APD - En guide til praksis

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

100,00 kr. 


Katalognummer: 1434

”APD – En guide til praksis” er 2. udgave af den for mange velkendte ”lille grønne bog” om Auditory Processing Disorder, i daglig tale kaldet APD. ”APD – En guide til praksis” indeholder undervisningsideer og undervisningsvejledning til tale-hørekonsulenter, som skal arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med APD. 

Bogen indeholder dels en teoretisk og dels en praktisk del. Den praktiske del består af et idekatalog til auditiv træning med øvelser inden for APD-testbatteriets deltest: Generelle lytteøvelser, Filtered Words, Dichotic Digits, Gaps in Noise og Binaural Masking Level Difference.

Idekataloget efterfølges af en lang række kopiark, bl.a. med ordlister til en stor del af de beskrevne øvelser. Kopiarkene kan også downloades, se ovenfor under fanen ”Downloads”.

Målgruppen for ”APD – En guide til praksis” er, som titlen antyder, fagpersoner i bl.a. PPR, som har brug for inspiration og et konkret udgangspunkt for den auditive træning med børn og unge, der er diagnosticeret med APD. Denne 2. udgave af bogen er udarbejdet af Stine Borges fra Hørerådgivningen – Børn & Unge, Pia Møller fra PPR Tønder, Maria Møldrup fra Odenses Børne/unge høreteam og Dorthe Mølgaard fra Tale-Høre-Syn Aabenraa.


Forfattere: Stine Borges, Pia Møller, Maria Møldrup og Dorthe Mølgaard

Faglig sparring: Charlotte Felk, Ulla Carl, Juliane Sofie Krøijer, Christina Ahler og Rikke Schnack-Petersen

Format: A4 med ringe

Sideantal: 76

Udgivelsesår, 2. udgave: 2023

”APD – En guide til praksis” er 2. udgave af den for mange velkendte ”lille grønne bog” om Auditory Processing Disorder, i daglig tale kaldet APD. ”APD – En guide til praksis” indeholder undervisningsideer og undervisningsvejledning til tale-hørekonsulenter, som skal arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med APD. 

Bogen indeholder dels en teoretisk og dels en praktisk del. Den praktiske del består af et idekatalog til auditiv træning med øvelser inden for APD-testbatteriets deltest: Generelle lytteøvelser, Filtered Words, Dichotic Digits, Gaps in Noise og Binaural Masking Level Difference.

Idekataloget efterfølges af en lang række kopiark, bl.a. med ordlister til en stor del af de beskrevne øvelser. Kopiarkene kan også downloades, se ovenfor under fanen ”Downloads”.

Målgruppen for ”APD – En guide til praksis” er, som titlen antyder, fagpersoner i bl.a. PPR, som har brug for inspiration og et konkret udgangspunkt for den auditive træning med børn og unge, der er diagnosticeret med APD. Denne 2. udgave af bogen er udarbejdet af Stine Borges fra Hørerådgivningen – Børn & Unge, Pia Møller fra PPR Tønder, Maria Møldrup fra Odenses Børne/unge høreteam og Dorthe Mølgaard fra Tale-Høre-Syn Aabenraa.


Forfattere: Stine Borges, Pia Møller, Maria Møldrup og Dorthe Mølgaard

Faglig sparring: Charlotte Felk, Ulla Carl, Juliane Sofie Krøijer, Christina Ahler og Rikke Schnack-Petersen

Format: A4 med ringe

Sideantal: 76

Udgivelsesår, 2. udgave: 2023

Kopisider til APD bogen

Kopisider til APD

Grp B_Filtered Words_Oevelse 21

Grp A_Generelle lytteoevelser_Oevelse 9

Grp D_Gaps in Noise_Oevelse 36

Grp C_Dichotic Digits_Oevelse 27

Grp D_Gaps in Noise_Oevelse 33

Grp A_Generelle lytteoevelser_Oevelse 10

Grp B_Filtered Words_Oevelse 13

Grp C_Dichotic Digits_Oevelse 32

Grp B_Filtered Words_Oevelse 18

Grp E_Spoergsmael ifm udredning af APD_Boernehaven

Grp E_Spoergsmael ifm udredning af APD_Skolen

Grp B_Filtered Words_Oevelse 19

Grp E_Evalueringsskema ifm brug af HTU ved APD

Grp A_Generelle lytteoevelser_Oevelse 11

Grp C_Dichotic Digits_Oevelse 30

Grp A_Generelle lytteoevelser_Oevelse 8

Grp E_Undervisningsark

Grp C_Dichotic Digits_Oevelse 25

Grp B_Filtered Words_Oevelse 17

Grp E_Forslag til oevelser i hjemmet

Grp B_Filtered Words_Oevelse 20

Grp A_Generelle lytteoevelser_Oevelse 6

Grp D_Gaps in Noise_Oevelse 40

Grp D_Gaps in Noise_Oevelse 37

Grp B_Filtered Words_Oevelse 14

Grp D_Gaps in Noise_Oevelse 39

Grp C_Dichotic Digits_Oevelse 31

Grp A_Generelle lytteoevelser_Oevelse 7

Grp B_Filtered Words_Oevelse 16

Grp A_Generelle lytteoevelser_Oevelse 5

Ingen resultater blev fundet.

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode