AT LÆRE AT SE

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

80,00 kr. 


På lager, leveringstid: 1-3 dage

Katalognummer: 1058

Videoanalyse er en af hjørnestenene i døvblindepædagogikken. Brugen af videoer er et effektivt værktøj i udviklingen af kommunikation, men hvordan er det nu lige, man gør?

Det kan du få et bud på, hvis du læser "At lære at se". Hæftet indeholder en model til videoanalyse, der er udviklet af National Netværksgruppe om Videoanalyse. Modellen er inspireret af Kolbs teorier om læring og indeholder seks forskellige niveauer: det indledende, det beskrivende, det analyserende, det reflekterende, det afprøvende og det filmende.

I hæftet finder du beskrivelser af de enkelte niveauer, guidelines samt en række skemaer, der skal bruges i forbindelse med videoanalysen. Du kan også læse en smule baggrundsmateriale om fortolkerens rolle og etikken i forbindelse med videoanalyse.

Målgruppen for "At lære at se" er alle, der ønsker at bruge videoanalyse i arbejdet med personer med medfødt døvblindhed. Hæftet vil desuden blive brugt i forbindelse med efteruddannelse inden for døvblindeområdet.

Forfattere: Birgitte Arild Nielsen, Bente Ramsing, Dorthe Lindberg Jensen, Helle Buelund Selling og Mona Pagnozzi
Sideantal: 52
Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-92574-32-9

Videoanalyse er en af hjørnestenene i døvblindepædagogikken. Brugen af videoer er et effektivt værktøj i udviklingen af kommunikation, men hvordan er det nu lige, man gør?

Det kan du få et bud på, hvis du læser "At lære at se". Hæftet indeholder en model til videoanalyse, der er udviklet af National Netværksgruppe om Videoanalyse. Modellen er inspireret af Kolbs teorier om læring og indeholder seks forskellige niveauer: det indledende, det beskrivende, det analyserende, det reflekterende, det afprøvende og det filmende.

I hæftet finder du beskrivelser af de enkelte niveauer, guidelines samt en række skemaer, der skal bruges i forbindelse med videoanalysen. Du kan også læse en smule baggrundsmateriale om fortolkerens rolle og etikken i forbindelse med videoanalyse.

Målgruppen for "At lære at se" er alle, der ønsker at bruge videoanalyse i arbejdet med personer med medfødt døvblindhed. Hæftet vil desuden blive brugt i forbindelse med efteruddannelse inden for døvblindeområdet.

Forfattere: Birgitte Arild Nielsen, Bente Ramsing, Dorthe Lindberg Jensen, Helle Buelund Selling og Mona Pagnozzi
Sideantal: 52
Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-92574-32-9

Ingen resultater blev fundet.

Related products

KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 2
Denne bog er den anden i en serie på fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus. Denne bog handler om "Kontakt og socialt samspil".I bogen fokuseres på de grundlæggende principper for socialt samspil. Desuden skitseres udviklingsforløbet i socialt samspil i det omfang, det er vigtigt i dagligdags kommunikation med døvblinde personer, samt deres kommunikative udvikling.Bogens første del fokuserer på de dyadiske samspil eller fasen for primær intersubjektivitet.I denne fase manifesterer samspillet mellem barnet og den voksne sig på kropsligt niveau.Bogens anden del har som hovedtema de triadiske samspil eller sekundær intersubjektivitet.Serien på fire bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer. Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 96 + DVD Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-71-8

287,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 4
I denne sidste bog om medfødt døvblindhed fokuseres på "Overgang til kulturelt sprog" - hvordan personer med medfødt døvblindhed kan udforske verden, ud over de direkte kontakter de har med medlemmer af deres familier og deres omsorgspersoner. Det er opgaven at studere, hvordan de kan få adgang til den kultur, som deres medborgere deler og skaber sammen. Kapitel 1 handler om centrale og relevante syn på sprog. Døvblindhed udfordrer definitionen og de metoder, der knytter sig til beskrivelse af sprog og sprogtilegnelse. Kapitel 2 gennemgår case fortællinger fra seks forskellige lande, hvilket også visualiseres på den medfølgende video. I casefortællingerne deler forældre og professionelle en masse viden, kreativitet og villighed, for at kunne nå frem til en fælles forståelse sammen med deres døve barn eller voksne. Tredje og sidste kapitel tager fat på konstruktion af sprog som et fælles forfatterskab. Kapitlets hovedfokus lægges på typiske træk i den sproglige udvikling, der kan observeres hos mennesker med medfødt døvblindhed. Desuden fokuseres der på de kompetencer, som alle parter til døvblinde børn og voksne har brug for. Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 145 Udgivelsesår: 2010 ISBN: 978-87-91274-98-5

334,00 kr. 
HAPTISKE SIGNALER - ET INSPIRATIONSHÆFTE
For en person med døvblindhed er det en stor udfordring at skabe sig et overblik over verden omkring sig. For hvordan holder man styr på omgivelserne, når synet og hørelsen ikke fungerer? For Alexander - en ung mand, der har gået i skole på SPK, Langelinieskolen - har løsningen været haptiske signaler. Kort fortalt er haptiske signaler en taktil måde at kommunikere på, som hurtigt kan give personen med døvblindhed overblik over rummet, han befinder sig i, hvem der er til stede og andre rumlige og sociale informationer.I dette hæfte kan du læse om, hvordan personalet på Langelinieskolen har arbejdet med introducere haptiske signaler for Alexander og få dem gjort til en naturlig del af deres fælles kommunikation.Arbejdet startede i 2009 og sluttede cirka tre år senere. Ved projektets afslutning havde Alexander fået en ekstra dimension i sin kommunikation, og personalet omkring ham oplevede, at de haptiske signaler gav Alexander flere handlemuligheder og strategier, bl.a. i forhold til at opnå social kontakt. Hæftet om haptiske signaler er tænkt som en inspiration til alle, der vil undersøge, om haptiske signaler kan bruges i deres arbejde med personer med medfødt døvblindhed. Teksten beskriver ret udførligt, hvordan personalet på Langelinieskolen har grebet opgaven an, og på den medfølgende dvd man se eksempler på brugen af haptiske signaler og det udbytte, som Alexander har fået af den nye kommunikationsform. Forfattere: Camilla Kjær, Klaus Aagaard Pedersen, Steen Winther Clausen og Thomas Eeg Jessen Faglig konsulent: Bettina Kastrup Pedersen Foto: Magnus Møller Videoredigering: Big Beard Production Sideantal: 32 + dvd Udgivelsesår: 2013 ISBN: 978-87-92574-31-2

125,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 1
Medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Denne bog er den første af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus.Første kapitel beskriver, hvordan vi som seende og hørende partnere kan prøve at forstå denne unikke funktionsnedsættelse bedre. De karakteristiske træk ved døvblindhed beskrives i detaljer. Ligeledes beskrives, hvad disse træk betyder for de partnere, der er sammen med børn og voksne med medfødt døvblindhed. Denne forståelse er en forudsætning for at kunne være involveret i den proces, hvor kommunikation skaber fællesskab.Andet kapitel er en grundig, opdateret beskrivelse af den aktuelle population med medfødt døvblindhed.Sidste kapitel beskriver forskellige pædagogiske arbejdsmetoder, der er blevet anvendt fra døvblindetilbuddenes start til de tilbud, der findes i dag.Det teoretiske grundlag vil sammen med de grundlæggende principper i interventionsstrategierne være genstand for en grundigere beskrivelse i bog 2, 3 og 4.Serien på 4 bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer.Redaktører: Inger Rødbroe og Marleen Janssen Sideantal: 94Udgivelsesår: 2007 ISBN: 978-87-91274-62-6

280,00 kr. 
KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED 3
Denne bog er den tredje af i alt fire bøger om medfødt døvblindhed og kommunikation. Hver bog har sit eget faglige fokus, denne "At skabe mening". Bogen handler om medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention. Første kapitel beskriver oplevelsesbaserede gester og behandler spørgsmål som: Hvordan skaber mennesker sig mening om verden? Hvilke billeder er der tilbage i hukommelsen hos en døvblind person, hår han er afhængig af at opleve verden meget forskelligt fra sin seende/hørende partner? Andet kapitel omhandler de karakteristika, der er forbundet med en narrativ struktur, og forklarer, hvorfor det narrative aspekt er så vigtigt at fokusere på, når man er sammen med en døvblind person. Desuden beskrives, hvordan partnere bagefter i fællesskab kan konstruere oplevelsen som en livshistorie. Tredje kapitel fortæller, at vi ikke behøver detaljeret viden om de processer, der knytter sig til selve meningsdannelsen, når vi kommunikerer med børn, der oplever verden på en måde, der ligner vores. Men når det drejer sig om et barn med døvblindhed, er vi nødt til at vide mere om, hvordan disse processer forløber for at give os redskaber for en bedre forståelse af vores døvblinde partners hukommelse. Fjerde kapitel handler om fortolkningsstrategi. Hvis partnerens ordforråd er reduceret, og der tilbydes færre forskellige referencepunkter, er en bred fortolkningsstrategi væsentlig. Femte og sidste kapitel er en introduktion til bog 4, som beskæftiger sig med overgangen til kulturelt sprog og har følgende temaer: Hvordan får man tag i den døvblinde persons tanker? Hvordan skal ytringerne formes, og hvordan vælges den rigtige form? Hvordan sikrer man sig, at de kulturelle tegn forbindes med den døvblinde persons tanker? Redaktører: Jacques Souriau, Inger Rødbroe og Marleen JanssenSideantal: 115 sider Udgivelsesår: 2008 ISBN: 978-87-91274-83-1

326,00 kr. 
KOMMUNIKATIVE RELATIONER
"Kommunikative relationer" handler om, hvordan mennesker med medfødt døvblindhed kan udvikle sig kommunikativt og personligt i relationer med seende/hørende partnere. Når det lykkes, er det fordi de seende/hørende partnere har haft tilgang til teoretisk viden om udvikling og specialpædagogiske strategier baseret på de kropslige sanser. I bogen præsenteres to modeller, som kan bruges af døvblindfødtes partnere, når de sammen analyserer videoklip for at planlægge detaljerede indsatser. Modellerne bygger på principper fra udviklingsteori og dialogisk teori samt fra viden om medfødt døvblindhed og de pædagogiske strategier, som er udviklet sammen med døvblindfødte. Indsatserne fokuserer på at styrke de grundlæggende kommunikative processer - partnernes vedvarende rettethed mod hinanden, gensidighed i udvekslingerne mellem partnerne og stabilitet i udvekslingerne - for gradvist at kunne øge kompleksiteten og dermed den kommunikative udvikling. "Kommunikative relationer" henvender sig til konsulenter og andre fagpersoner, som har udredning og planlagt intervention som en del af deres daglige arbejde. Derudover vil det pædagogiske analyseværktøj kunne anvendes af professionelle og forældre, som har en direkte partnerrolle i forhold til mennesker med medfødt døvblindhed. Materialet vil ligeledes med fordel kunne anvendes til personaleuddannelse og i vejledningsforløb. Fagpersoner, der arbejder med personer med andre funktionsnedsættelser, som medfører store kommunikationsproblemer, vil også kunne drage nytte af denne bog. Bogen er skrevet af Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe, som også står bag klassikeren "At skabe kommunikation med døvblindfødte", bedre kendt som Udviklingsprofilen. Oprindeligt skulle denne bog blot have været en opdatering af Udviklingsprofilen, men arbejdet har grebet om sig og man kan roligt sige, at "Kommunikative relationer" er andet og mere end en opdatering. Det er en helt ny og selvstændig bog. Bogen er udgivet i samarbejde med Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri. Forfattere: Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe Sideantal: 184 Udgivelsesår: 2013 ISBN: 978-87-92574-29-9

325,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode