APP - TAKTIL TEGNAPP

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

0,00 kr. 


Se i beskrivelsen, hvordan materialet hentes.

Katalognummer: SW10023

Download på App Storegoogle-play-badge

Taktil TegnApp er en ordbog, som giver dig mulighed for at søge og finde de taktile tegn, du står og mangler. 

Du får en kort video, hvor to fagprofessionelle viser dig, hvordan det søgte tegn udføres. Appen giver yderligere mulighed for at oprette mapper med foretrukne tegn, afspille videoer i slowmotion og loop.

Appen er gratis og henvender sig især til pårørende og personale til personer med døvblindhed. Taktil TegnApp indeholder ved lanceringen en begrænset mængde tegn. Der opdateres løbende med flere.

Download på App Storegoogle-play-badge

Taktil TegnApp er en ordbog, som giver dig mulighed for at søge og finde de taktile tegn, du står og mangler. 

Du får en kort video, hvor to fagprofessionelle viser dig, hvordan det søgte tegn udføres. Appen giver yderligere mulighed for at oprette mapper med foretrukne tegn, afspille videoer i slowmotion og loop.

Appen er gratis og henvender sig især til pårørende og personale til personer med døvblindhed. Taktil TegnApp indeholder ved lanceringen en begrænset mængde tegn. Der opdateres løbende med flere.

Ingen resultater blev fundet.

Relaterede produkter

APP - EN MUSIKALSK REJSE GENNEM REGNSKOVEN
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store eller Google Play.Appen ”En musikalsk rejse” er en del af materialet ”En musikalsk rejse gennem regnskoven”, som er udviklet til børn med hørenedsættelse i alderen 2½ til 6 år. Materialet er et træningsmateriale, som med en legende tilgang integrerer ta­lesproglige færdigheder og musik. Appen indeholder lydspor med instrumentlyde, sange og baggrundsmelodier til materialet. Udover appen består ”En musikalsk rejse gennem regnskoven” af en aktivitetsbog samt nogle dyrekort.

0,00 kr. 
APP - HØR HVA’ JEG CI’ER – FOR UNGE OG VOKSNE CI-BRUGERE: HØR HVA’ JEG CI’ER-APPEN
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store. Til smartphones og tablets Hør hva’ jeg CI’er-appen er udviklet til unge og voksne CI-brugere, der skal træne deres hørelse med CI. Appen indeholder lydfiler til øveord og -sætninger i Træningshæfte 1, 2 og 3 i Hør hva’ jeg CI’er-serien. Alle ord og sætninger er indtalt af både en mand og en kvinde, og de er indspillet to gange. Alle gentagelserne lyder ens, men der er alligevel den lille variant, der kommer med det talte sprog. Dialekten er vestsjællandsk dialekt, sådan cirka, og der er taget udgangspunkt i hverdagssproget.  I appen kan du:Lytte til ord og sætningerLytte med eller uden baggrundsstøjBruge appen uden tale, men med baggrundsstøj CI-brugerens hørekonsulent bør vejlede den enkelte CI-bruger om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at træne for netop ham/hende. Appen er en del af Hør hva’ jeg CI’er-serien, som er beregnet til at støtte hjemmetræningen i den første tid med CI. Serien er et supplement til den høretræning, som CI-brugeren får tilbudt hos sin hørekonsulent. Hør hva’ jeg CI’er-serien blev udgivet første gang i 2015 af CSU-Slagelse og er i 2021 blevet opdateret og overdraget fra CSU-Slagelse til Materialecentret. I forbindelse med overdragelsen er serien blevet udvidet fra 8 til 13 hæfter, og den oprindelige cd er lavet til denne app, som kan downloades til smartphone og tablet fra App Store og Play Butik. Tekst: Sidsel Aas Mortensen, cand.mag. i audiologopædi, Lea Søndergaard, cand.mag. i audiologopædi, og Inger Juul, tale-hørepædagog, alle fra CSU-SlagelseIndspilningsleder, speak: Sidsel Aas MortensenIndtalt af: Sidsel Aas Mortensen, Troels Jensen, Tilden Hagen Stevelt, Sigurd ThomasenStøjfiler: Dorthe Mølgaard, hørekonsulent, Tale-Høre-Syn Aabenraa, og Carsten Daugaard, civilingeniør – elektronik, FORCE TechnologyLogo: Hasse Borg SøegrenUdgivelsesår: 2021

0,00 kr. 
APP - BØRNEVÆRELSET
NB: App'en kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! ’Børneværelset’ er primært beregnet til at træne ord, tegn og sproglig bevidsthed, selvfølgelig med udgangspunkt i legesager og andre ting, man typisk kan finde i et børneværelse. Målgruppen er børn med høretab og børn som bruger tegnbaseret kommunikation samt de voksne omkring dem. I ’Børneværelset’ er der i alt fem spil, som hver især kan spilles i en version med tegn og lyd samt i en version udelukkende med lyd. På forsiden (nederst til højre) kan du vælge den version, som passer til dig. Hvis du vælger at spille versionen med tegn, vil du i hvert spil få vist tegn for de ting, der arbejdes med. Tegnet bliver vist i en pop-up- skærm, og du kan vælge at få vist tegnet flere gange eller i slowmotion, ved at bruge ikonerne i bunden af skærmen. Spiller du udelukkende med lyd, vil du få læst ordene højt i stedet for at få vist tegn.Ide og programmering: MaterialecentretIllustrationer: Tegner BrunoUdgivelsesår: 2015

0,00 kr. 
APP - SPYRUN
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store eller Google Play. Til smartphones og tablets.Appen SpyRun er udviklet til børn og unge med Auditory Processing Disorder, i daglig tale APD, som et supplement til anden indsats omkring barnet. I appen trænes lytning i støj, evnen til at separere lyde der høres samtidig (dikotisk lytning) og retningshørelse på en sjov og medrivende måde. Stereolyd er essentiel, og appen er udviklet til brug med hovedtelefoner – og skal altså ikke afspilles direkte på højtaleren i tablet eller smartphone. Hvis spilleren anvender høreapparater, så undersøg, hvordan lyden bedst muligt kan overføres til høreapparaterne – det kan fx være via høreteknisk udstyr eller via bluetooth, alt efter hvilke muligheder spilleren har til rådighed med sit udstyr. Det er afgørende, at lyden høres i stereo i passende lydstyrke. Appen er udviklet i et samarbejde mellem studerende fra Mediologi på Aalborg Universitet, Hørerådgivningen – Børn & Unge og Materialecentret.

0,00 kr. 
APP - BADEVÆRELSET
NB: App'en kan ikke bestilles frit via denne hjemmeside. Den kan downloades i App Store til iPad. Klik på ikonet herover! Høretræning 2021 blev oprindelig udgivet som CD – ROM i 2002 og var tænkt som erstatning for/supplement til de traditionelle lydbånd, der blev anvendt som materiale i høreundervisningen i Danmark.  Fordelene ved en digital udgave var og er stadig:  · at man hurtigt kan skifte imellem de forskellige lyde - der skal ikke spoles  · at det er nemmere at motivere til en arbejdsindsats, når materialet er kønt og spændende at se på  · at man kan betragte lydkilden  · at det valgte medie har givet os mulighed for at lave tillægsfunktioner: Tegn, selvstudie, "gæt en lyd" og dansk udtale. Høretræning 2021 kommer til at indeholde lyde fra ca. 70 lydkilder - når alle 5 miljøer er udgivet. Lydkilderne, der er anvendt i materialet, er udvalgt i samarbejde med lærere, som arbejder med høretræning til børn, unge og voksne med HA eller CI.  Ud fra valget af lydkilder er der blevet designet fem miljøer, hvor netop disse lydkilder er indplaceret.    Projektkoordinering og ide: Materialecentret.  Projektledelse, design, grafik, lyd og programmering: AM Produktion MultiMedia.  Tegnillustrationer: Rimmer og Jensen Marketing.  Speak: Jens-Vilhelm Weber, m.fl.  Intromusik: Kent Lykke Kurtzmann   

0,00 kr. 
APP - STØJAPP
NB: Appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal downloade den i enten App Store eller Google Play. Klik på ikonet herover! Støjapp er et redskab til talehørepædagoger, som skal træne skelneevne i støj hos børn med APD. Appen indeholder forskellige støjtyper med varierende volumen, f.eks. aftenselskab, frikvarter og indkøbscenter, som man frit kan vælge imellem, alt efter hvad man ønsker at træne.I undervisningen bruges appen sammen med den opgave, barnet skal udføre. Talehørepædagogen giver indledningsvis en instruktion i opgaven og informerer om, at der sættes baggrundsstøj på. Eksempler kunne være: "Jeg sætter baggrundsstøj på og læser en tekst op. Bagefter skal du gengive teksten" eller "du skal nu høre nogle korte og lange lyde. Jeg sætter baggrundsstøj på, og så skal du fortælle mig, om lyden er lang eller kort". Andre opgaver kan være at høre, om en lyd er svag eller kraftig, om en lyd er diskant eller bas, om talen er hurtig eller langsom. Det er vigtigt at give instruktionen, inden støjappen tændes, så man er sikker på, at barnet kan høre instruktionen.Når man træner skelneevne i støj hos et barn med APD, er det vigtigt, at man først arbejder på sætningsniveau, derefter ordniveau, så stavelsesniveau og til sidst fonemniveau. På denne måde arbejder man fra et nemt til et svært niveau. Man skal i øvrigt være opmærksom på, om eleven har mulighed for mundaflæsning eller ej, da dette kan give forskellige resultater i barnets skelneevne.Appen er gratis og findes til både IOS og Android. Som nævnt oven for kan den downloades i App Store og Google Play.Programmering: MaterialecentretIndsamling og kalibrering af lyde: DELTAFaglig konsulent: Dorthe MølgaardUdgivelsesår: 2015

0,00 kr. 
APP - KEND KROPPEN
NB: "Kend kroppen app" kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! Appen giver mulighed for at arbejde med 3-7 årige omkring kropsbevidsthed. Appen tilbyder foruden de elementer, som findes i papirudgaven også levende Tegnsprogstegn og tegn til tale. Appen er bygget op, så der i venstre side er en værktøjskasse. I værktøjskassens øverste boks er alle kropsdelene. I den nederste boks er der mulighed for at vælge køn, hud, tale eller tegn. Tryk på et element og hold fingeren på elementet, til det bevæger sig. Så kan du føre det over i højre side, hvor kroppen samles. Niveau 2 er svær, fordi der ikke findes noget rigtigt og forkert i det. Tryk på hjemknappen øverst i Højre hjørne for at komme tilbage til hovedmenuen. Appen kan kun downloades til iPad. Den kan ikke hentes ind på hverken iPhone, androide telefoner eller androide tablets. 

0,00 kr. 
APP - MINIMALE PAR I TIVOLI
NB: "Minimale par i tivoli" kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store.  Har dit barn brug for at træne evnen til at skelne lyde, der ligger tæt op ad hinanden? Minimale par i tivoli er udviklet til børn med høretab i børnehave- og indskolingsalder og har til formål at træne skelneevnen hos disse børn. Det gøres i et legende miljø – et tivoli – med både andedam, lykkehjul, skattejagt, bilræs og ballonpop. Her optjener barnet guldmønter ved at skelne ord. Hvis der er brug for "et frikvarter", kan barnet bruge de optjente guldmønter i tivoliets butik til at købe tøj og ting til spilfiguren, eller "Mit værelse" kan besøges. Inde i værelset kan barnet klæde spilfiguren på med det tøj og de ting, som er købt i butikken. Appen er udviklet af Materialecentret i samarbejde med talehørepædagoger, der har stor erfaring med og viden om børn med høretab. Indhold:Syv kategorier af minimale par med fem minimale ordpar i hver. Kategorierne er: l-n, d-t, m-n, b-p, k-g, l-s, kn-kl i forlyd.Mulighed for at oprette egne minimale ordpar.Fire spil, hvor de minimale ordpar trænes, og guldmønter optjenes.En butik, hvor de optjente guldmønter kan bruges til at købe tøj og ting til spilfiguren."Mit værelse", hvor man kan klæde spilfiguren på med det tøj og de ting, man har købt. Appen er lavet til brug på iPad, og den kan downloades gratis i App Store.Programmering og illustrationer: MaterialecentretFaglig konsulent: Christa ThomsenUdgivelsesår: 2014, 2. udg.: 2020

0,00 kr. 
APP - HOBBYRUMMET
NB: App'en kan ikke bestilles frit via denne hjemmeside. Den kan downloades i App Store til iPad. Klik på ikonet herover! ”Høretræning 2023 - hobbyrummet” er en app, som henvender sig til de børn, unge og voksne, som har brug for at træne hørelsen. I ”Høretræning 2023 - hobbyrummet” kan du: • høre hvordan lydkilden lyder, samtidig med at du betragter lydkilden • se tegnet for den enkelte lydkilde • høre udtale af lydkilden • træne lydene i en lille quiz "Hobbyrummet" er baseret på Materialecentrets tidligere CD-ROM-udgivelse "Høretræning 2002". Hobbyrummet er den tredje af fem Apps, som har deres udspring i Høretræning 2002. 

0,00 kr. 
APP - TEGNAPP
NB: TegnApp kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store eller Google Play.  Bruger du tegnsprog eller tegn til tale? Arbejder du med nogen, som gør? Eller er der nogen i din familie? Så er Tegnapp noget for dig.Tegnapp er Danmarks første appilkation, der er baseret på tegnsprog. Det er en ordbog, som giver dig mulighed for at søge og finde de tegn, du lige står og mangler. Og du får ikke bare et billede af tegnet – med Tegnapp får du også en kort video, hvor en professionel tegnsprogstolk viser dig, hvordan tegnet skal laves.Features:Søg på de ord, du mangler et tegn forSe mere end 6000 videosekvenser med tegnSe tegnene igen og igen med den indbyggede loop-funktionOpret mapper med dine foretrukne tegnFå let og hurtig adgang til håndalfabetetFå vist tegnet i slowmotion på iPhones og iPads og få alle detaljer med  TegnApp findes i versioner til IOS-telefoner og -tablets og til smartphones og tablets, der bruger Android som styresystem. Den kan downloades gratis i App Store og Google Play.Ide: MaterialecentretProgrammering: OnlimitedUdgivelsesår: 2012

0,00 kr. 
APP - TRYLLEDRIKKEN: HEKSENS SKOV
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store. Klik på ikonet herover! ”Trylledrikken: Heksens skov” er en app til iPads. Den er udviklet til det mindre barn med høretab, som har brug for at træne evnen til at opfatte, skelne og genkende lyd. Målet med appen er, at barnet får en øget auditiv opmærksomhed, auditiv diskrimination og auditiv hukommelse i forhold til dyrelyde og dyrenavne, sætninger og rim. Tanken bag appen er, at spilleren skal sammenkæde dyrelyde med dyrets navn samt fremsige ytringer, sætninger og rim om dyret. ”Trylledrikken” er udviklet til en undervisningssituation, hvor barnet sidder sammen med talehørepædagogen eller en anden voksen, som har et tæt samarbejde med talehørepædagogen. Den voksne kan således under spillet hjælpe barnet med opgaverne, som til tider kan være svære.”Trylledrikken: Heksens skov” er scene 2 fra pc-spillet ”Trylledrikken” fra 2011.Spillet indeholder tre niveauer med følgende indhold: Niveau 1: Opgave 1. Finde dyrelyd og dyr, der passer sammenOpgave 2. Høre lydene og sige dyrenes navne i rigtig rækkefølgeNiveau 2:Opgave 3. Indlære og eftersige sætninger om dyrOpgave 4. Fremsige sætninger om dyrNiveau 3:Opgave 5. Indlære et rim og sige dyrets navnOpgave 6. Fremsige en del af et rim Du finder appen i App Store ved at søge på "Trylledrikken" eller "heksens skov". Den er gratis at downloade.

0,00 kr. 
APP - TRYLLEDRIKKEN: TROLDENS GROTTE
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store. Klik på ikonet herover! ”Trylledrikken: Troldens grotte” er en app, som er udviklet til mindre børn (primært i førskolealderen) med høretab, som har brug for at træne evnen til at opfatte, skelne og genkende lyd. Målet med appen er, at barnet får en øget auditiv opmærksomhed, auditiv diskrimination og auditiv hukommelse i forhold til lyde – i ro og med baggrundsstøj. ”Trylledrikken” er udviklet til en undervisningssituation, hvor barnet sidder sammen med talehørepædagogen eller en anden voksen, som har et tæt samarbejde med talehørepædagogen. Den voksne kan således under spillet hjælpe barnet med opgaverne, som til tider kan være svære. ”Trylledrikken: Troldens grotte” er identisk med scene 1 fra pc-spillet ”Trylledrikken” fra 2011. Spillet indeholder tre niveauer med følgende indhold: Niveau 1: Opgave 1. Skelne lyd/ikke lyd: Lyden af en hund der gør skal skelnes fra ingen lyd. Opgave 2. Skelne mellem rigtig/anden lyd, to lyde Opgave 3. Skelne mellem rigtig/anden lyd, tre lyde Niveau 2: Opgave 4. Skelne og huske en, to og til sidst tre forskellige lyde i rigtig rækkefølge. Opgave 5. Skelne og huske en, to og til sidst tre forskellige lyde i rigtig rækkefølge i baggrundsstøj. Niveau 3: Opgave 6. Skelne og huske fire forskellige lyde i rigtig rækkefølge. Opgave 7. Skelne og huske én, to tre og fire forskellige lyde i rigtig rækkefølge i talestøj.

0,00 kr. 
APP - BØRNESANGE MED TEGN
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store. ’Børnesange med tegn’ er en iPad-app, som er lavet til små børn, der bruger tegnsprog eller tegn til tale. App’en er lavet som et kompenserende læremiddel, der kan understøtte børnenes sproglige udvikling på en sjov og visuel måde, bl.a. i forhold til sprogforståelse og rytmik. Den indeholder 13 kendte børnesange, som fremføres i langsomt tempo med støttetegn. Tegnene er hentet fra dansk tegnsprog, men synges på tegndansk. 'Børnesangen med tegn' er gratis og kan downloades fra App Store. Du finder den nemmest ved bare at søge på navnet. 

0,00 kr. 
APP - KOMMUNIKATIONSPAS
NB: Denne app kan ikke bestilles via Materialecentrets hjemmeside. Den skal downloades i App Store, hvor du finder den ved at søge efter "Kommunikationspas". Et kommunikationspas er et redskab, som kan lette og forbedre kommunikationen mellem mennesker uden talesprog (herefter omtalt som hovedpersonen) og deres omgivelser. Det er særligt beregnet til dem, som ikke kender hovedpersonen uden talesproget indgående, men alligevel har et behov for at kommunikere med ham eller hende. Det kan eksempelvis være nyansatte eller vikarer på et tilbud.Kommunikationspasset er et redskab, som har været brugt i professionelle sammenhænge i en årrække. Det har typisk været udformet som et lille hæfte, hvor de væsentligste oplysninger om hovedpersonen er samlet. Det giver personen mulighed for nemt og hurtigt at præsentere sig for nye mennesker, som derved får en mulighed for at sætte sig ind i, hvordan og på hvilke måder, de skal kommunikere med personen. En slags kommunikativ brobygger.Denne app-version bygger på de grundlæggende tanker og ideer, som traditionelle kommunikationspas er udarbejdet efter. Men det digitale kommunikationspas har en række fordele i forhold til printede versioner. Den digitale version giver bl.a. mulighed for at bruge videoeksempler til at illustrere kommunikationen, ligesom det gør øger brugervenligheden væsentlig. Både for dem der udfylder kommunikationspasset, og for dem som skal bruge det.Det digitale kommunikationspas er udviklet i et samarbejde mellem Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), Specialbørnehjemmene og Sødisbakke, som alle er en del af specialsektoren i Region Nordjylland.  Appen er gratis og findes udelukkende i en version til iPads. Du kan downloade den i App Store, og du finder den nemmest ved at søge efter "kommunikationspas". Kommunikationspasset er lavet til brug på private iPads. Det er ikke lovligt at bruge den på institutioners iPads eller andre offentligt ejede tablets. 

0,00 kr. 
APP - HUSK MED TEGN
OBS: appen kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Du skal selv downloade den via App Store. ”Husk med tegn” er et vendespil, som har til formål at styrke den visuelle og sproglige arbejdshukommelse hos børn, som bruger tegnsprog eller tegn til tale. Samtidig kan det være med til at styrke den selektive/visuelle opmærksomhed og skelneevne. Spillet indeholder er et klassisk vendespil med den tilføjelse, at spilleren får vist en kort video af et tegn, når de vender to ens. Tegnet er selvfølgelig for det, der var på de vendte kort. Vendespillet kan spilles på tre sværhedsgrader, nemlig med 6, 12 eller 24 kort, så der bør være et niveau, der kan udfordre de fleste børn.  "Husk med tegn" er udviklet til iPads og kan downloades gratis i App Store. Idé, programmering og illustrationer: Materialecentret Udgivelsesår: 2014

0,00 kr. 
APP - FORDI-KORT
Appen til Ipad indeholder 12 små sekvenser, der er bygget op omkring årsag og virkning. Hver sekvens indeholder fire illustrationer og starter med en illustration, som man kan stille spørgsmålet ”hvorfor?” til. De tre øvrige illustrationer i sekvensen giver hver især en svarmulighed – altså et ”fordi”.Et eksempel: Hvorfor har drengen ondt i maven?Fordi han har spist en pæreFordi han har spist for meget slikFordi drengen har slået hamHvis ikke billederne er tilstrækkelige som støtte for en samtale, kan filmklippene i appen være med til at understøtte det sproglige arbejde. Filmklippene kan afspilles med: TaleTale + tegnsprogTegnsprogTegn til taleDet kan anbefales at anvende den trykte udgave af Fordi-kort som et supplement til appen.

0,00 kr. 
APP - HAVEN
NB: App'en kan ikke bestilles frit via denne hjemmeside. Den kan downloades i App Store til iPad. Klik på ikonet herover!Høretræning 2021 blev oprindelig udgivet som CD – ROM i 2002 og var tænkt som erstatning for/supplement til de traditionelle lydbånd, der blev anvendt som materiale i høreundervisningen i Danmark.   Fordelene ved en digital udgave var og er stadig:  at man hurtigt kan skifte imellem de forskellige lyde - der skal ikke spolesat det er nemmere at motivere til en arbejdsindsats, når materialet er kønt og spændende at se på  at man kan betragte lydkilden  at det valgte medie har givet os mulighed for at lave tillægsfunktioner: Tegn, selvstudie, "gæt en lyd" og dansk udtale.Høretræning 2021 kommer til at indeholde lyde fra ca. 70 lydkilder - når alle 5 miljøer er udgivet. Lydkilderne, der er anvendt i materialet, er udvalgt i samarbejde med lærere, som arbejder med høretræning til børn, unge og voksne med HA eller CI.Ud fra valget af lydkilder er der blevet designet fem miljøer, hvor netop disse lydkilder er indplaceret.Projektkoordinering og ide: Materialecentret.  Projektledelse, design, grafik, lyd og programmering: AM Produktion MultiMedia.  Tegnillustrationer: Rimmer og Jensen Marketing.  Speak: Jens-Vilhelm Weber, m.fl.  Intromusik: Kent Lykke Kurtzmann 

0,00 kr. 
APP - 2- OG 3-BILLEDHISTORIER
NB: ”2- og 3- billedhistorier” kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! ”2- og 3- billedhistorier” er et af Materialecentrets særdeles attraktive trykte materialer, som her er digitaliseret og udgivet som en app. Denne app kan du frit downloade til iPad fra App Store. Appen indeholder 20 små hverdagshistorier som illustrerer korte handlingsforløb. Du kan i appen vælge mellem sekvenser på to billeder eller tre billeder. Når du har valgt et handlingsforløb, kan du se den valgte sekvens og iagttage, hvordan tegnbrugere foreslår at fortælle den enkelte handling. Du kan vælge at få den valgte historie fortalt på tegnsprog eller med tegn til tale – begge valg kan suppleres med tekst og tale. Når der arbejdes med et af handlingsforløbene på appen, kan du evt. finde den samme sekvens på billedkortene i det trykte materiale (katalog nr. 603), og ud fra dette kan du lade eleven fortælle sin version af historiens handlingsforløb. Dette kan danne grundlag for sammenligning og dialog om handlingsforløb - et glimrende udgangspunkt for sprogarbejde. 

0,00 kr. 
APP - ABE EFTER
NB: App'en kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den kan downloades i App Store. Klik på ikonet herover! ”Abe efter” er et værktøj, som med professionel instruktion kan bidrage til hjemmetræning for børn og unge med mundmotoriske udfordringer. Appen: · er et praktisk og smart supplement til arbejdet med mundmotoriske øvelser · giver professionelle mulighed for at anvende medfølgende instruktionsvideoer · giver professionelle mulighed for at inddrage egne instruktionsvideoer · giver eleven mulighed for at se de enkelte instruktionsvideoer · giver eleven mulighed for at benytte kamerafunktionen som et spejl · giver eleven mulighed for at gentage øvelser/øvelsesrækker fra instruktionsvideoerne · giver mulighed for at hjemmetræne med videoinstruktionerne

0,00 kr. 
APP - PASSER DEN?
NB: "Passer den" kan ikke bestilles via denne hjemmeside. Den skal downloades i App Store. Klik på ikonet herover! 'Passer den?' er et  sammenligningsspil til småbørn med behov for tegnstøttet kommunikation. Spillets formål er at arbejde med tidlig sprogstimulering bl.a. gennem brug af  enkelttegn. I 'Passer den?' har I mulighed for at vælge mellem seks forskellige ordkatagorier, eksempelvis mad eller tøj og sko. Desuden skal i vælge, om barnet skal spille med to, fire eller seks brikker. Når I er klar til at spille, skal barnet trække en figur fra siden af skærmen og og slippe figuren i den silhuet, der passer til den. Når barnet har klaret det, popper der en video op på skærmen, der viser tegnet for det pågældende ord, eksempelvis sko eller agurk. Spillet er lavet til brug på iPad. Det er gratis og kan downloades i App Store. Du finder det ved at søge på 'passer den' i søgefeltet.Ide, programmering og illustrationer: MaterialecentretUdgivelsesår: 2014

0,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode