt fra døvblindetilbuddenes start til de tilbud, der findes i dag.Det teoretiske grundlag vil sammen med de grundlæggende principper i interventionsstrategierne være genstand for en grundigere beskrivelse i bog 2, 3 og 4.Serien på 4 bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer.Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 94Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-62-6

280,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 3
Denne bog er den tredje af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus, denne "At skabe mening". Bogen handler om medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Første kapitel beskriver oplevelsesbaserede gester og behandler spørgsmål som: Hvordan skaber mennesker sig mening om verden? Hvilke billeder er der tilbage i hukommelsen hos en døvblind person, hår han er afhængig af at opleve verden meget forskelligt fra sin seende/hørende partner? Andet kapitel omhandler de karakteristika, der er forbundet med en narrativ struktur, og forklarer, hvorfor det narrative aspekt er så vigtigt at fokusere på, når man er sammen med en døvblind person. Desuden beskrives, hvordan partnere bagefter i fællesskab kan konstruere oplevelsen som en livshistorie. Tredje kapitel fortæller, at vi ikke behøver detaljeret viden om de processer, der knytter sig til selve meningsdannelsen, når vi kommunikerer med børn, der oplever verden på en måde, der ligner vores. Men når det drejer sig om et barn med døvblindhed, er vi nødt til at vide mere om, hvordan disse processer forløber for at give os redskaber for en bedre forståelse af vores døvblinde partners hukommelse. Fjerde kapitel handler om fortolkningsstrategi. Hvis partnerens ordforråd er reduceret, og der tilbydes færre forskellige referencepunkter, er en bred fortolkningsstrategi væsentlig. Femte og sidste kapitel er en introduktion til bog 4, som beskæftiger sig med overgangen til kulturelt sprog og har følgende temaer: Hvordan får man tag i den døvblinde persons tanker? Hvordan skal ytringerne formes, og hvordan vælges den rigtige form? Hvordan sikrer man sig, at de kulturelle tegn forbindes med den døvblinde persons tanker? Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen JanssenSideantal: 115 sider Udgivelsesår: 2008 ISBN: 978-87-91274-83-1

326,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode